https://debilt.vvd.nl/nieuws/51790/bouw-woningen-stokt-door-de-30-20-50-eis-kleinere-koopwoningen-noodzakelijk

De VVD wil bouwen en daarvoor moet de 30-20-50 eis worden afgeschaft. Deze eis is vorig jaar ingevoerd door de nieuwe coalitie. Sindsdien moet ieder nieuwbouwproject vanaf 10 woningen tenminste 30% sociale huur en 20% middenhuur bevatten. In De Bilt worden relatief veel projecten hierdoor geraakt aangezien de eis al vanaf 10 woningen geldt. De 30-20-50 eis is gekopieerd van grote steden maar daar gelden wel meer uitzonderingen. Gemeente De Bilt handhaaft daarentegen heel streng.

 

Het bouwen van sociale woningen gaat komende jaren een uitdaging zijn. Tot een jaar geleden kostte het ongeveer €175,000 om een sociale woning te bouwen en was die na oplevering zeg €200,000 waard. Een ontwikkelaar kon dus ook nog iets betalen voor de grond.

 

In 2022 is de haalbaarheid echter snel verslechterd. Bouwkosten zijn enorm gestegen terwijl de waarde van huurwoningen is gedaald als gevolg van de opgelopen rente. Bouwfinancieringen zijn niet beschikbaar of duur. Ook voorverkoop is lastiger gezien de toenemende terughoudendheid van woningcorporaties. Bovendien heeft de centrale overheid verdere maatregelen aangekondigd die het jaarlijks rendement verlagen voor beleggers in huurwoningen.

 

Woningontwikkelaars zetten nu dan ook “en masse” projecten op hold. Niets doen is hun beste optie. De Bilt zal geen uitzondering zijn. Een geluk bij een ongeluk is dat onze gemeente hoog scoort in de lijst met hoogste huizenprijzen van Nederland. Het bouwen van koophuizen is daarom nog steeds goed haalbaar.

 

Dat we in De Bilt de eerste tekenen van ontwijking reeds zien is weinig verassend. Op de Sweelincklaan wil een ontwikkelaar 19 gelijkvloerse koopappartementen voor ouderen realiseren in het Broederschapshuis en naastgelegen kantoor. Hiervoor is steun van omwonenden. Echter, de gemeente heeft het plan afgeschoten, alleen vanwege de 30-20-50 eis. De ontwikkelaar is nu bezig met een aangepast plan. In dit geval resulteert de 30-20-50 eis dus in een suboptimale uitkomst aangezien er 19 appartementen voor ouderen minder worden gerealiseerd.

 

De VVD is vóór sociale woningbouw. Dit zien wij als onderdeel van grootschalige bouwlocaties zoals de Schapenweide, eventueel buiten de rode contouren bij Maartensdijk en in het stationsgebied, liefst nabij voorzieningen en openbaar vervoer. Hierover kunnen vooraf heldere afspraken worden gemaakt met woningcorporatie SSW en de grote gebiedsontwikkelaar.

 

Momenteel is reeds 26% van alle huizen in onze gemeente in bezit van SSW. Een deel van de huurders in deze 5000 woningen is klaar om de kopersmarkt te betreden. Door middel van kleinere koopwoningen geven we hen ook daadwerkelijk die optie. Dit is komende jaren de meest realistische wijze om de druk op wachtlijsten voor sociale huurwoningen te verlichten.

 

De VVD wil bouwen, bouwen en bouwen. Daarbij wil de VVD afspraken maken met het college over kleinere koopwoningen, zeg vanaf 40 meter. Tot nu toe is het lastig gebleken voor ontwikkelaars om dit goedgekeurd te krijgen. Afgelopen coalitieperiode werden vergunningsaanvragen voor kleinere woningen namelijk nog gewoon afgewezen onder verwijzing naar het woonbeleid. Volgens dit beleid dient een koopwoning tenminste 75m² te zijn (60m² bij sociale huur). Met de huidige prijzen voor nieuwbouw van €5000-6000 per m² in onze gemeente maakt dit nieuwbouw per definitie onbereikbaar voor velen. Kleinere koopwoningen zijn een prima oplossing voor veel starters en alleenstaanden.

 

Fractievoorzitter Ralph Jacobs:

“Het zou komende jaren makkelijk scoren zijn als oppositie bij elk uitgesteld nieuwbouwproject. Echter, we willen niet 4 jaar verliezen met bouwen en verduurzamen. De VVD wil zich constructief opstellen. De oplossing is simpel, namelijk koopwoningen bouwen.“

 

Recentelijk heeft de gemeente gekozen op het terrein van de oude Theresiaschool 100% sociale- en middenhuur te bouwen. De grond hiervan is reeds gemeentebezit. Wat de VVD betreft is dit een zeer dure oplossing voor het toevoegen van slechts 13 sociale woningen. Echter, als dit betekent dat elders ruimte ontstaat om de 30-20-50 los te laten dan valt te praten over onze steun.

 

We begrijpen dat de 30-20-50 eis is uitonderhandeld als onderdeel van het coalitieakkoord. Om hier nu al van af te stappen vergt moed. Ten tijde van de coalitieonderhandelingen viel niet te voorzien hoeveel de wereld zou veranderen in korte tijd. We vertrouwen op de realiteitszin van de coalitiepartijen.