Een grote meerderheid van de bevolking vindt dat de verzorgingshuizen tijdens het kabinet-Rutte II (VVD/PvdA) nooit gesloten hadden mogen worden. Dit was een historische fout. Alleen mensen die behoorlijk hulpbehoevend zijn en zwaardere zorg nodig hebben, mogen nu nog in een verpleeghuis wonen. De SP kiest voor zorgbuurthuizen als oplossing voor een goede en betaalbare ouderenzorg voor de toekomst. Oud kunnen worden in je eigen buurt, in een kleinschalige woonvorm, met vaste gezichten in de zorg, een inloopfunctie voor buurtbewoners die nog zelfstandig wonen maar wellicht soms eenzaam zijn, zonder onnodige indicaties en bijbehorende bureaucratie en mét zeggenschap voor de zorgmedewerkers.

En bovenal: een initiatief van de buurt zelf. De buurt is een gemeenschap en door jarenlang foute politieke keuzes is deze gemeenschap kapot gemaakt. Buslijnen en wijkagenten verdwenen, buurthuizen moesten sluiten en voorzieningen verdwenen. Een zorgbuurthuis zet de buurt als gemeenschap weer centraal. En geeft mensen zeggenschap.

Dat moeten we niet alleen in de zorg zo doen; dit is onze visie op de hele samenleving. Laat het niet aan de markt of aan de overheid over, maar geef mensen zo veel mogelijk zeggenschap. En organiseer voorzieningen niet veraf, maar zo dichtbij mogelijk. Tijdens het RTL-verkiezingsdebat van zondag 12 november spraken alle aanwezige partijen complimenten uit voor dit SP-initiatief. Maar van complimenten bouw je geen zorgbuurthuizen. Sterker: zorgverzekeraars weigeren mee te werken aan een initiatief als het zorgbuurthuis.

De politiek moet daarom nu kiezen voor investeringen in onze zorg én voor een zorg zonder markt. Zodat we niet alleen in Oss een zorgbuurthuis kunnen bouwen, maar in heel Nederland.

Deze opinie verscheen op 21-11-2023 in het Algemeen Dagblad