Voor lokaal belang Doetinchem is de Vraag die wij moeten beantwoorden zijn: Of en hoe of nu verder? Is het nog mogelijk vertrouwen terug te winnen? LBD lijkt het heel verstandig beide collegeleden van hun post bij Laborijn af te halen, zodat er een frisse wind gaat waaien.

Deze kadernota heeft geen enkel nut door de grote bezuinigingen waar we nu voor gesteld staan. Waarom zouden we iets aannemen dat al achterhaald is. We moeten er voor waken nu met de grootst mogelijke haast beslissingen te nemen om maar sluitend te maken.

Het college vraagt om een verklaring van geen bezwaar, LBD kan zeggen wij hebben, net als veel inwoners van doetinchem en Wehl grote bezwaren. Regelmatig zijn er uitbraken van vogelgriep dit betekent geen aanvoer voor de ESBRO en daarmee in gevaar brengen voortbestaan van dit bedrijf en de werkgelegenheid van veel mensen. Huisartsen en longartsen in Doetinchem waarschuwen voor de gevolgen voor de volksgezondheig. Lokaal Belang Doetinchem staat en altijd zal staan voor gezonde en schone lucht voor alle inwoners van onze gemeente.