De Raad van State buitenspel zetten én inwoners minder inspraak geven door minder bezwaarprocedures toe te staan. Uitspraken van wethouder Adank, namens het Bredase College in de krant. In een tijd van weinig vertrouwen in de politiek opmerkelijke uitspraken. De SP wilde hier meer over weten. Dat leidde tot een levendig debat en het indienen van een motie van de Bredase SP die unaniem werd aangenomen. In die motie staat één ding sterk overeind. Aan het recht van onze inwoners wordt niet gesleuteld en dat een goede inspraak voor onze Bredanaars de sleutel is voor draagvlak.

SP-raadslid Michel Verschuren vroeg een zogenaamd interpellatiedebat aan om de wethouder te confronteren met zijn uitspraken. Verschuren: “De VVD heeft een patroon van het inperken van rechten van onze inwoners, door middel van onze aangenomen motie duwen wij het college terug in het juiste hok.” Of het nu gaat om woningen, jeugdzorg of maatschappelijke opvang. De Bredase SP vindt dat mensen op een zeer goede en uitgebreide wijze betrokken moeten worden en een gang naar de rechter beperken mag nooit het argument zijn om beleid door te drukken. Dankzij dit debat zijn die rechten extra geborgd.