Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

783430 documenten

Ilse van Boxel-van de Ven: Pro3 kandidaat nr. 6

Pro3 Pro3 Loon op Zand 11-12-2023 17:24

Even voorstellen: Ilse van Boxel-van de Ven, nummer 6 op de lijst van Pro3

Kleine veranderingen maken vaak een groot verschil

Graag wil ik me even voorstellen als kandidaat voor de gemeenteraad van Loon op Zand namens Pro3. Ik ben Ilse van Boxel -van de Ven, 52 jaar en woonachtig in het mooie dorp De Moer sinds 2015. Samen met Walter van Boxel run ik sinds 2016 een Bed and Breakfast waar in 2019 ook een kleinschalige Theetuin bijgekomen is.

Onbekend was De Moer zeker niet voor mij, mijn ouders hebben ruim 25 jaar in De Moer gewoond, en mijn opa is in 1899 op ’t Galgeneind geboren.

Ik ben nog niet zo lang lid van Pro3 maar wel altijd zijdelings politiek betrokken geweest. Mijn vader was Cees van de Ven, raadslid voor GroenLinks en later voor Pro3, dus in zekere zin neem ik het stokje van hem over en zet de eerste stappen in mijn politieke loopbaan.

Graag wil ik me inzetten voor de leefbaarheid in de drie kernen, maar zeker voor De Moer is dit van groot belang.

Het behoud van Basisschool de Start is daarbij erg belangrijk, maar ook het bouwen van woningen voor starters en senioren zorgt ervoor dat we een vitaal dorp blijven. Verder is het uit het oogpunt van verkeersveiligheid van groot belang dat er een vrij liggend fietspad komt langs de Heibloemstraat en de Moersedreef. Ik wil me daar de komende jaren voor blijven inzetten namens Pro3.

Het toerisme is groeiende en dat is goed maar het moet wel in balans blijven met ruimte voor inwoners, natuur, milieu en ondernemers. We moeten daarvoor niet continu kiezen voor de belangen van grote bedrijven in de gemeente, maar ook juist de kleine bedrijven en ondernemers ondersteunen. Al die kleine bedrijven en ondernemers zorgen voor een bruisende gemeente, waar het fijn wonen is!

De komende jaren wil ik, namens Pro3, gaan voor een gemeente waar inwoners en ondernemers in goede harmonie kunnen samenleven met elkaar en met de natuur in de omgeving. Voor mij is het extra belangrijk dat alle 3 de kernen binnen Pro3 vertegenwoordigd zijn, dus ik hoop  extra op UW Moerse stem! Meer informatie over waar Pro3 voor staat vindt u op onze website www.pro3.nu. Voor vragen of opmerkingen kunt u mij mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tonny van Wezel: Pro3 kandidaat nr. 7

Pro3 Pro3 Loon op Zand 11-12-2023 17:24

Even voorstellen: Tonny van Wezel, nummer 7 op de lijst van Pro3

Zorgen dat mensen een goede woon- en leefomgeving hebben is belangrijk in onze gemeente

Bij deze wil ik mezelf graag voorstellen als kandidaat voor de gemeenteraad namens Pro3. Ik ben Tonny van Wezel, 72 jaar oud en een echte Ketsheuvelse. Ik woon met groot plezier in onze mooie gemeente Loon op Zand. Juist dat is de reden dat ik me wil blijven inzetten om onze gemeente een mooie, fijne plek te houden.

In het verleden ben ik werkzaam geweest in de schoen- en meubelindustrie in het dorp Kaatsheuvel, maar ondertussen natuurlijk gepensioneerd. Vanuit de tijd dat ik heb gewerkt in de schoen- en meubelindustrie ken ik nog vele Ketsheuvelse mensen. Ik merk dat veel mensen trots zijn op hun dorp en er fijn kunnen wonen, dat moeten we zo houden. Ik heb me altijd beziggehouden met mensen in en buiten het arbeidsproces, om hen te begeleiden en voor hen een luisterend oor te zijn. Dit gebeurde met name via de vakbond FNV, waarvan ik jarenlang actief lid was. Voor mijn werk in de vakbond heb ik een Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen, iets wat ik nog altijd een grote eer vind.

Verder ben ik vroeger erg actief geweest in het jongerenwerk. Velen kennen me wellicht nog uit de tijd van ’t Schooltje en de KWJ. Ook ben ik de laatste jaren actief geweest in het buurtwerk van de wijk De Hil.

