https://katwijk.vvd.nl/nieuws/52412/katwijk-faalt-met-nieuwbouw-woningen

Jarenlang overschatting van het aantal nieuwbouwwoningen, en beduidend minder woningbouw dan in de regio: deze cijfers zijn voor de lokale VVD aanleiding voor politieke vragen aan het gemeentebestuur, die samen met het CDA zijn gesteld. “We verwachten dat hier werk van wordt gemaakt.”De woningnood in Katwijk is, net als veel andere gemeenten, hoog. Binnen de regio geldt Katwijk als een van de krapste woningmarkten. Hoewel de woningprijzen de afgelopen maanden wat zijn gedaald, zal de behoefte aan nieuwe woningen ook de komende jaren groot blijven.We maken ons grote zorgen over de structurele overschatting van de nieuwbouw van woningen in de gemeente. Uit een inventarisatie van de partij blijkt dat er al jarenlang meer nieuwbouw verwacht wordt dan er daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Het gaat om honderden huizen per jaar minder dan verwacht, met sterk negatieve uitschieters in 2018 (-1.525) en 2019 (-1.361) t.o.v. de verwachting vier jaar eerder. De VVD hoort graag van het college waarom de verwachtingen zo sterk afwijken van de realisatie.Ook cijfers t.o.v. regio lagerFractievoorzitter Lennart van der Plas: “De coalitieafspraken op het gebied van woningbouw zijn niet bijster indrukwekkend. De ambitie is om de komende periode 1.000 woningen te bouwen in Katwijk. Maar als je kijkt naar de realisatiecijfers in de voorgaande jaren, mag je het bijna een knappe prestatie noemen als dit daadwerkelijk wordt gehaald.”“Nieuwbouw in onze gemeente is keihard nodig, zo vinden bijna alle politieke partijen al jaren. We verwachten dan ook dat hier werk van wordt gemaakt. Nee, de cijfers nu stemmen ons niet erg optimistisch. Met politieke vragen proberen we meer beweging te brengen in dit dossier én te komen tot realistischere verwachtingen in de toekomst.”Daarnaast zien we dat de bouwcijfers in Katwijk beduidend lager zijn dan de regio. In vergelijking met gemeenten van vergelijkbare grootte, zijn in Katwijk ruimschoots het minste aantal nieuwe woningen gebouwd. We vragen ons af hoe dit kan, en hoe het gemeentebestuur ervoor gaat zorgen dat deze cijfers verbeteren.Alle politieke vragen zijn te vinden via de bijlage hieronder.