Op maandag 17 februari is er een extra raadsvergadering die geheel zal gaan over het SP rapport over de grondtracties op Plettenburg. Met deze raadvergadering hoopt SP de raad in beweging te krijgen om de verkoop van de groenstrook te ontbinden en het college ter verantwoording te roepen.

De extra raadsvergadering die aangevraagd is met steun van de Verenigde Senioren Partijen en Groep Verdam zal aanstaande maandag om 20.00 gehouden worden.  Op de agenda staan het rapport en alle bijlagen die een beeld schetsen van onbehoorlijk bestuur. SP raadslid Frank van den Heuvel: ‘Er zijn sinds het eerdere spoeddebat een hoop extra zaken aan het licht gekomen. De gemeente heeft daadwerkelijk  toestemming gegeven voor ingebruikname van de groenstrook vóórdat de bestemming gewijzigd was. Daarnaast zijn er belangrijke aanwijzingen dat een eerder betaalde boete door Scholman BV is terugbetaald via de grondtransactie. Dat is de definitie van handjeklap wat de SP betreft. Hier zullen we het college mee confronteren!’

Het rapport en de bijlagen zijn hier te downloaden.