https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1424551/603672/220726 Fietsagenda.jpgHet kabinet wil dat werkgevers aan medewerkers die met fiets naar het werk komen de hoge kilometervergoeding van 21 cent gaan aanbieden. Aan het eind van deze kabinetsperiode zijn er 100.000 mensen extra die de fiets naar het werk pakken. Daar zet staatssecretaris Heijnen op in met haar fietsambitieplan 2022-2025. (Bron: Binnenlandsbestuur 19 juli 2022)

De landelijke overheid heeft aandacht voor de Fiets. En door de stijgende benzineprijzen neemt de aandacht ook onder Nederlanders voor het fietsgebruik toe. Zo zijn fietsvakanties populair. Ontwikkelingen die uitstekend passen bij de Fietsagenda van Krimpenerwaard, zo vindt de fractie van de ChristenUnie. Immers in de fietsagenda gaat de gemeente het fietsen meer prioriteit geven.

Hoe staat het met de fietsagenda?

In 2018 heeft de ChristenUnie, gesteund door D66, een motie ingediend om te komen tot een Fietsagenda. Immers fietsen is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. Fietsen is gezond en vergroot de bereikbaarheid. Veilige schoolroutes, snelfietsroutes, eenduidige voorrangsituaties voor fietsers, oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen: er zijn fietsthema’s genoeg.

De motie uit 2018 was de aanzet tot een raadsvoorstel, dat op 14 juli 2020 door de raad is aangenomen. Daarin staat o.a.

Het stap voor stap stimuleren van het gebruik van de fiets voor mobiliteit, waarbij het accent ligt op het stimuleren van ander gedrag en op het verbeteren van knelpunten in het netwerk. Meer fietsen draagt bij aan de gezondheid en past in de nota gezondheidsbeleid. De fietsagenda gaat richting geven aan het beleid voor de komende 6 jaar.

Op recente vragen van de ChristenUnie hoe het inmiddels staat met de verdere uitwerking van de plannen uit het raadsvoorstel meldde wethouder Boere dat de Fietsagenda zeker niet is vergeten. En dat er een aanvraag voor subsidie is ingediend. Binnenkort horen we meer.

We willen dus zeggen “Breng de vaart erin, college”!