https://emmen.vvd.nl/nieuws/51796/Marcel Meijer VVD Emmen

Bouwen, bouwen, bouwen! VVD Emmen blij met extra huizen. 

In de commissie Wonen & Ruimte gaf Marcel Meijer van de VVD Emmen een compliment aan de Wethouder voor het bespoedigen van de woningbouw. Het bouwen in de linten, het ombouwen van winkels tot woningen, het verbouwen van boerderijen, het zorgt voor extra ruimte op de woningmarkt. 

Na het vaststellen van de woonvisie, en met name de druk van de VVD voor extra huizen en een hoger tempo, zijn de huidige marktomstandigheden verslechterd. Een uitdagende tijd voor bouwaannemers, woningbouwverenigingen en investeerders. Goed dus om vinger aan de pols te houden en de woonvisie met regelmaat tegen het licht te houden.