Interview: Stemmen voor Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen Artikel van Robbert Roos Bron: het Zoetermeers Streekblad

Op woensdag 20 maart mogen we weer naar de stembus voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen, twee verkiezingen in een. En stemmen is belangrijker dan ooit, want er staan belangrijke onderwerpen op de agenda.

https://zoetermeer.pvda.nl/nieuws/stemmen-voor-waterschaps-en-provinciale-statenverkiezingen/Voor Anja van Zantvoort en Ton Lammertink is het een uitgemaakte zaak: stemmen is een recht wat je niet verloren moet laten gaan. Ze roepen alle stemgerechtigden dan ook op om gebruik te maken van dat recht. Anja van Zantvoort is kandidaat namens de PvdA voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Rijnland. “Water is de basis van ons bestaan. Iedereen heeft recht op schoon en betaalbaar drink- en oppervlaktewater.” Ton Lammertink is kandidaat namens 50PLUS voor de Provinciale Staten en Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard. “Daar hoort ook de zuivering van afvalwater bij. Er komt steeds meer afval zoals etensresten, frituurvet, billendoekjes en medicijnresten in het water terecht. Dat moet allemaal gezuiverd worden om te voorkomen dat het in ons drinkwater terecht komt. In de waterschappen gaat het ook over veiligheid. door het voorkomen van overstromingen, of inspelen op langere periodes van extreme droogte.” De Provinciale Staten vertegenwoordigen de inwoners in de provincie. Het is een beetje te vergelijken met de rol van de gemeenteraad in een stad. De Provinciale Staten controleren de Gedeputeerde Staten. Ton: “Het gaat over zaken die voor gemeentes te groot zijn om zelfstandig op te pakken, maar weer te klein zijn voor de landelijke politiek.” Anja vult aan: “Grote vraagstukken zoals ruimtelijke ordening en groen in de omgeving, maar ook bereikbaarheid zoals wegen, fietspaden en openbaar vervoer. Door een stem uit te brengen op de partij van uw keuze hebt u hier direct invloed op.” Voor Ton en Anja is de keuze om de politiek in te gaan een hele logische. Zo kun je zo direct invloed uitoefenen op zaken die er in jouw omgeving spelen. “Het doet er de komende jaren echt toe” legt Anja uit. “Er zijn grote veranderingen gaande op het gebied van het klimaat, de energietransitie en een stijgende woningnood. Het is belangrijk dat ieders stem ook gehoord wordt.” Beiden vinden de politiek erg toegankelijk en sporen iedereen aan om daar gebruik van te maken. Ton: “Als je niet gaat stemmen moet je achteraf ook niet zeuren.”

https://zoetermeer.pvda.nl/nieuws/stemmen-voor-waterschaps-en-provinciale-statenverkiezingen/

Op wie gaat u stemmen? Bekijk de plannen van politieke partijen op hun website of social media zoals Facebook en Instagram. Veel partijen zijn in deze periode actief op straat om flyers uit te delen. Ook zijn er speciale verkiezingsbijeenkomsten. Hier kunt u gratis naartoe om u te laten informeren.

 

Lees hier het artikel online bij het Streekblad: https://www.streekbladzoetermeer.nl/nieuws/algemeen/667183/stemmen-voor-waterschaps-en-provinciale-statenverkiezingen-

 

Het bericht Stemmen voor Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen verscheen eerst op PvdA Zoetermeer.