Het zwarte kratje wegbezuinigen, het lastiger kunnen aanbieden van afval in ondergrondse containers en het niet meer laten ophalen van vuilnis aan huis. Allemaal plannen die in het concept-afvalplan staan van de gemeente en Circulus Berkel. ‘Dit is een dikke bezuiniging verpakt in mooie woorden’ volgens SP-raadslid Mart de Ridder. Met deze actie bij het winkelcentrum in het Waterkwartier starten de socialisten acties tegen de onzalige afvalplannen van de gemeente.

Sinds 2005 betalen inwoners van Zutphen per leging van hun ‘normale’ afvalcontainer of per ‘normale’ afvalzak. Ze betalen niet voor plastic en papier. Zo worden inwoners aangemoedigd om zelf hun afval te scheiden.

Mart de Ridder: ‘Dat klinkt sympathiek, maar wat we zien is dat het verzet tegen dit achterhaalde systeem groeit. Plastic wordt helemaal niet gerecycled, maar alsnog verbrand of naar derde wereldlanden verscheept.’

De gemeente wil inwoners nu verder ‘aanmoedigen’ hun afval te scheiden door afval niet meer aan huis op te halen, ondergrondse afvalcontainers kleiner te maken en het zwarte kratje weg te bezuinigen.

‘Dat zijn bijna pesterijen,’ aldus de Ridder, ‘we moeten niet doorgaan op dezelfde voet door deze plannen in te voeren, maar echte verbeteringen organiseren.’

Passanten bij het winkelcentrum in het Waterkwartier kregen de mogelijkheid om hun meningen en ervaringen over het Zutphens afvalbeleid te delen. Zij schreven berichten als 'Het zwarte kratje moet blijven!' of 'Dit is de wereld op zijn kop!' op briefjes en deponeerden deze in een rode afvalcontainer, die De Ridder persoonlijk zal gaan overhandigen aan het gemeentebestuur.

De Zutphense SP verzamelt ook digitale formulieren, mensen die hun verhaal willen delen kunnen dat doen via zutphen.sp.nl/afvalplan.