Vanaf de start van Pro3 in 2010 ben ik actief als fractieondersteuner en dat wil ik graag nog een paar jaar doen. De komende jaren wil ik me vooral bezighouden met de woon- en leefomgeving. Iedere inwoner moet een fijne en veilige leefomgeving hebben en daar kan onze gemeente nog wel wat stappen in maken. Zaken zoals het ophalen van afval en huisvuil, onderhoud van het groen en de wegen zijn onderwerpen waarvoor ik me zal inzetten om het beter te maken dan wat het nu is.

Heb je vragen over of aan mij? Je mag me altijd een mail sturen!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgerichte aanpak riolering en herinrichting Moesel lijkt steeds meer flop dan top!

DUS Weert DUS Weert Weert 30-09-2023 20:07

DUS Weert heeft vorige maand kritische vragen gesteld over wat er allemaal misgaat bij de werkzaamheden op Moesel. Het regent inmiddels klachten over zowel de uitvoering als over de communicatie en omwonenden laten hoe langer hoe meer hun ongenoegen horen. De halve wijk is inmiddels in rep en roer. Met de schriftelijke beantwoording van deze […]

Het bericht Wijkgerichte aanpak riolering en herinrichting Moesel lijkt steeds meer flop dan top! verscheen eerst op DUS Weert.

Sociale huurders kunnen fluiten naar parkeerplaats bij Blokken 1-5: 14 parkeerplaatsen voor 157 huishoudens

Partij Sleutelstad Partij Sleutelstad Leiden 30-09-2023 19:07

Veertien parkeerplaatsen voor 157 huishoudens. Met een parkeernorm van minder dan 0,1(!) toont sloop-nieuwbouwproject Blokken 1-5 de dramatische gevolgen van het parkeerbeleid dat GroenLinks, D66, PvdA en CDA hebben ingevoerd: De huidige bewoners verliezen allen hun parkeervergunning.

Langs de Willem de Zwijgerlaan worden negentig sociale huurwoningen gesloopt en vervangen door 157 nieuwbouwwoningen (waarvan 120 sociale huur). Voor deze 157 huishoudens worden op eigen terrein slechts veertien parkeerplaatsen aangelegd – allen voor vrije sector-huurders – terwijl het hun tegelijkertijd verboden wordt om in de omgeving te parkeren.

Vooral voor de huidige bewoners – negentig huishoudens, allen sociale huurders – zijn de druiven zuur: Zij parkeren nu nog op straat, maar als gevolg van het nieuwe parkeerbeleid verliezen zij allemaal hun parkeervergunning.

Partij Sleutelstad-raadslid Thijs Vos vindt het absurd. Hij wist erop dat het college zelf heeft voorgerekend dat één op de drie sociale huurders in stedelijk gebied een auto heeft. Vos: “Sociale huurders zijn de klos van het nieuwe parkeerbeleid. In tegenstelling tot raadsleden werken zij doorgaans niet voor een ministerie of consultancy-bureau naast een centraal station. De auto is voor hun geen luxe-artikel, maar een broodnodig vervoersmiddel om bij hun werk te komen.”

