https://westbetuwe.christenunie.nl/k/n6097/news/view/1379877/1084246/SRC Bomen.JPGDe gemeenteraad heeft in de oordeelsvormende vergadering van 12 oktober gesproken over het gemeentelijk beleid mbt het bomenbeheerplan. Het onderwerp was door onze fractie geagendeerd, nadat er bij inwoners, en zeker ook bij ons zelf, grote onrust ontstond bij het bekend worden van de uitvoeringsplannen. Deze bleken wel een heel grote impact te hebben op het bomenbestand. We stelden daarom vragen en kregen 12 oktober antwoorden. De gemeente stelde ook een informatiebrief op.

Voor onze fractie was het belangrijk om het beleid mbt het bomenbeheerplan te kunnen bespreken en evalueren. Daarom hebben we er aandacht voor gevraagd in de pers en aan onze collega raadsleden. Het bleek dat alle fracties wel verrast waren door de impact van de genomen bezuinigingsmaatregelen bij het vaststellen van het groenbeleidsplan op het bomenbestand en het grote aantal bomen dat zou moeten verdwijnen. Een heroverweging werd noodzakelijk geacht. Onze fractie zal dan ook met een voorstel komen bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraadsvergadering van 9 november om extra geld vrij te maken, om daarmee het uitvoeringsbeleid bij te kunnen stellen met als doel veel gezonde en vitale bomen te kunnen behouden en onderhouden.

Er zijn veel inspraakreacties binnengekomen van onze inwoners. Daar zijn we dankbaar voor. Die geven ons een goed beeld van wat er leeft onder onze inwoners en wat de wensen zijn. Daar moeten we goed naar luisteren en vaak zal maatwerk nodig zijn om de juiste dingen te doen. Soms is kappen onvermijdelijk, bijvoorbeeld in geval van veiligheid, maar het mag niet enkel uit bezuinigingsoverwegingen. 

Lees in de bijlagen de informatiebrief (toelichting) van het college, de bijdrage in de vergadering van onze fractievoorzitter Fred Temminck en de beantwoording van onze schriftelijke vragen.