Tijdens de raadsvergadering van maandag 18 Mei is met steun van de PvdA een motie aangenomen waarin het vertrouwen in alle wethouders is opgezegd.

Aanleiding voor deze motie was een persbericht van 12 mei van de partijen Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie. In dit persbericht werd de samenwerking met coalitiepartner LLB opgezegd. De drie partijen zouden tijdens de raadsvergadering van 18 mei meer toelichting geven. Die toelichting bleef hangen op het statement dat de chemie tussen de vier coalitiepartners onvoldoende was. Voor de volledige oppositie bleef onduidelijk waarom het vertrouwen in de wethouder van LLB opgezegd moest worden terwijl er geen aanleiding was om te twijfelen aan het functioneren van deze wethouder. Wat bleef hangen was het gevoel dat de vier fracties niet meer met elkaar konden samenwerken. Dat vraagt om een nieuwe start waarbij alle opties open liggen.

Het voorstel van Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie om door te gaan met het huidige coalitieakkoord, maar dan met een nieuwe vierde partij, is voor de oppositie geen aantrekkelijk aanbod. De PvdA vindt het voorstel van de drie partijen om LLB uit de coalitie te zetten en dan met een nieuwe vierde partij door te gaan alsof er niets hoeft te veranderen, nogal arrogant. Als vier partijen tot de conclusie komen dat ze samen niet verder kunnen dan moeten ze alle vier in de spiegel kijken wat hun aandeel is geweest in de situatie die ontstaan is.

Met de motie van wantrouwen naar het hele college is bereikt dat er nu een nieuwe start gemaakt kan worden. En dat is hard nodig. Gezien de huidige situatie waar we met de Corona crisis te maken hebben, waar we tekorten op het Sociaal Domein op ons af zien komen, waar de energietransitie vraagt om sturing en ambitie en waar we nog een harmonisatie opgave moeten afronden, is een solide gemeentebestuur een vereiste.

Als PvdA zullen we, in de periode die nu komt, constructief meedoen en meedenken in het belang van onze inwoners en met ons verkiezingsprogramma uit 2018 als uitgangspunt. We blijven ons inzetten voor een Sociaal WestBetuwe.

Zie hier nog een keer ons verkiezingsprogramma: PvdA West Betuwe Verkiezingsprogramma

Annet IJff

Fractievoorzitter PvdA

https://westbetuwe.pvda.nl/nieuws/zoeken-naar-een-nieuwe-coalitie-in-west-betuwe/

Het bericht Zoeken naar een nieuwe coalitie in West Betuwe verscheen eerst op PvdA West Betuwe.