Vanmiddag is het geactualiseerde coalitieakkoord van Gemeentebelangen, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA gepresenteerd. De vorige coalitie had geen meerderheid meer na het vertrek van D66 uit de coalitie. De afgelopen maanden is daarom onderhandeld over het toetreden van Gemeentebelangen. Met als basis het bestaande coalitieakkoord uit 2021. PvdA-GroenLinks is zeer tevreden dat de ambities die in het vorige akkoord waren opgenomen, overeind blijven in het geactualiseerde akkoord voor de periode 2023-2026.

Coalitieakkoord 2021-2026 als basis 

PvdA-GroenLinks was natuurlijk al zeer tevreden over het akkoord dat in 2021 met D66, VVD en CDA was gesloten. Hierin waren onze ambities voor een socialer en groenere gemeente Vught grotendeels opgenomen. Het was voor de fractie dan ook zeer belangrijk dat er geen nieuw akkoord werd gesloten, maar slechts een actualisatie en beperkte aanpassing van het akkoord. Logischerwijs zijn er wat aanpassingen gedaan met de komst van Gemeentebelangen. Deze politieke wijzigingen zijn samengevoegd in een Addendum en integraal verwerkt in een geactualiseerd Coalitieakkoord 2023-2026. Hierin blijven onze ambities op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie en sociaal beleid staan als een huis.

Gewijzigde paragraaf woningbouw

Het belangrijkste punt in de onderhandelingen betrof woningbouw. Hoe zorgen we ervoor dat de gewenste 2.000 nieuwe woningen tot 2030 ook echt gebouwd gaan worden? Wat voor woningen zijn dat dan? Waar komen ze? En voor wie? In het nieuwe akkoord  zijn hele concrete aantallen en locaties opgenomen waar voor 2026 de schop in de grond moet. Onder andere 150 sociale huurwoningen, 100 betaalbare koopwoningen en 50-100 tijdelijke woningen. Dat is een harde opdracht voor het college.

De nieuwe economische realiteit heeft ons helaas gedwongen kritisch te kijken naar de haalbaarheid. Gestegen bouwkosten, inflatie en hypotheekmarkt, maakt dat goedkoper bouwen minder realistisch is. Daarom zijn de prijzen voor de woonsegmenten opgehoogd. Met als doel dat woningen niet alleen op papier staan, maar bewoners echt een sleutel kunnen krijgen van hun nieuwe woning. Daar staat tegenover dat we hebben kunnen vastleggen dat 45% van alle nieuwe woningen in het goedkopere segment (maximaal € 300.000) gebouw worden, dat 20-30% van alle nieuwe woningen in de sociale huur gebouwd moet worden én dat er concrete acties worden ondernomen om woningen ook voor nieuwe kopers betaalbaar te houden (bijvoorbeeld erfpacht).

Ruimte voor ondernemers

Een ander thema in de wijzigingen is de ruimte voor ondernemerschap. Medewerking aan verplaatsing van bedrijven met veel verkeersbewegingen in Helvoirt en Cromvoirt, is niet langer perse financieel neutraal voor de gemeente. Verder worden alternatieve routes voor de afwikkeling van het verkeer onderzocht. Daarnaast wordt er gekeken naar de ruimtebehoefte van ondernemers en mogelijkheden om te groeien op locaties binnen of buiten onze gemeente.

Leden akkoord met resultaat

Op 15 mei is het resultaat van de onderhandelingen voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van PvdA-GroenLinks. De aanwezige leden hebben daarbij ingestemd met het bereikte akkoord. Met complimenten dat de ambities uit ons verkiezingsprogramma nog steeds herkenbaar terugkomen in dit gewijzigde akkoord. Maar ook met een duidelijke opdracht om de komende drie jaar hier uitvoering aan te geven om tot concrete resultaten te komen.

Aan de slag dus!

https://www.pvda-gl.nl/een-nieuwe-coalitie/Ton van der Vossen (fractievoorzitter)

Het bericht Een nieuwe coalitie! verscheen eerst op PvdA-GroenLinks.