Op 13 juli heeft de raad de jaarstukken 2020 vastgesteld. We konden lezen wat er allemaal is gedaan in onze gemeente. En dat was best veel. Onze waardering is voor iedereen die zich hiervoor heeft ingezet in dit lastige en ongezellige corona jaar. Wat viel de VVD op aan dit verslag?

https://lopik.vvd.nl/nieuws/45031/jaarrekening-2020
Een onduidelijk verslag: winst of verlies?

Het eerste wat je leest is dat er een positief resultaat is van 1,4 mln. euro. De realiteit is echter anders. Er is 2,5 mln. uit de spaarpot gehaald, en geboekt als inkomsten. In werkelijkheid maken we dus eigenlijk 1,4 – 2,5  = 1,1 mln. verlies.

De VVD vraagt al een lange tijd om heldere verslaglegging, waarin je op een A4 kunt lezen wat de winst of verlies is. De wethouder wil hier echter nog niet in meegaan. 

Voordeel in afschrijvingen

De kosten voor groot onderhoud aan de wegen en bruggen werden tot voor kort direct ten laste van de verlies- en winst rekening gebracht. Nu worden deze kosten als investeringen op de balans gezet en over een periode van 40 tot 80 jaar afgeschreven. Hierdoor schuif je de kosten dus voor je uit en pakt dit op de korte termijn voordelig uit voor het resultaat. Het geld wat nodig is om deze investeringen te betalen moet de gemeente Lopik lenen. Dit jaar per saldo 3 mln. We kunnen maximaal één keer de jaaromzet (34 mln.) lenen. Dit betekend dat we nog 31 : 3 = ruim 10 jaar vooruit kunnen op de manier zoals we in 2020 hebben gedaan.    

Incidentele / structurele kosten

De gemeente Lopik boekt kosten waarvan ze vindt dat deze slechts eenmalig zijn vaak als incidentele kosten. Deze kosten komen niet in de begroting, niet in de verlies- en winst rekening maar worden direct ten laste van de reserve geboekt. Het eigen vermogen. De reserve, ook wel de spaarpot genoemd, begint langzaam op te raken. 

Dit zijn 3 voorbeelden die laten zien dat het toch niet allemaal meevalt. Een troost is dat veel gemeentes in Nederland dezelfde financiële problemen hebben als Lopik. Zijn wij dan als VVD somber? Nee hoor, zeker niet. Echter goed besturen begint bij goed geïnformeerd zijn.

Onze conclusie uit de jaarstukken is dat het resultaat, gezien de hobbels die hierboven zijn genoemd en de nieuwe uitdagingen die er zeker nog gaan komen, niet is vol te houden. De keuze van de VVD om met Lopik een herindeling in te gaan, is voor ons daarom nog steeds de juiste keuze.