De gemeente Asten doet haar best om verantwoord met het beschikbare gemeenschapsgeld om te gaan. We proberen de voorzieningen hoog en de lastendruk laag te houden.

In de laatste jaren hebben wij al enkele malen de broekriem moeten aanhalen en moeilijke keuzes moeten maken. En nu ook weer. Door een aantal ontwikkelingen, grotendeels buiten onze controle, zoals veranderende wetgeving en de stijging in kosten van het sociaal domein die onvoldoende worden gecompenseerd, zijn wij nu genoodzaakt om weer te bezuinigen en onze (korte termijn) ambities aan te passen.

Als we alleen naar het nieuwe beschikbare budget toe te gaan redeneren. As we het probleem alleen te lijf gaan met het verschuiven van geld, hoe weten we dan we wel op de goede weg zijn om onze doelstellingen zoals geformuleerd in Asten2030 te halen..

Als raad buigen wij ons over de centrale vragen: Wie krijgt wat, wanneer, hoe en ten koste van wie of wat? Laten we duidelijk in ons achterhoofd houden wat wij willen zijn als gemeente en niet naar enkel een bedrag toe redeneren.

Met Asten2030 in het achterhoofd heeft D66 een aantal aanpassingen in de voorgestelde scenario’s aangedragen.  Hier kunt U onze beschouwing lezen.

Beschouwing VJN 2019 – D66-HvA