Voor D66 staat voorop dat iedereen die dat wil moet kunnen studeren. Het leenstelsel bleek voor veel jongeren een belemmering om door te leren. Daarom hebben we met de nieuwe coalitie afgesproken om structureel 1 miljard euro te investeren in een nieuwe basisbeurs. Ook krijgen meer studenten recht op een aanvullende beurs. Door deze afspraken vergroten we de kansengelijkheid in het hoger onderwijs. We zetten een flinke stap vooruit.

Het vergroten van kansengelijkheid doen we ook door fors te investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. Dit kabinet doet de grootste onderwijsinvestering ooit. Er komt structureel 700 miljoen euro voor hoger onderwijs en onderzoek. Ook is er een onderzoeksfonds met een pot van 5 miljard euro voor wetenschappelijk onderzoek. We zijn trots dat we dit in de onderhandelingen voor elkaar hebben gebokst.