https://steenwijkerland.christenunie.nl/k/n6156/news/view/1279388/155984/free-vector-the-leisure-centre.png

Onlangs las de ChristenUnie in Steenwijkerland in een persbericht dat het Focus-U-Park in het bedrijvenpark Eeserwold aan de A32 definitief niet doorgaat. Uitgaand van dit feit schetst de heer Evers een nieuwe ontwikkeling. Naast hotel, restaurants en andere horeca-activiteiten wordt ook weer gedacht aan experience en entertainment: de zogenaamde Family Fun Zone.Deze nieuwe insteek met meer leisure zou dan ook (weer) goed zijn voor het centrum van Steenwijk.

Bij het vaststellen van dit plan (2009-2010) heeft de ChristenUnie hun zorgen uitgesproken over de mogelijkheid van een laagdrempelige casino binnen die plannen.De ChristenUnie heeft daarover onlangs vragen gesteld aan het College van B&W. Gevraagd wordt hoe deze Family Fun Zone passen binnen het bestaande beheers- of bestemmingsplan Eeserwold.En als er een (laagdrempelig?) casino wordt ontwikkeld wat dan de minimale- en de maximale mogelijkheden zijn voor dit nieuwe casino. En welke van de twee bestaande casino’s verdwijnen er dan?Ook vraagt de ChristenUnie zich af - gezien de vele problematische schulden in en rond stad Steenwijk - of anno 2019 deze ontwikkeling nog wel past?Tenslotte is de ChristenUnie benieuwd hoe het huidige College en de huidige Raad daar tegenaan kijkt.