De afgelopen jaren waren het steeds de arme gemeentes die relatief de meeste vluchtelingen hebben opgevangen. Het wordt tijd om dat om te draaien. Dat is de inzet van SP-Kamerlid Jasper van Dijk bij het debat over de ‘spreidingswet’ van het demissionaire kabinet. Een eerlijke spreidingswet kijkt niet alleen naar inwoneraantal, maar ook naar rijke en arme gemeentes, vindt Van Dijk.

‘De huidige voorgestelde spreidingswet is broddelwerk en zal dan ook flink moeten veranderen wil de SP ermee instemmen. De top 20 armste gemeentes vangen meer dan twee keer meer vluchtelingen op dan de top 20 rijkste. Er zit nu een ingewikkeld systeem van perverse prikkels in de voorgestelde wet die tot een koehandel met vluchtelingen zal leiden. Uiteindelijk zal het erop neerkomen dat het weer de gemeentes met weinig geld zullen zijn die de meeste vluchtelingen zullen opvangen, terwijl Bloemendaal en Laren er makkelijk vanaf komt. Dat systeem moet op de schop’, aldus Van Dijk.

De SP wil ook dat de opvang van vluchtelingen veel kleinschaliger gaat worden. Van Dijk: ‘Om draagvlak te houden of te krijgen voor de opvang van vluchtelingen moet het allemaal veel kleinschaliger. Als je vele honderden vluchtelingen op gaat vangen in een klein dorp, dan haal je al het draagvlak voor opvang weg. Het is goed te begrijpen dat mensen zich daarover zorgen maken. Daarnaast is het belangrijk dat kansarme overlast gevende asielzoekers een verantwoordelijkheid van het Rijk blijven.’