Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

731391 documenten

Bijeenkomsten SP Horst aan de Maas in verband met coronacrisis voorlopig opgeschort

SP SP Horst aan de Maas 04-12-2020 16:00

In verband met de coronacrisis en daarbij behorende maatregelen zal de SP voorlopig tot 1 juni geen SP-activiteiten uitvoeren, waarbij direct contact gelegd wordt met mensen.

De SP Horst aan de Maas blijft uiteraard wel gewoon bereikbaar voor vragen of problemen.

Zie ook: Zorg

Thema-avond Brug Woerden-West

CDA CDA Woerden 29-09-2020 07:00

29 SEPTEMBER 2020 : THEMA-AVOND BRUG WOERDEN-WEST De gemeenteraad van Woerden spreekt de komende maand over het voorstel van het College van B&W om een extra brug in Woerden-West aan te leggen. Het College stelt de raad daarbij voor te kiezen voor de Rembrandtbrug-variant. Op deze website heeft de fractie van het CDA Woerden al aangegeven dat zij deze voorkeur van het college zal steunen (KLIK HIER). Op 29 september 2020 willen we tevens over dit onderwerp een thema-avond organiseren voor CDA-leden en overige belangstellenden. In 2018 hebben we ook een bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp, toen in wijkcentrum De Plint. Destijds hebben we aangegeven hier opnieuw aandacht aan te zullen besteden als er een keuze voor ligt. Nu is dat moment gekomen. De bijeenkomst wordt (gezien de actuele omstandigheden) deels fysiek en deels digitaal georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de onderstaande link. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw aanmelding en het bericht of er op de locatie (die u dan zal worden doorgegeven) nog zitplaatsen beschikbaar zijn. De avond is ook via een livestream te volgen. De avond vindt plaats op 29 september 2020 en begint om 20.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via de volgende link : Klik-->HIER<--om u aan te melden.

CDA in bestuur van nieuwe Haarlemmermeer

CDA CDA Haarlemmermeer 21-09-2020 06:42

Met de installatie van het College op 10 januari 2018 heeft de nieuwe gemeente Haarlemmermeer weer een volwaardig bestuur. Het CDA is er trots op om deel uit te maken van dit bestuur. Mariette Sedee was namens het CDA lijsttrekker bij de verkiezingen en is benoemd tot wethouder Ruimtelijke Ordening & Milieu. Het CDA is zeer tevreden met de portefeuilleverdeling, het geeft volop mogelijkheden om belangrijke onderwerpen CDA groen te kleuren. In het coalitieakkoord heeft het CDA een aantal belangrijke onderdelen vanuit het verkiezingsprogramma kunnen realiseren: Park 21: Een herijking van Park21 volgt nadat de Milieu Effecten Rapportage (MER) van Park21 is afgerond.Veiligheid: Haarlemmermeer krijgt meer BOA’s en de bevoegdheden worden uitgebreid zodat de politie beter kan worden ondersteund.Openbare buitenruimte: de bezuiniging op het maaibeleid zijn teruggedraaid en de achterstanden op onderhoud van fiets- en voetpaden worden aangepakt. In de periode tot 2040 worden in Haarlemmermeer veel nieuwe woningen gebouwd. “Wij zijn er blij mee dat hierbij het principe “Eerst bewegen dan bouwen” onverkort blijft gelden. Daarbij wordt de bereikbaarheid integraal per gebied benaderd en niet langer per plan (bijvoorbeeld bij Lisserbroek en Cruquius). Haarlemmermeer gaat tegelijkertijd de eerste stappen zetten met betrekking tot de energietransitie. Het betreft één van de grote maatschappelijke opgaves van de komende jaren. Wij zijn blij dat de agrariërs in onze gemeente beter worden betrokken bij ontwikkelingen (bijvoorbeeld Park21) en meer ruimte krijgen om te kunnen blijven ondernemen in Haarlemmermeer. Het toepassen van industriegrond mag geen risico’s opleveren voor mens en ecologie volgens het bestaand beleid. Het CDA heeft hieraan toe kunnen voegen dat dit ook het uitgangspunt geldt voor risico’s voor de voedselproductie (landbouw) en voedselconsumptie en dat moet worden voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving. Voor de volledige inhoud van het coalitieakkoord verwijzen wij graag naar het coalitieakkoord dat kan worden nagelezen op de website van het CDA. De komende 3 jaar zal het CDA zowel vanuit het College als vanuit de Raad zich met veel energie inzetten voor alle dorpen en wijken!

