https://veenendaal.christenunie.nl/k/news/view/1278002/554113/Afbeelding bij bijdrage over motie lachgas.jpgHet klinkt zo onschuldig en het is zo makkelijk om even een ballonnetje te scoren. Toch is lachgas niet om te lachen. Nelleke Roelofsen van Pro Veenendaal, Alies Ouwerkerk van het CDA en Sanny Brunekreeft van de ChristenUnie hebben de handen ineen geslagen om dit onderwerp ook in Veenendaal te agenderen.

Onlangs kwam er een fotoreportage online over het lachgasgebruik in Veenendaal. Als je daar naar kijkt, dan schrik je van het gemak waarmee jongeren lachgas gebruiken: https://medium.com/veens-verhaal/fotoreportage-lachgas-brengt-het-hoofd-van-veenendaalse-jongeren-op-hol-1d3b6838f0c1

De motie heeft als doel om te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden - al dan niet in overleg met winkeliers, horecazaken en organisatoren van evenementen.

Het gaat dan in ieder geval om de volgende zaken:

Niet/terughoudend adverteren voor lachgas Geen aanbiedingen/kortingen op lachgas Geen thuisbezorgend van lachgas Niet zichtbaar plaatsen van lachgas in de winkel Maximaal aantal slagroompatronen per klant Voorlichting aan jongeren Regels ten aanzien van hinderlijk gebruik in de openbare ruimte of handhaving rondom specifieke evenementen Ventverbod voor specifieke terreinen waar lachgasgebruik plaatsvindt.

Als ChristenUnie zijn we blij dat deze motie tijdens de behandeling van de Kadernota door de gemeenteraad op 9 juli breed is aangenomen en dat er een stap is gezet in de goede richting. Wie het laatst lacht...