https://roermond.vvd.nl/nieuws/50698/continuiteit-van-roermondse-startersleningen-geborgd
Onlangs bereikten ons diverse signalen van Roermondse koopstarters dat zij niet meer in aanmerking dreigden te komen voor een starterslening.
Daarop heeft de VVD samen met de LVR, GroenLinks en de PvdA een brandbrief geschreven aan het college om er op de kortst mogelijke termijn voor te zorgen dat koopstarters kansen kunnen blijven pakken op de Roermondse woningmarkt.
Vandaag ontvingen wij bericht van het stadsbestuur dat de continuïteit van startersleningen op korte termijn in ieder geval geborgd is: er is een collegevoorstel in voorbereiding om verkregen revolverende middelen op basis van rente en aflossing in te zetten voor een ophoging van het toekenningsbudget.
Op korte termijn zal de raad voorgesteld worden om de leningfaciliteit te verruimen zodat er ook in de komende jaren startersleningen verstrekt kunnen worden.
Een voorbeeld van daadkrachtig bestuur! In de bijlagen leest u zowel onze brandbrief alsook de beantwoording door het college van burgemeester en wethouders.