De plaats in de fractie die door de benoeming van Ilona is ontstaan, is opgevolgd door Gert-Jan Klapwijk. Gert-Jan was sedert de verkiezingen al buitenraadslid en we wensen hem alle genoegen en succes toe in de komende vier jaar.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/50138/dankjewel-hp-en-welkom-gert-jan

Volgens de Kieswet was het eerst aan Herman-Pieter Nijhof om te bewilligen. Hij was door de verkiezingsuitslag in eerste instantie namelijk op plaats drie van de kandidatenlijst buiten de boot gevallen. HP is woonachtig in Delfgauw en heeft met verve in de afgelopen jaren zich in de fractie ingezet voor een breed scala van onderwerpen in Pijnacker-Nootdorp. In de fractie had hij een duidelijke mening en ideeën over teamvorming, communicatie en het liberale geluid. Hij was daarnaast een zeer verdienstelijk ondervoorzitter van de Raad.

 

Graag ging hij op bezoek bij mensen in de buurt, bij wijkbesturen en ondernemers. “Gemeentepolitiek gaat vooral over stoeptegels” zei hij, “en dát vind ik erg leuk!” en “Ik wil ook dat we zichtbaar zijn en veel en vaak communiceren op social media”. Mede daarom was hij ook bereid om de VVD-website te onderhouden.

 

De ruimte die HP, liberaal in hart en nieren, nu heeft gegeven aan Gert-Jan als jong nieuw talent in de fractie, dwingt ons respect af. Graag zie we hem terug in onze gelederen, nadat hij eerst even weer de tijd heeft gehad voor al die belangrijke zaken die bleven liggen omdat de VVD zijn energie opeiste.