De betaalbaarheid van nieuwe dure geneesmiddelen staat onder druk. We kunnen constateren dat de marktwerking noch de onderhandelingen over de prijs door de overheid leiden tot een maatschappelijk aanvaardbare kostenontwikkeling. Wij roepen daarom de overheid op tot het instellen van een nationaal onafhankelijk onderzoekfonds geneesmiddelen om de afhankelijkheid van de farmaceutische industrie bij de ontwikkeling, prijsstelling en gebruik van medicijnen te verminderen.

Het fonds zal leiden tot een versneld ter beschikking komen van nieuwe geneesmiddelen en therapieën tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Tevens zullen de resultaten uit het onderzoek leiden tot besparingen waarmee de kosten van het onderzoek worden terugverdiend.

De wetenschap is onmisbaar bij de ontwikkeling en productie van nieuwe geneesmiddelen voor de gezondheid van mensen. In toenemende mate vormt echter de prijsontwikkeling een bedreiging voor de toegankelijkheid tot deze medicijnen. De afgelopen jaren stegen de uitgaven voor dure geneesmiddelen met een half miljard euro naar 2,2 miljard, een jaarlijkse groei van 7,5%. Ook constateren wij dat de winstprikkel van de farmaceutische industrie geneesmiddelenonderzoek van maatschappelijk belang remt en tevens de productie van geneesmiddelen tegen een eerlijke prijs hindert.

Artsen en onderzoekers komen geregeld met voorstellen voor onderzoek naar nieuwe toepassingen van geneesmiddelen die het gebruik goedkoper en efficiënter kunnen maken. Er zijn vrijwel geen financiële middelen beschikbaar voor academische onderzoekers om dit soort onderzoek uit te voeren. Daardoor is dit onderzoek meestal afhankelijk van financiering door de industrie. Maar investeringen in onderzoek dat uiteindelijk zal leiden tot een lagere omzet zijn niet aantrekkelijk. Winstmaximalisatie strijdt dan om voorrang met het maatschappelijk belang.

Wij pleiten daarom voor een nationaal onderzoekfonds betaalbare geneesmiddelen. Dit fonds zal gebruikt worden voor onderzoek, ontwikkeling en registratie van geneesmiddelen. Met name in de latere fase van ontwikkeling van medicijnen is financiering vaak moeilijk te vinden. Als onafhankelijke financiering mogelijk wordt kunnen patenten van deze geneesmiddelen in publieke handen blijven en winstmaximalisatie door de farmaceutische industrie worden tegengegaan. Ook biedt het onderzoekfonds meer ruimte voor onderzoekers om innovaties te bewerkstelligen.