Afgelopen week werd bekend dat alle kunstgrasvelden in de gemeente Bergen op Zoom worden aangepast. De omstreden rubberkorrels worden vervangen door kurk. Dit is milieuvriendelijker en beter voor de gezondheid!

 

Dit is dan ook een mooie ontwikkeling en wij zijn blij om te zien dat deze stap wordt gezet. In oktober 2018 heeft onze fractie via een brief al de problematiek omtrent rubberkorrels onder de aandacht gebracht. Dit vanuit milieuoverwegingen en gezondheidsredenen. In december 2019 is dit door de fractie nogmaals aangekaart bij het college. Het is dan ook een mooi voorbeeld hoe onze fractie thema’s aankaart en het college aanzet tot actie!

 

De link naar het artikel.

 

https://bergenopzoom.d66.nl/2021/03/31/eindelijk-de-rubberkorrels-worden-vervangen/