Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

628776 documenten

ALV

ChristenUnie ChristenUnie Veenendaal 19-02-2019 10:32

https://veenendaal.christenunie.nl/k/n6171/news/view/1236053/604766/thumb_620x349_203861.jpgAlgemene Ledenvergadering ChristenUnie Veenendaal

Locatie: De Basiliek, Wiltonstraat 56, Veenendaal

Tijdstip: Inloop vanaf 19.30 uur - start 19.45 uur.

Heb je altijd al eens een kijkje achter de schermen willen hebben bij De Basiliek? Dan is dit de kans. Naast het inhoudelijke, huishoudelijke deel van de ALV zal Ferry Gerritsen het verhaal achter De Basiliek (en DownTown) vertellen en als afsluiting is er een rondleiding door het gebouw. Van vergaderruimtes, tot kantoren en van backstage ruimtes tot techniek. Een unieke kans!

Agenda ALV D.V. 5 maart 2019 Opening Vaststellen agenda Vaststellen verslag ALV 14 november 2018 Mededelingen bestuur Presentielijst Wisseling in de fractie Vaststellen Jaarverslag 2018 en Jaarrekening 2018 Presentatie en rondleiding door Ferry Gerritsen; een kijkje achter de schermen van De Basiliek. Pauze Kees van Kranenburg, lid Provinciale Staten provincie Utrecht Provinciale Statenverkiezingen – wat zijn de speerpunten van de ChristenUnie Provincie Utrecht en waarom is stemmen belangrijk op 20 maart?Verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten Wat verder ter tafel komt / Rondvraag Sluiting

Plastic theezakjes 👎 Je kunt ...

GroenLinks GroenLinks Hollands Kroon 19-02-2019 09:17

Plastic theezakjes 👎 Je kunt natuurlijk gewoon losse thee gebruiken. Dat is nog lekkerder ook! ♻️

SP Leiden teleurgesteld in nieuw aangenomen Armoedebeleid

SP SP Leiden 19-02-2019 09:04

Afgelopen donderdag werd in de Gemeenteraad voorlopig nog een laatste keer gedebatteerd over het nieuwe conceptplan Armoedebeleid. De afgelopen weken heeft de SP Leiden zich hard gemaakt tegen de bezuinigingen op het Armoedebeleid. Het mocht helaas niet baten. Het voorstel is ondanks tegenstem van de SP en Partij Sleutelstad aangenomen.

De SP Leiden is de afgelopen maanden druk bezig geweest met de plannen. Vanaf het moment dat mensen eind november te horen kregen dat ze nog maar de helft konden declareren in 2019, tot aan afgelopen donderdag. In deze periode heeft de SP met veel mensen en organisaties gesproken. Mensen die zelf gebruik maken van de minimavoorzieningen en organisaties die zich al decennia inzetten om mensen met een laag inkomen financieel uit de brand te helpen zoals Stichting Urgente Noden, Diakonaal Centrum de Bakkerij en onze eigen SP Hulpdienst. 

Wij hebben van iedereen vernomen dat het wegvallen van de declaratieregeling, iets dat in dit nieuwe plan het gevolg zal zijn, behoorlijk aankomt bij de Leidenaren die hier nu gebruik van maken. In de nieuwe plannen wordt de declaratieregeling vervangen door maatwerk. Niet alleen geeft de Gemeente 3 keer zo weinig uit aan het Maatwerk, ook wordt de methode heel anders. Waar de Declaratieregeling eerst werd gezien als een recht voor iedereen die tot aan 120 procent van het Sociaal Minimum verdient, wordt het nieuwe Maatwerk niet gezien als een recht. 

Dit betekent dat de Sociale Wijkteams en de Jeugd en Gezinsteams, de uitvoerders van het Maatwerk, nu per geval gaan bekijken hoeveel iemand nodig heeft. Hoewel dit in sommige gevallen als persoonlijker en fijner wordt ervaren, zal dit in veel gevallen juist worden ervaren als een schending van de privacy. Dit is iets wat veel naar voren kwam in onze gesprekken met de Leidse gebruikers. Hier zijn wij het mee eens. Immers, omdat je een laag inkomen hebt, moet je andere personen een oordeel laten vellen over jouw besteedbaar inkomen om te kijken of je wel echt recht hebt op extra geld. Dit is ook herhaaldelijk teruggekomen in de gesprekken die we met de Leidse minima hebben gehad. In de Raad hebben we aangegeven dat mensen dit als denigrerend en als een extra barriere ervaren in hun vraag naar hulp. 

Met het vervallen van de Declaratieregeling vanaf juli dit jaar, vervalt helaas ook een mooi stuk armoedebeleid waar mensen jarenlang hun internet, sport, OV en telefoonabbonnement mee konden bekostigen. Hiernaast konden mensen ook dagjes uit declareren zoals naar de Efteling of Walibi. 

