Op 1 februari 2019 heeft het COC een informele avond georganiseerd voor o.a. raadsleden van de gemeente Eindhoven. Tijdens deze avond heeft het COC zich gepresenteerd aan verschillende fracties. Ook wij waren erbij en hebben veel geleerd.

Terwijl veel organisaties moeite hebben om vrijwilligers te vinden voor hun activiteiten maakt het COC een groei door. Het is mooi om te zien dat deze organisatie alleen maar lijkt te groeien. Meer leden, meer vrijwilligers, meer activiteiten. Activiteiten ontstaan bottom-up. Heeft iemand een goed idee of een nieuw initiatief voor een bepaalde doelgroep, dan krijg je binnen de organisatie de kans om dit op te starten en te laten bloeien en groeien. Je merkt dat door samenwerking, onderling begrip en enthousiasme mooie activiteiten kunnen ontstaan. Zo is er voor bijna iedereen die behoort tot de LHTBI-groep wel één of meer activiteit(en) waaraan kan worden deelgenomen. Variërend van jeugd vanaf 12 jaar tot de 50-plussers, van autisten tot transgenders, maar ook voor asielzoekers die een veilige plek zoeken, worden regelmatig activiteiten georganiseerd.

Tijdens deze avond is eerst het Regenboog stembusakkoord besproken dat samen met de SP Eindhoven ook door andere partijen is ondertekend op 26 januari 2018. Ook is er besproken wat er sindsdien gebeurd is en hoe we in 2019 verder gaan met de punten van het akkoord in het achterhoofd.

Bekijk de, door verschillende fracties gesteunde, maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie:

https://coceindhoven.nl/wpcontent/uploads/2018/01/regenboogakkoordWEB.pdf .

Een mooi overzicht van enkele activiteiten, georganiseerd door het COC, werd toegelicht door verschillende vrijwilligers en er werd aan ons voorlichting gegeven. Voorlichting aan de hand van Genderbread. Met als middelpunt het wel bekende gemberkoekje werd ons verteld wat nu eigenlijk genderidentiteit, genderexpressie, geslacht en geaardheid is. Een dergelijke voorlichting werd vorig jaar meer dan 250 keer gegeven in Eindhoven en omgeving. Voornamelijk op middelbare scholen. Het is trouwens sinds 2012 verplicht om op primair en voortgezet onderwijs voorlichting te geven over LHBTI. Scholen kunnen daarvoor het COC benaderen.

Wij konden vragen stellen en suggesties werden ook wederzijds geuit. Onderwerpen waar aan gewerkt moet worden en zaken die beter zouden kunnen. Bianca van Kaathoven benadrukte het feit dat het COC vooral verbinding zoekt. Verzoek dan ook aan ons om vooral onderwerpen, die aan de orde zijn binnen de gemeenteraad, onder de loep te leggen en te kijken of het aspect diversiteit goed wordt meegenomen tijdens beleidsvorming. Iets waar wij zeker mee aan de gang gaan.

Samenvattend kan ik zeggen dat het een inspirerende, motiverende en leerzame avond is geweest. En wat een inzet en enthousiasme straalt het COC uit! Volgend jaar gaan wij in ieder geval weer op hun uitnodiging in.

Voor meer informatie over het COC kun je terecht bij https://coceindhoven.nl/

Bas Tromp Fractieondersteuner SP                                                                                                               Birgit Peeters Fractieondersteuner SP