Kemperkip Bijdrage van Anne Marie Kamphuis GroenLinks heeft tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces aangegeven wel degelijk bedenkingen te hebben bij de oprichting van de onderneming Kemper Kip aan de Broekhuizerstraat in Wehl. Dit intensieve veeteeltbedrijf, dat van de controlerende instantie SKAL verwacht de certificering te ontvangen om biologisch te mogen heten en dat door de GGD is onderzocht op mogelijke risico’s voor de volksgezondheid, past niet bij de uitgangspunten van GroenLinks.