https://tynaarlo.christenunie.nl/k/n6168/news/view/1379903/487507/plaatje jaarvergadernig.png

De ChristenUnie Tynaarlo heeft woensdag 27 oktober de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De lijst wordt aangevoerd door het driemanschap Henny van den Born uit Paterswolde, Hans de Graaf en Jan de Jonge uit Zuidlaren.

Ook is het concept verkiezingsprogramma besproken. Vanuit haar christelijk-sociale uitgangspunten zet de ChristenUnie zich in voor het versterken van gemeenschapszin en samenbindende activiteiten op dorpsniveau. Dorpshuizen spelen daarin een belangrijke rol. We zien graag dat kerken samen optrekken met de gemeente in het tegengaan van armoede en ondersteunen van mantelzorgers. Bij de ontwikkeling van dorpskernen wegen we alle belangen mee, met extra aandacht voor de versterking van de cultuur-historische waarden. De uitwerking volgt in het definitieve programma.