https://tynaarlo.christenunie.nl/k/n6168/news/view/1379903/487507/plaatje jaarvergadernig.png

Woensdag 27 oktober: jaarvergadering 2021 van de ChristenUnie, afdeling Tynaarlo. Naast de vaststelling van het jaarverslag en het financieel verslag 2020 is de campagne voor de verkiezingen van de Gemeenteraad 2022 een belangrijk thema. De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma worden deze vergadering vastgesteld. Verder informeren en raadplegen we u over de ontwikkelingen in de gemeente Tynaarlo.