Shermin is een aanpakker met visie op en grote affiniteit met het onderwerp diversiteit en inclusie in brede zin. Iemand die inspireert, agendeert en bewust maakt. Een verbinder die met een optimistische insteek de dialoog aangaat en mensen, groepen en ideeën binnen en buiten de vereniging samenbrengt. Iemand met durf en daadkracht, die niet schuwt om mensen te spiegelen en realistische verwachtingen stelt.

Shermin kwam in 2011 als vluchteling uit Iran naar Nederland: “Inmiddels doe ik als eerste generatie vluchteling/migrant ruim 9 jaar mee in de Nederlandse samenleving. Ik ben een sociaal-liberaal die de individuele vrijheden heel hoog heeft zitten. Ik heb een baan, lieve mensen om mij heen en ik hou me ook bezig met maatschappelijke en politieke activiteiten. Je zou bijna kunnen zeggen: een succesvolle nieuwkomer, een rolmodel. De mate van mijn succes werd echter bepaald door de kwaliteitsnormen waaraan het leven van een nieuwkomer moest voldoen. Je moest namelijk de taal beheersen, je aanpassen aan de culturele normen en waarden, je houden aan bepaalde gedrags- en omgangsvormen. Je moest jouw dankbaarheid constant uitspreken. Voortdurend moest je in staat zijn om klappen en tegenslagen te incasseren. Denk aan demotiverende en kwetsende opmerkingen, bedoeld of onbedoeld, die je de pas afsnijden en jouw ontwikkelingsproces behoorlijk in de weg kunnen staan. Als je erin slaagde om aan alle eisen te voldoen en de tegenslagen in de pan te hakken, dan kon je langzamerhand gaan denken aan het opbouwen van een menswaardig bestaan. Het kan echt anders. Daarom ben ik in 2017 lid geworden van D66. Ik had toen nog geen stemrecht. Dit omdat ik de politiek als een podium zie waar je maatschappelijke vraagstukken kunt agenderen, in actie kunt komen en kunt bouwen aan een betere toekomst waar vrijheid, gelijkwaardigheid en kansengelijkheid voor allen wordt nagestreefd. Ik zie veel kansen, om de tijd te nemen en samen te bouwen aan inclusieve samenleving waarin we iedereen vrijlaten, maar niemand laten vallen. Doe je ook mee?”