https://ijsselstein.christenunie.nl/k/n6085/news/view/1459866/50706/Hitteschild.png

In de gemeenteraadsvergadering van 11 mei jl. heeft de ChristenUnie haar teleurstelling uitgesproken in de uitkomst van het participatieproces rondom Hitteschild 2-4.

Ondanks dat de ChristenUnie graag vasthoudt aan de uitgangspunten om appartementen te bouwen voor senioren, die daarmee kunnen doorstromen en starters op de woningmarkt, bleek de afgelopen maand dat de omwonenden van Hitteschild zich niet gehoord voelen in het proces.

Meerdere keren hebben de omwonenden zich de afgelopen jaren laten horen en elke keer werd hun het beeld geschetst dat er nog inspraak mogelijk zou zijn in het vervolg van het proces. In de raadsvergadering werd helder dat die ruimte er niet meer was. De selectie van de projectontwikkelaar was via een aanbesteding verlopen en daarmee lagen de uitgangspunten juridisch vast. Tegelijk waren in de eerste participatiebijeenkomsten al afspraken gemaakt met omwonenden om niet hoger dan 3 bouwlagen te bouwen en om geen galerijen toe te passen aan de buitenkant. Daarmee werd het realiseren van een L-vormig appartementencomplex op deze locatie onmogelijk. In het bestemmingsplan is daarom een U-vormig complex van twee gebouwen met een binnentuin opgenomen met 28 appartementen.

En hoewel de ChristenUnie blij is dat we kunnen bouwen voor de genoemde doelgroepen, was het zoveel mooier geweest als dit plan in goede harmonie met de omgeving was ontwikkeld.

Dat leidde voor de ChristenUnie tot de vraag waar gedurende het proces het college of de gemeenteraad had moeten ingrijpen, als men dat gewild had?

Het antwoord was duidelijk: ingrijpen moet eigenlijk gebeuren in de eerste fase, waarin de uitgangspunten vastgesteld worden. Een bittere les, met name voor de omwonenden.

Maar ook voor de lokale politiek. Voor de ChristenUnie betekent dit dat we op alle locaties (met een minimale omvang) waar we nog willen gaan ontwikkelen samen met omwonenden tot een duidelijke afweging qua uitgangspunten moeten komen. Te starten met de Ruimtevaartbaan. Deze ontwikkeling hebben we daarom geagendeerd voor de commissie Ruimte van 23 mei aanstaande.