https://bunschoten.christenunie.nl/k/n6018/news/view/1379890/50529/Bezoek KringTex.JPGDe fractie van de ChristenUnie bracht een bezoek aan de kringloopwinkel in Bunschoten en het bedrijf KringTex, wat alle kleding sorteert. Het voortbestaan van de kringloopwinkels is in gevaar omdat ze misschien zelf niet meer de kleding mogen inzamelen. Hierover stuurde de Kringloopwinkels een brandbrief naar alle gemeentes, maar vanuit Bunschoten kwam helaas geen reactie.

De kringloopcentra’s van Baarn, Bunschoten en Nijkerk halen in deze gemeenten de kledingcontainers leeg. De kleding wordt voor sortering gebracht naar KringTex. KringTex sorteert niet alleen voor onze Kringloop, maar voor nog meer kringlooporganisaties uit de regio. Wij werden door de twee grote hallen, die in Amersfoort staan rondgeleid door de enthousiaste directeur mevr. N. Karadavut.Zij liet ons het hele proces zien. Indrukwekkend om te zien hoe dit in zijn werk gaat en wat het oplevert:

Ingezameld Textiel en schoenen

 

Waar gaat het heen?

Draagbaar nationaal product

8%

de kringloopwinkel

Draagbaar internationaal nationaal product

54%

Afrika

Herwinning als grondstof

30%

Apeldoorn

Restafval/verbranding

8%

Afvalinzamelaar Renewi

 

100%

 

 

90% van alles wat uit de kledingcontainers komt is opnieuw bruikbaar. Er zit maar zo’n 8% restafval tussen. Van de bruikbare goederen wordt 8% verkocht in de eigen kringloop winkels, 30% voor binnenlands gebruik en 54% voor buitenlands gebruik.

Het bedrijf werkt deels met eigen vast personeel, maar ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook mensen die moeten re-integreren en die geplaatst worden door de reclassering kunnen er terecht. Nu zijn er plannen in de  provincie om de kledinginzameling centraal te regelen, waardoor de Kringloopwinkels en mogelijk ook het sorteerbedrijf  KringTex buiten spel komen te staan. Voor de Kringloopwinkels is dit bedreigend en tast hun inkomsten aan. De inkomsten uit kleding is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de Kringloopwinkels. Als deze verdwijnt, komt het voortbestaan van de Kringloopwinkels in gevaar. Over deze dreiging hebben de kringlopen een brandbrief geschreven naar alle colleges en gemeenteraden in de provincie.

Deze brandbrief was mede de aanleiding voor ons bezoek. Voor de ChristenUnie is het duidelijk geworden dat het ophalen van de kleding door het kringloopcentrum heel belangrijk voor ze is en wat ons betreft ook zo moet blijven en die oproep zullen wij ook doen aan het college.Ook vinden we het belangrijk dat de gemeente contact heeft met de Kringloopwinkel, zeker als hun voortbestaan in gevaar komt en ze hierover een brandbrief sturen.

Tot slot had mevrouw Karadavut nog een dringende oproep voor de inwoners van Bunschoten: ‘Gooi nooit textiel, kleding en schoenen bij het restafval. Doe het in de kledingcontainers. Hoe versleten het ook is, heel vaak is de stof nog her te gebruiken!’