Zoals al eerder aangegeven zijn wij als lokale VVD ers geschrokken van de commentaren, bedreigingen en intimidaties richting onze burgemeester Haseloop. De VVD heeft al sinds 2019, samen met een groot deel van de gemeenteraad van Oldebroek, de burgemeester verzocht om zich actief in te zetten voor de agrarische sector en met name om hun belangen te behartigen op het gebied van de stikstofproblematiek.

https://oldebroek.vvd.nl/nieuws/50492/standpunt-vvd-over-optreden-burgemeester

© Henk Kemp

Ook afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad dit verzoek aan het college herhaald. Wat ons betreft heeft de burgemeester ruim gehoor aangegeven door diverse malen in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de agrarische sector en ook de boeren een hart onder de riem te steken voordat zij naar de demonstratie in Stroe vertrokken. Met een lunchpakket en volledige steun zijn zij vervolgens naar de demonstratie vertrokken.

 

 

De VVD vindt het betreurenswaardig dat er door actievoeders uit onvrede over de voortgang van het overleg omgekeerde vlaggen zijn opgehangen aan lantaarnpalen. Wij keuren dit af omdat de Nederlandse driekleur aan de ene kant een symbool is van nationale eenheid en het gevoelig ligt om dit als protestmiddel te gebruiken. Aan de andere kant brengen de vlaggen de verkeersveiligheid in gevaar. Meerdere vlaggen hangen boven rijwegen en over verkeerslichten.

 

 

De handhaving van de veiligheid is juist een verantwoordelijkheid van de burgemeester. Daar valt wat de VVD betreft ook niet over te onderhandelen. Het hoeft ook niet gedoogd te worden als de veiligheid van anderen op het spel staat. Dat als het gevolg van het haar optreden de burgemeester wordt bedreigd is wat ons betreft onacceptabel. De lokale VVD-fractie spreekt haar steun uit voor het optreden en het beleid van de burgemeester.