Wij zijn als SP Leiden ook nog niet klaar met dit onderwerp. De komende maanden zal de SP Leiden met nog meer Leidse Minima praten om goed in kaart te brengen wat dit nieuwe beleid voor gevolgen zal hebben en zullen wij in kaart brengen wie er allemaal buiten de boot zal vallen. Wij zullen ondertussen ook de eerste evaluaties afwachten, maar zullen voor die tijd niet stil blijven zitten. Wilt u graag uw verhaal met ons delen? Dan kunt u contact opnemen met ons SP-Raadslid Thomas van Halm (tel-06-15699659, email: thomasvanhalm@gmail.com)

Voorzitter bestuur GroenLinks ...

GroenLinks GroenLinks Kerkrade 19-02-2019 08:38

Voorzitter bestuur GroenLinks Parkstad: ALI DALIRY

#80opdeZuilenseRing komt dichterbij! ...

GroenLinks GroenLinks Stichtse Vecht 19-02-2019 08:26

#80opdeZuilenseRing komt dichterbij! Initiatief van #GroenLinksProvincieUtrecht wordt ondersteund door meerderheid in de Provinciale Staten. Die 80 kilometer gaat (moet) er komen! We gaan VERDER! #voorverandering VAR nieuws

CDA stemt in met bestuurlijke afspraken rondom Drone Testcentrum Valkenburg

CDA CDA Katwijk 19-02-2019 08:00

Vorige week donderdag heeft het CDA ingestemd met de bestuurlijke afspraken over de inpassing van Unmanned Valley, een duurzaam testcentrum voor drones en andere onbemande luchtvaartuigen in Valkenburg en Katwijk. Momenteel ontbreekt het in Nederland aan locaties voor het ontwikkelen en testen van dit soort voertuigen. Woordvoerder Bas Drinkwaard: "Wij zijn verheugd dat het Rijksvastgoedbedrijf overtuigd is geraakt van de kansen voor Unmanned Valley en hieraan meewerkt."Belangrijke eerste stapHet CDA is enthousiast over de plannen om - naast woningbouw - ook werkgelegenheid en innovatie te stimuleren op deze locatie. De bestuurlijke afspraken waar het CDA nu mee heeft ingestemd moeten gezien worden als een inspanningsverplichting op weg naar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, grondexploitatie en naar de stedenbouwkundige invulling van het gebied. Drinkwaard: "Ook deze belangrijke documenten zullen door ons kritisch worden bekeken en op hun eigen waarde worden beoordeeld." Ook deze belangrijke documenten zullen door ons kritisch worden bekeken en op hun eigen waarde worden beoordeeld. Voor wat betreft de mogelijke grens van de Groene Zone ziet het CDA nog voldoende mogelijkheden om samen met de gemeente Wassenaar tot een zorgvuldige invulling van het randgebied tussen beide gemeenten te komen en voor beide partijen een bevredigend resultaat te bereiken. Drinkwaard: "Het is wel heel erg spijtig dat, ondanks dat de raad tot op het laatste moment heeft getracht een oplossing te vinden, het zweefvliegen op dit grondgebied niet ingepast kan worden." Het is wel heel erg spijtig dat, ondanks dat de raad tot op het laatste moment heeft getracht een oplossing te vinden, het zweefvliegen op dit grondgebied niet ingepast kan worden. TempoNu er heldere afspraken zijn gemaakt rondom Unmanned Valley, moet er stevig tempo gemaakt worden met de voorbereiding van de eerste fase van een duurzame woonwijk met veel groen en met het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid. Drinkwaard: "Beide punten zijn van groot maatschappelijk belang voor onze inwoners en de regio. Naast wonen en werken is ruimte voor groen en recreatie onontbeerlijk voor de leefbaarheid van de nieuwe wijk en de aangrenzende dorpen."

Zuidoost-Drenthe stemt: Drents ...

D66 D66 VVD CDA PvdA Borger-Odoorn 19-02-2019 07:53

Zuidoost-Drenthe stemt: Drents lijsttrekkersdebat tussen VVD, PvdA, CDA en D66 Op initiatief van het bestuur van D66 Zuidoost-Drenthe is er op maandag 25 februari een debat tussen de Drentse lijsttrekkers van VVD, PvdA, CDA en D66. Het debat is in samenwerking georganiseerd door alle vier de partijen. Wie en wat valt op? Aan de hand van grote en kleine provinciale kwesties die spelen in Zuidoost-Drenthe zullen Henk Brink, Cees Bijl, Henk Jumelet en Anry Kleine Deters het vuur aan de schenen worden gelegd. In de woorden van Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma ‘zijn we samen Drenthe,’ maar de bestemming kennen betekent natuurlijk niet automatisch ook dezelfde route kiezen! Meeluisteren? Meedoen! Als locatie voor het lijsttrekkersdebat is gekozen voor Hotel ten Cate, in Emmen. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom aan de Noordbargerstraat 44. Vanwege de verwachte drukte is het wel aangeraden om op tijd te komen, want om 20.00 uur stipt wordt er afgetrapt. Weet u nog niet op welke partij u gaat stemmen op 20 maart? Of twijfelt u? Of bent u juist van harte overtuigd van uw keuze? Laat deze avond horen wat de provincie voor Zuidoost-Drenthe kan of moet betekenen!? Hotel ten Cate 19.30 Starttijd

Modderen in het midden (column ND)

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 19-02-2019 07:47

Door Gert-Jan Segers op 19 februari 2019 08:36

‘Is het niet veel moeilijker om regeringsverantwoordelijkheid te dragen en is het niet veiliger om gewoon in de oppositie te kunnen zeggen wat je vindt?’ Een voorganger stelde me vorige week de vraag die me vaker wordt gesteld.

