“Voornebreed speelt dat we hoe langer hoe meer een forenzen-gemeenschap geworden zijn. Hordes mensen vertrekken ’s ochtends vroeg naar de haven en de stad om daar te gaan werken en komen ’s avonds pas laat weer thuis. Dat gaat, naast het klimaat, ook ten koste van de levendigheid van je gemeente. Ons streven is dan ook om weer meer werk naar het eiland te krijgen, iets waarbij voor onderwijs en bedrijfsleven een belangrijke rol weggelegd is.

En we focussen ons op een groene en duurzame leefomgeving. In de praktijk betekent dat lokaal zoveel mogelijk groen in de wijken en ervoor zorgen dat de wijken adaptief zijn in relatie tot het klimaat. We willen ook heel sterk inzetten op versterking en samenhang van de natuurgebieden in onze regio. Belangrijke reden daarvan is de stikstofproblematiek. Als kustgebied, waar zo’n 90% van de stikstof van buitenaf komt, hebben we feitelijk vrijwel geen mogelijkheden om de bronnen aan te pakken, vandaar dat we ons richten op het versterken van de natuur om daaraan tegenwicht te bieden.”