05 september 2021

CDA CDA Wierden 30-09-2023 19:03

Aanstaande zaterdag 11 september vindt het bijzonder partijcongres plaats in Den Bosch. Samen met veertien CDA-afdelingen hebben we een brief naar het partijbestuur gestuurd. Met deze brief willen we bouwstenen aandragen voor het CDA-verhaal, de veranderingen die wat ons betreft noodzakelijk zijn om het CDA bijeen te houden en het vertrouwen van CDA-leden en stemmers te herwinnen. We geven hiermee gehoor aan de oproep van het partijbestuur. Bepaal een heldere christendemocratische koers Ten eerste moet het CDA weer duidelijk staan voor een heldere christendemocratische koers. Deze uitgangspunten zijn nu voor de kiezer niet meer herkenbaar. Geef duidelijk invulling aan onze CDA-kernwaarden: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit. Ga verder met het toekomstperspectief voor 2030 ‘Zij aan Zij’en kom met concrete plannen. Nederland heeft onze kernwaarden nu meer dan ooit nodig. We komen als christendemocraten op voor gezinnen, familiebedrijven, het verenigingsleven en sociale cohesie. Hier moeten we met overtuiging voor staan en dit ook duidelijk uitdragen in onze politieke koers en in de organisatie van het CDA. Toon het sociale gezicht Ten tweede moet het CDA in haar beleid haar sociale gezicht tonen en uitdragen. Inwoners en ondernemers komen steeds vaker tussen de wielen van de overheid terecht en worden daar vermorzeld. Er ontstaat een tweedeling in de maatschappij. Mensen met wie het goed gaat en die zichzelf goed redden en mensen die aan hun lot worden overgelaten. We hebben een overheid nodig die benaderbaar is en een menselijk gezicht heeft en toont, zeker aan inwoners die van de overheid afhankelijk zijn. Stel mensen en hun rechtsbescherming weer centraal, in plaats van planbureaus en modellen leidend te laten zijn. Pak met concrete voorstellen de tweedeling in de maatschappij aan op het gebied van wonen, inkomen, onderwijs en zorg. Maak zo snel mogelijk werk van haalbare en betaalbare oplossingen voor het klimaatprobleem en maak wetgeving, EU-richtlijnen en internationale verdragen juridisch ondergeschikt aan het klimaatdoel. Kies voor Europese samenwerking en sta daarbij pal voor de rechtsstaat. Bied perspectief voor de boeren en het platteland, de natuur én iedereen die daarin woont en werkt. Pleit voor duurzame leefbaarheid van (kleine) kernen en het ommeland, nu en in de toekomst. Doe dit in een tempo dat de samenleving kan volgen. Voer ook het regionale kiesstelsel in om de band tussen kiezer en gekozene te versterken. Doorbreek de huidige bestuurscultuur Ten derde moet de huidige bestuurscultuur doorbroken worden. Als CDA moeten we bijdragen aan transparantie en actief zorgen dat tegenmacht de ruimte krijgt in het openbaar bestuur. Blijf weg van de achterkamertjes en de daaruit voortvloeiende akkoorden. Blijf open staan voor kritische geluiden. De Haagse ‘ons-kent-ons’ bubbel moet plaats maken voor een open beleid dat recht doet aan allen, zowel binnen als buiten het CDA. Zorg ervoor dat politiek Den Haag het goede voorbeeld geeft en wet- en regelgeving niet alleen voor inwoners en ondernemers geldt maar ook voor de bewindspersonen en hun organisaties. Het is essentieel dat de impact en effectiviteit van nieuwe wet- en regelgeving vooraf aan introductie wordt getoetst in een pilotproject waarin doelgroep, stakeholders en testregio deelnemen. Verenig de partij Ten vierde moet de partij verenigd worden. Maak van het CDA weer de brede volkspartij die het altijd is geweest, voor jong én oud, stad én platteland. Doe dit door het mogelijk te maken dat iedereen kan meepraten en zich gehoord voelt in de partij. Versterk daarvoor het democratische gehalte van het CDA. Concreet betekent dit dat een conceptregeerakkoord voorgelegd moet worden aan het congres. Daarnaast moet het CDA openlijk afstand nemen van de gevoerde praktijken in het CDA rond donaties, omgangsvormen, bestuursamendementen en andere parallelle circuits die voor het gewone lid ongrijpbaar en onbegrijpbaar zijn en waarop bestuurders en politici moeilijk aangesproken kunnen worden. Zorg voor transparante en controleerbare procedures waar iedereen weer vertrouwen in kan hebben. Herstel de verbroken verbinding Ten vijfde moet het CDA als partij, gelet op alle commotie, de geconstateerde afdwaling van de oorspronkelijke beginselen, en de grote afstand tussen partij en haar leden gereorganiseerd worden. Herstel de verbroken verbinding tussen lokale en provinciale afdelingen en de landelijke partij. Het CDA wordt in de eerste plaats gedragen door de vele leden die lokaal actief zijn en hun steentje bijdragen aan hun afdeling. Zij vormen de basis van het CDA en de partij moet dan ook meer van onderop georganiseerd worden, in plaats van door een kleine selecte groep in Den Haag. Maak dankbaar gebruik van de eigen identiteit en authenticiteit van lokale CDA’ers en afdelingen. Denk nog eens kritisch na over de manier waarop leden van de verenigingsraad en het landelijk bestuur worden voorgedragen. Het rechtstreeks laten verkiezen van leden van de verenigingsraad door de leden in de provincies dient serieus onderzocht te worden om een betere binding tussen de landelijke partij en lokale en provinciale afdelingen te krijgen. Reorganiseer op basis van deze punten de partijorganisatie. Wat ons betreft vormt het partijcongres van 11 september 2021 de start van een nieuwe fase in het CDA waarin we aan de slag gaan met de noodzakelijke veranderingen zodat we onze christendemocratische waarden geloofwaardig kunnen uitdragen. Hartelijke groet, CDA Dinkelland CDA Enschede CDA Losser CDA Oldenzaal CDA Tubbergen CDA Deventer CDA Raalte CDA Almelo CDA Hardenberg CDA Berkelland CDA Borne CDA Wierden CDA Haaksbergen CDA Twenterand CDA Bronckhorst