https://boekel.vvd.nl/nieuws/52422/het-eerlijke-verhaal

Met verbazing leest de VVD het verhaal “Zuidwand twee miljoen duurder”.  Wat onze verbazing oproept is de passage waarin staat: Na de verkiezingswinst heeft DOP ervoor gekozen om de Zuidwand in de portefeuille van onze wethouder Ben Brands te stoppen. Wij vonden dat we de verantwoordelijkheid moesten nemen dit project zo goed mogelijk af te wikkelen, ondanks alle risico’s.

Het eerlijke verhaal is dat het juist de huidige coalitie is die al in 2010 besloot een Centrumvisie op te stellen met als doel een levendig centrum met een goed en passend winkelaanbod te willen realiseren. Later in 2017 en net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft dezelfde coalitie de ontwikkeling van de Zuidwand definitief in gang gezet en een intentieovereenkomst met bouwbedrijf van Wanrooij gesloten.  Met dit proces werd de Zuidwand toen uit handen gegeven en een eerste verlies van 4 miljoen geïncasseerd. 

Het was juist wethouder Ted van de Loo die de risico’s kende maar deze niet mee nam in de besluitvorming. Denk dan aan de bodemverontreiniging en het aanwezige asbest.  Dat een dergelijk omvangrijk proces tijd kost, in ontwerp en ontwikkeling, zorgt ervoor dat het duurder wordt. Dit is een wet van de logica en heeft niets te maken met het onderbrengen bij wethouder Brands, hoeveel respect hij ook verdiend. Bij het alsmaar duurder worden speelt de wereldwijde crisis ontstaan door de oorlog in de Oekraïne een grote rol. De trein die Zuidwand heet stond in 2017 al op de rails en kan niet meer worden gestopt.

Het is dan ook jammer dat het eerlijke verhaal over het initiatief nemen voor de Zuidwand en het dragen van de verantwoordelijkheid niet verteld wordt.

Namens de VVD-fractie                                                                              

Frans Dijcks en Ferenc Koolen