Friet in de Piekenhoef

SP SP Oss 21-09-2020 06:32

Afgelopen maart heeft de SP een raadsvoorstel ingediend naar aanleiding van het leefbaarheidsonderzoek in de Piekenhoef. Door Corona is dit alles naar de achtergrond geraakt maar de wens van de bewoners van de Piekenhoef is niet veranderd. Aanstaande vrijdag, 25 september, krijgt een ondernemer de kans om eenmalig met een frietkraam op de Piekenhoef te staan. Wij hopen dat dit een succes wordt, voor zowel de Piekenhoefbewoners als de ondernemer. We hopen dat het college in dat geval bereid is om dit soort initiatieven vaker toe te staan.

Zie ook: Economie

Volg CDA Westerwolde op Facebook

CDA CDA Westerwolde 21-09-2020 06:23

CDA Westerwolde is nu ook te volgen op Facebook https://www.facebook.com/cdawesterwolde/

D66 Lansingerland in actie voor schone en frisse buurten

D66 D66 Lansingerland 20-09-2020 21:08

Afgelopen zaterdag viel de Landelijke opschoondag samen met World Cleanup Day. Een dag om aandacht te vragen voor al het zwerfafval en in actie te komen voor schone en frisse buurten. Daar deed D66 Lansingerland met veel plezier aan mee.

De groep van vrijwilligers deed de wijk Boterdorp aan, liep langs de Oudelandse laan en maakte tot slot ook Stationgebied en centrum Westpolder afvalvrij. De oogst was drie hele volle zaken afval, met vooral veel blikjes, snoeppapiertjes, waterflesjes en heel veel sigarettenpeuken. Nieuw dit jaar waren ook enkele mondkapjes in de buurt van het station

D66 wil snel onderzoek naar zelf corona testen inkopen voor cruciale beroepen in gemeente Lansingerland

D66 D66 Lansingerland 20-09-2020 20:50

D66 Lansingerland heeft vragen gesteld aan het college of het huidige COVID-testcapaciteit tot problemen leidt in de essentiële beroepen in onze gemeente. Ook wil D66 van het college weten of zij een oplossing ziet in het door de gemeente tijdelijk commercieel beschikbaar stellen van testen voor essentiële beroepen (in het onderwijs, in de zorg en kinderopvang).

Ineke den Heijer (fractievoorzitter D66 Lansingerland) : “Hoewel zorgmedewerkers en docenten landelijk voorrang hebben om getest te worden, lijkt het er helaas nog op dat de testcapaciteit in onze regio niet op orde is. Hierdoor duren de afspraken en de uiteindelijke uitslag erg lang. We zien en horen dat er signalen uit de zorg, onderwijs en kinderopvang zijn dat deze vertraging tot problemen leidt. We horen dat er op sommige scholen bijna geen vervangers meer zijn, hoge werkdruk bij ander personeel, kinderen naar huis worden gestuurd, patiënten langer moeten wachten op behandeling, en ouders die niet kunnen werken. We hebben het college vanwege de grote urgentie met spoed te reageren op onze vragen”.

D66 neemt als voorbeeld dat er in Nederland ook werkgevers zijn die hun werknemers aanbieden om op kosten van de werkgever een test te doen bij een commerciële partij. De testlocatie is dan in de buurt en de uitslag is veelal binnen 24 uur beschikbaar. D66 is van mening dat het inkopen van testen om eigen personeel te testen niet hoort bij de kosten die een school, zorginstelling of kinderopvang moet maken.

D66 Lansingerland vraagt daarom of het college bereid is om op zeer korte termijn te onderzoeken of en in welke mate in onze gemeente het testbeleid tot problemen leidt in de essentiële beroepen en, of het commercieel beschikbaar stellen van testen voor essentiële beroepen (in het onderwijs, in de zorg en kinderopvang) door de gemeente Lansingerland tijdelijk een oplossing kan zijn en kan worden gefaciliteerd door de gemeente. D66 vindt het belangrijk dat bij dit onderzoek ook een indicatie van de kosten wordt meegenomen. Budget beschikbaar stellen voor het testen van deze cruciale beroepen kan naar de mening van D66 door het college worden gedaan, daar de raad onlangs een budget van 5 miljoen beschikbaar heeft gesteld speciaal voor alle corona gerelateerde problemen.

De gestelde vragen kunt u hier teruglezen.