Een SP delegatie bestaande uit Eibert Draisma, Ans Kreelekamp, Roland Haft en Jolanda Haft bezochten Onze Volkstuinen om groenteplantjes uit te zoeken voor de Moestuin Kinderstreekmarkt in Jeugdland Buiten. De plantjes zijn een donatie van de SP Statenfractie Flevoland en SP Afdeling Almere.

Eigenaar Ron van Zwet gaf een rondleiding in zijn kas en ondersteunde het SP initiatief met een extra donatie. Het resultaat: 14 bakken met een keur aan groenteplantjes voor de kindermoestuin. Daar kunnen ze verder groeien en later dit jaar op de kinderstreekmarkt worden verkocht. SP-penningmeester Roland Haft overhandigde de groenteplantjes aan Onno Schaap van De Schoor.

Onder professionele begeleiding van Stad & Natuur en het kinderwerk van De Schoor zijn schoolkinderen op Jeugdland Buiten na de feestelijke opening van hun Smakelijke Moestuin enthousiast aan de slag gegaan met het kweken van de eerste groenten voor de Eerste Almeerse Kinderstreekmarkt. De SP vindt het belangrijk dat kinderen van jongs af actief zijn in de natuur, zelf groente kweken en daar allerlei lekkers en gezonds van maken. Vandaar de wildpluk- en verzamelwandelingen die we met de basisscholen in het Beatrixpark organiseren, het initiatief voor de Kinderstreekmarkt (naar Spaans voorbeeld) en nu dus deze sponsoring in natura.

Kinderen die mee willen doen met dit prachtige project kunnen zich aanmelden bij Onno Schaap - oschaap@deschoor.nl