Als Groninger die is opgegroeid in Drenthe had ik nooit verwacht dat er ook mooie, groene dorpen bestonden onder Zwolle. Mijn vrouw en ik zijn enkele jaren geleden naar het midden van het land afgedaald, en toen ik bij Intergamma ging werken, zijn we in Leusden beland. We willen hier niet meer weg, zelfs niet terug naar de mooie vlaktes van de Drentse hei. Inmiddels ben ik 38 jaar, en is ons gezin uitgebreid met 2 kinderen en een hond. We wonen met groot plezier in de Tabaksteeg.

https://leusdeneo.vvd.nl/nieuws/50686/de-burger-als-klant-raadgever-leusderkrant

© Elly Hak

Van huis uit, benik een beetje de vreemde eend in de bijt. Mijn vader is militair, en mijnmoeder, zus en vrouw werken in het onderwijs. Ik daarentegen, werk sinds mijn15e in de retail. Eerst als vakkenvuller en inmiddels in hetmanagement van bedrijven zoals HEMA en nu Unilever. Mooi werk, maar door detijd heen ben ik toch wat maatschappelijke betrokkenheid gaan missen. Een sterkbedrijfsleven is belangrijk (hier betalen we  tenslotte alles van), maar toch vind ik het ergzingevend om naast ‘spulletjes te verkopen’ ook op een andere manier eenbijdrage te leveren aan de maatschappij. Ik doe dat door af en toe gastdocent Retailte zijn aan de Hogeschool Groningen en sinds het begin van dit jaar alsfractievertegenwoordiger voor de VVD.

Ik moest wel evenwennen aan hoe politiek bedreven wordt in de gemeente. De raadsvergaderingenduren best lang en zijn vol mooie monologen. In de retail gaat alles snel. Veelcijfers en feiten en gezond verstand. Vergaderingenzijn kort en leiden snel tot actie. Ondanks dat ik begrijp dat het belangrijkis om maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven tebespreken, zouden mijns inziens politieke ideologieën soms plaats mogen makenvoor meer feiten. Het maakt de besluitvorming sneller en makkelijker tebegrijpen – daar is toch elke Leusdenaar bij gebaat?  

Los  van de onderwerpen waarbij ik mij ergbetrokken voel; ondernemerschap, het MKB, onderwijs, en zorg, zet ik mij dusook graag in voor de effectiviteit van de politieke besluitvorming. Een mooiekans om ervaringen vanuit het bedrijfsleven te combineren met werk in degemeente. Misschien moet de politiek de burger toch maar eens meer als eenklant gaan behandelen, zoals we dat in de retail doen…

Niet ondanks, maar dankzij bovenstaande wellicht kritischenoot, heb ik plezier in het aanpakken van de uitdagingen die voor ons liggen.Ik hoop dat we in Leusden de vraagstukken met feiten te lijf kunnen gaan, enonderwerpen zoals klimaat, onderwijs en zorg met een oog op de toekomst kunnenaanpakken. Want we doen het immers niet alleen voor het hier en nu.  

Ik sluit graag af met een spreuk die voor mij de kern van betekenisvolle politiek weergeeft: “Een maatschappij groeit, wanneer oude mannen bomen planten in wiens schaduw zij zelf nooit zullen zitten”.

Reacties? f.jansen@gemeenteraad.leusden.nl