Caribische mensen roepen ons op beelden van falen en onvermogen te vervangen door dingen die goed gaan. Zoals lokaal ondernemerschap in Otrabanda, het doorzettingsvermogen voor betere landbouw. Over getalenteerde professionals hier en daar, creatieve mensen die zo veel talent en vibe laten zien dat je weet dat je leeft! Over Saba als de 1e plek van Nederland met 100% duurzame energie tussen 8 en 5 uur.

Ik sta hier óók voor de jongere Nederlandse generatie. Er zijn veel mensen die me open en eerlijk aangeven te weinig te hebben meegekregen over het koloniale verleden en vinden dat dit moet worden rechtgezet. Zij zijn nieuwsgierig en geïnteresseerd. Jongeren die mij via sociale media influisteren dat het goed voelt iemand vanuit de eilanden in deze Kamer te hebben.

Ik sta hier ook voor de Caribisch Nederlandse medemens waar ik dagelijks trots op ben; omdat ze zich door tegenslagen heenslaan. Ze vertellen me het gevoel te hebben er niet bij te horen. Ze zien weinig vertegenwoordiging en maken daarom te vaak geen gebruik van hun stemrecht.

“The concept of ‘we” definitely had a priority over the concept of ‘me’, where ‘me’ was only justified or even relevant if acting in service of ‘we”, schrijft Maria Plantz over haar vader. Voorzitter, dit gaat over ons.

Daarom wil ik eigenlijk niet spreken over een Europees en een Caribisch deel, of over 4 landen met 3 bijzondere gemeenten. D66 wil spreken over de hoop en aspiraties van 1 Koninkrijk der Nederlanden, waar gezamenlijke waarden, eerlijkheid, rechtvaardigheid en kansen centraal staan. Dat vraagt commitment en investering, geen ambivalentie, terughoudendheid of twijfel: noch hier noch op de Caribische eilanden.

D66 pleit voor een nieuw hoofdstuk met Koninkrijksrelaties. Op basis van kracht en meerstemmigheid. En ik sta hier voor deze aspiraties. Ik voel dat het gaat lukken in deze nieuwe Kamer, diverser dan ooit. Mensen verwachten van ons in dit huis dat we kunnen helen, verbinden.

Voorzitter, het is dan ook op basis van dit persoonlijke verhaal dat ik mijn inbreng voor dit begrotingsdebat aan de hand van de thema’s van sociale rechtvaardigheid, democratische waarden en klimaat voortzet met vragen aan de Staatssecretaris: