https://roermond.d66.nl/2021/10/13/kickoffgrcampagne/Met veel energie en optimisme start D66 Roermond haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022

Op vrijdag 8 oktober vond in Herteheym in Herten de Kick Off van de campagne van D66 Roermond voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar plaats. Geen betere dag om dit te doen dan op de dag van de duurzaamheid in het onderwijs. Lijsttrekker Michael Kalthoff nam de aanwezigen bij de hand, allen die voor deze aftrap waren uitgenodigd.

D66 Roermond is een partij die omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen. Vanuit haar kernwaarden vertrouwen, vernieuwen, verbinden en verantwoordelijkheid nemen wil D66 wederom een partij met betekenis zijn voor Roermond. De speerpunten kansengelijkheid, duurzaamheid, economie en cultuur worden de komende maanden vertaald naar een inspirerend verkiezingsprogramma met concrete voorstellen voor Roermond. Bij het opstellen van het verkiezingsprogramma kiezen we ook voor een online burgerraadpleging en voeren we gesprekken met maatschappelijke organisaties. Ferdinand Pleyte is benoemd tot voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma samenstelt.

Michael Kalthoff: “D66 Roermond streeft naar een radicale verbetering van de kansengelijkheid op het gebied van onderwijs, diversiteit, wonen en het perspectief voor kinderen in armoede. Wij staan ook voor een vooruitstrevend klimaatbeleid waarbij we inzetten op een meer circulaire economie, duurzame mobiliteit en vergroening van de openbare ruimte. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarnaast zetten we ons in voor een vliegende start uit de (post) coronacrisis, een gemeentelijke organisatie die op orde is én voor het versterken van moderne burgerparticipatietrajecten. We zetten ruimdenkend en vooruitstrevend in op deze onderwerpen, zijn optimistisch en respectvol én bieden het redelijke alternatief”.

Campagneleider Rob van Vugt vertelt: “Gelukkig kan Team D66 de komende periode, na een periode van veel digitale activiteiten in verband met de coronacrisis, weer volop activiteiten ontplooien in de Roermondse samenleving. Zo staan op de planning diverse werkbezoeken, vrijwilligerswerk waarbij we de handen uit de mouwen steken en het project Kijk in de Wijk waarin we telkens een andere wijk in Roermond bezoeken om in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers. In ontbijtsessies willen we in gesprek gaan met inwoners van Roermond op thema’s als wonen, zorg, onderwijs en duurzaamheid. Onze zwerfafvalacties zetten we ook tijdens de campagne gewoon voort. De input die we verzamelen gebruiken we in het dagelijkse politieke werk en bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. Daarnaast hebben we een actief social media team, dat haar uitingen tijdens de campagne zal intensiveren”.

Michael Kalthoff: ‘’We blijven door in contact te treden met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op zoek naar wat er speelt in Roermond, zoals we dat ook voor de campagne al deden. Hiermee proberen we politiek verschil te maken. D66 stond én staat midden in de samenleving”.

In januari 2022 staat D66 Roermond opnieuw voor haar leden, dan om het definitieve verkiezingsprogramma en de kieslijst te presenteren. De kandidaten stellen zich dan aan de leden en aan Roermond voor.

De partij gaat deze campagne positief en met vertrouwen in met een mooi en groeiend Team D66. D66 Roermond staat voor een politiek die niet volgt, maar leidt en vooruitziet. Een politiek die niet schreeuwt, maar luistert. Een politiek die niet terugkijkt, maar vooruitkijkt. Vanuit deze houding wil D66 zich de komende jaren inzetten om Roermond nog mooier te maken.

Campagneleider: Rob van Vugt

The post Kick-off campagne D66 Roermond 8-10-2021 appeared first on D66 Roermond.