Deze week is de SP  gestart met de verspreiding van de Jaarkrant van de SP Horst aan de Maas. In totaal worden er 14.000 exemplaren verspreid. Met de krant wil de SP-afdeling laten zien waar de afdeling zoal mee bezig is.

In de krant wordt aandacht besteedt aan kunst en cultuur, de schadelijke kanten van de Intensieve Veehouderij en - een uitvloieisel daarvan - de stinkende mestverwerking van Willems in America. Ook kondigt de SP een aantal initiatieven aan in de zorg (beteffende de verbetering van de moindzorg voor kinderen en ouderen en het realiseren van zorgbuurthuizen in Horst aan de Maas).

Kritisch wordt gekeken naar de woonomstandigheden van arbeidsmigranten en de overlast van massale groepshuisvesting voor omwonenden en wordt verslag gedaan van de acties voor lagere huren en een betere bescherming tegen de geluisoverlast van de trein in America.

De enthousiaste vrijwilligers van de SP duwen de afdelingskrant bij de burgers in de bus. En de burgers krijgen ook nog een bonus-krant: de landelijke SP-krant. Overigens - zo hebben we gemerkt - geeft de inkt wel wat af. Met als gevolg "vuile handen". Maar dat mag de pret voor de verspreiders niet drukken... Voordeel is ook: niemand kan meer beweren dat de SP geen vuile handen zou willen maken...

De jaarkrant van de SP Horst aan de Maas is te vinden in de bijlage.

Zie ook: Gemeenteraad