De winsten van grote bedrijven zijn historisch hoog. Tegelijk leeft een miljoen mensen volgend jaar in armoede. In Nederland! Daar moet wat aan gedaan worden. En dat kán ook. De SP heeft een voorstel om die gigantische winsten van grote bedrijven eerlijk te belasten door een extra schijf winstbelasting voor de allerhoogste bedrijfswinsten in te voeren. Met dat geld kunnen we onze kosten verlagen.

Begin juni is er een groot debat over de Voorjaarsnota, de plannen van het kabinet, in de Tweede Kamer. Het kabinet kijkt weg. En kondigt zelfs aan te willen gaan bezuinigen! Bijvoorbeeld op de zorg, het onderwijs en de huurtoeslag. Dat mogen we niet laten gebeuren. De SP zal voorstellen doen om de historisch hoge winsten van grote bedrijven te belasten, zodat we het inkomen van mensen kunnen verhogen en de kosten kunnen verlagen.