Door Webredactie op 9 februari 2024 om 17:33

Investeren in krachtige regio’s: 384,6 miljoen voor regio deals

Oog voor heel Nederland. Want Nederland is pas een mooi land als iedere regio sterk is. Als buurten tot bloei komen, gemeenschappen hun identiteit behouden en dorpen en streken bereikbaar zijn. Zodat mensen overal in ons land goed kunnen wonen, werken, reizen en leven. Met de regiodeals investeren we in elke regio in Nederland. Want elke regio telt.

Mirjam Bikker, Pieter Grinwis en Don Ceder zijn blij met de investeringen in de regio: “Oog voor heel Nederland vraagt investeringen in heel Nederland. Met dit pakket zetten we in op krachtige regio’s. Dat doen we door te stoppen met onvruchtbare tegenstellingen tussen stad en platteland en door te kijken wat elke regio nodig heeft om tot bloei te komen. Van het investeren in een goede toekomst voor jongeren in het Hogeland (Groningen), tot het doorbreken van achterstanden in kwetsbare wijken in Amsterdam Zuid-Oost. Van de maakindustrie in de Drechtssteden en de pracht en kracht van de delta tot het investeren van leefbare gemeenschappen in de Achterhoek.”

Met de regiodeals investeren we onder andere in:

12,1 miljoen voor krachtige dorpskernen, het verbeteren van kansengelijkheid en een aanpak om jongeren op het juiste spoor te houden

·         Regiocentra Groningen

20 miljoen voor betere voorzieningen en versterking van de welvaart op fysiek, sociaal en economisch terrein

12,5 miljoen voor het bestrijden van armoede, verbeteren van de gezondheid en het investeren in veilige en leefbare dorpen en wijken.

10 miljoen om problemen op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid aan te pakken

17,5 miljoen voor het verbeteren van de bereikbaarheid, kwaliteit van de leefomgeving en het versterken van gemeenschappen.

20 miljoen voor het bieden van perspectief op en rondom de Veluwe.

25 miljoen voor leefbare gemeenschappen, een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een duurzame economie

30 miljoen voor ondernemerschap, vitale dorpen en gezonde buurten. En voor het investeren in natuur en klimaatbestendigheid.

20 miljoen voor het versterken van natuur, lokale economie en de onderlinge verbondenheid

10 miljoen voor circulaire voedselproductie, sterkere gemeenschappen, tegengaan van arbeidstekorten en het bestrijden van ondermijning.

20 miljoen voor het oplossen van de sterke verdroging van natuur en landbouw en het bieden  van perspectief voor jongeren.

15 miljoen voor verbeteren van de leefomgeving, lokale innovatie en welzijn van mensen.

20 miljoen voor investeren in de leefbaarheid, de sociale samenhang in de omgeving en basisvaardigheden voor iedereen.

32,5 miljoen voor meer HBO- en MBO-opleidingen voor jongeren en economische innovatie.

20 miljoen voor het bestrijden van armoede, eenzaamheid en andere sociale problemen in de meest kwetsbare wijken

·         Metropoolregio Amsterdam-West

20 miljoen voor het verbeteren van de leefbaarheid en het aanpakken van de achterstanden in verschillende wijken als het gaat om fysieke en mentale gezondheid.

·         Drechtsteden-Gorinchem

25 miljoen voor het verbeteren van de leefbaarheid en de bestaanszekerheid voor inwoners in deze regio.

10 miljoen voor het aanpakken van kwetsbare buurten en de tekorten op de arbeidsmarkt door te investeren in leren, werken en ondernemen.

17,7 miljoen voor het vergroten van de leefbaarheid van wijken, betere toegang tot werk en fijn en veilig wonen.

12.3 miljoen voor het tegengaan van eenzaamheid, beter onderwijs en het bestrijden van armoede.

10 miljoen voor het versterken van het cultureel, historische en natuurlijk erfgoed en het verbeteren van de zorg.

5 miljoen voor beter onderwijs en gezonder leven in de kwetsbaarste wijk van het eiland.