En als een predikant dat doet, geeft me dat de mooie gelegenheid om te verwijzen naar zijn verre collega Dietrich Bonhoeffer. Die had in het Duitsland van de jaren dertig en veertig ook voor veiligheid kunnen kiezen. De veiligheid van de pastorie en van tijdloze, pijnloze preken. Hij had zijn mond kunnen houden over de Jodenvervolging. Hij had ervoor kunnen kiezen om zijn handen niet te bezoedelen. Toch koos Bonhoeffer ervoor deel te nemen aan een samenzwering tegen Hitler en was hij zelfs bereid om in het ultieme geval de trekker over te halen. ‘We moeten niet alleen maar pleisters plakken op de wonden van slachtoffers, maar we moeten een stok steken in het wiel van het kwaad zelf’, vond hij. En: ‘Niets doen is soms slechter dan iets doen.’ Toen ik Bonhoeffers keuzes een keer toelichtte tegenover Egyptische christelijke studenten – bij wie Hitler en Duitsland ver van hun bed af staan – waren ze geschokt. ‘Was hij echt een christen?’, vroegen ze zich hardop af. Het deed me beseffen hoezeer ik naar Bonhoeffer kijk met de kennis van nu en hoe schokkend Bonhoeffers keuzes toen moeten zijn geweest.

Een politicus is altijd verantwoordelijk. Zowel voor de machtspositie die hij heeft, als voor de gevolgen van het afzien van kabinetsdeelname en voor de ruimte die hij daarmee geeft aan anderen die wel toehappen. Hij is verantwoordelijk voor een regeerakkoord met plussen en minnen zoals bij medische ethiek. Maar hij is dat ook als hij terugdeinst voor het compromis en daarmee de vloer geeft aan een meerderheid die wél een wettelijke regeling voor Voltooid Leven wil en die alles zal doen om Siriz het werken onmogelijk te maken. Een politicus is verantwoordelijk voor wat hij doet, maar ook voor wat hij nalaat en laat gebeuren. Er is nooit een veilige optie. Bij geen enkele keus houdt hij schone handen. Bonhoeffer zei – in veel dramatischer omstandigheden, maar toch – dat als hij nu zou vluchten voor de strijd tegen het kwaad van zijn tijd en niet voor Joden opkwam, hij na de oorlog niet het recht zou hebben het evangelie te verkondigen. Je kunt alleen met goed fatsoen getuigen van waar je ten diepste in gelooft, als je in de barre werkelijkheid van het hier en nu ook echt doet wat je kunt.

dedain voor het compromis

In de vraag ‘is het niet veiliger in de oppositie?’ proef ik soms ook iets van dedain voor het compromis. Voor het gemodder in het politieke midden. Het laat iets zien van de aantrekkingskracht van de flanken, van het veelbelovende alternatief. Daarvandaan komt de aanklacht dat politici van het midden niet deugen, dat ze het allemaal voor zichzelf doen en dat hun compromissen zwak afsteken bij het meeslepende alternatief. Daarvandaan komt de belofte dat alles anders wordt als die ene flankpartij het voor het zeggen krijgt. Het is een messiaans visioen dat snaren raakt in de harten van mensen die verlangen naar de terugkeer naar het verloren paradijs. En zo kan de mannetjesmakerij op de flanken gemakkelijk ontaarden in afgoderij. We zien het gebeuren. Het zijn de verlossers van Turkije, Brazilië, Amerika, van de brexit, die alles beloven, steun krijgen, maar vroeg of laat hun land verdeeld en verzwakt achterlaten. Deze schepen zullen stranden en ons waarschuwen voor de valse messiassen.

Ik heb mijn dromen, mijn idealen. Sommige zijn zelfs Messiaans en gaan over een vrederijk dat nog moet komen. Juist daardoor weet ik dat ík de wereld niet kan verlossen, niet hoef te verlossen. Daarom geloof ik dat we alleen beetje bij beetje iets kunnen laten zien van een wereld die nog moet komen. Een vrederijk waarin alles wat nu stuk is, weer heel wordt gemaakt. Alleen zo horen we de echo van een melodie we nog niet kennen (C.S. Lewis). En uit wantrouwen in aardse verlossers geloof ik in overleg, gematigdheid, tegenspraak en samenwerking met alle mensen van goede wil. En daarom doe ik wat ik kan in het hier en nu, is niets doen geen optie en kies ik voor gemodder in het midden.

Deze column verscheen vandaag ook in het Nederlands Dagblad