Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

790460 documenten

Het geduld is op

Hart voor Bloemendaal Hart voor Bloemendaal Bloemendaal 23-02-2024 16:05

Dit is het bericht dat inwoners vandaag (20 feb 2024) krijgen van de gemeente op de melding van hun klacht (in ‘uw zaak ‘) over grondwater dat hun huizen binnendringt:

Het is inderdaad en zeer vervelende situatie momenteel. Ik zal proberen de situatie kort uit te leggen. In de herfst is een record hoeveelheid regen gevallen zoals wij nog niet eerder hebben meegemaakt. Het regenwater zoekt vervolgens zijn weg de bodem in en dat heeft ervoor gezorgd dat wij in november ongekend hoge grondwaterstanden zagen ontstaan. In Aerdenhout is er een natuurlijke afvloei van het grondwater van west naar oost, zeg maar van het duingebied naar het boezemwater van de Leidsevaart. Het grondwater stroomt door weerstand in de bodem slechts enkele tientallen tot honderden meters per dag, en het vele water blijft dan gebufferd in de bodem. Zoals ik net noemde stroomt het grondwater vanuit het duingebied af richting de Leidsevaart. Dat eerder in de duinen gevallen regenwater stroomt nu dus door de gemeente en zorgt ervoor dat de grondwaterstand ook nu nog steeds erg hoog is. Water heeft de eigenschap om naar het laagste punt te stromen. Op het moment dat u de kelder droog maakt zal het grondwater dat hoger staat daarom wederom de weg naar binnen zoeken. Op dit moment kunnen we niet anders dan geduld hebben tot het grondwater weer naar een lager niveau is gezakt. Wellicht ten overvloede; het is wel raadzaam om uw kelder voor langere termijn opnieuw waterdicht te laten maken door een erkende firma.

Wat valt op:

Nog steeds geen actie van de gemeente. Sterker nog: nu krijgen inwoners te horen dat het wegpompen van water uit hun huis geen zin heeft. Maar wat er gebeurt als mensen niet meer gaan pompen laat zich raden. Waarom schrijft de gemeente zoiets? Dit maakt mensen echt boos. Waardeloze communicatie…

De gemeente erkent dat het water dat we nu in de duinen zien uitzakt richting Leidsevaart. Eerder, toen onze fractie hierover vragen stelde in oktober en opnieuw november, werd dit nog ontkend.

Er komt nog heel veel water aan. Dat betekent dat de huiseigenaren hier nog lang niet van af zijn. Dat vraagt om acute maatregelen. Wachten kan niet meer.

De gemeente zegt dat de bron van deze ellende het regenwater is dat in 2023 is gevallen. Maar is dit ook de hele verklaring?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn van de hoge grondwaterstand in de duinen:

Neerslag infiltratie of invoeren van gebiedsvreemd water maatregelen van instanties om het water langer vast te houden natuurbeheer: maaibeleid, afplaggen, ontbossing, kap, begrazing en andere natuurmaatregelen op basis van beleid (zie bijv. Masterplan vernatting) In grote delen van het gebied hebben we vegetatie verwijderd. 
https://hartvoorbloemendaal.nl/het-geduld-is-op/

Wij menen dus dat de neerslag van 2023 niet de enige oorzaak is waarom de mensen in onze gemeente nu zo veel schade hebben door de hoge grondwaterstand. Dit komt mede door het beheer en de uitvoering van plannen van beleidsmakers. Bomen kappen, afplaggen, verwijderen van struiken en beplanting ed heeft ook een impact op de grondwaterstand.

Wij zien geen enkele verbetering in de duinen. De grondwaterstand is nog altijd schrikbarend hoog. Te hoog.

Filmpje over de grondwaterstand in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, februari 2024.

Wat ons betreft kunnen dit soort reacties van de gemeente op klachten van inwoners die met de handen in het haar zitten niet door de beugel. Mensen worden afgepoeierd. In onze motie staan zes actiepunten. Eén daarvan betreft verbeterde communicatie met inwoners. Dit is geen verbetering.

Filmfragment van de impact van het grondwater in de leefruimte, februari 2024.

Geduld? Hoeveel geduld nog? Het geduld is op. De inwoners hebben hun portie ellende gehad.

https://hartvoorbloemendaal.nl/het-geduld-is-op/
Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws:
https://hartvoorbloemendaal.nl/het-geduld-is-op/Hoge grondwaterstand bezorgt de inwoners hoofdpijn
Hoge grondwaterstand bezorgt de inwoners hoofdpijn

door admin | feb 3, 2024

Op 1 februari 2024 dienden wij onze motie in over grondwateroverlast in Bloemendaal. U kunt de...

Lees meer
https://hartvoorbloemendaal.nl/het-geduld-is-op/Waterstress bij inwoners in Bloemendaal
Waterstress bij inwoners in Bloemendaal

door Marielys Roos | jan 19, 2024

Afgelopen dinsdag 16 januari 2024 kwamen twee insprekers hun verhaal doen in de commissie...

Lees meer
https://hartvoorbloemendaal.nl/het-geduld-is-op/Zandzakken voor de deur: Ondergelopen souterrains, pompen of verzuipen? Schade door hoog water in Bloemendaal
Zandzakken voor de deur: Ondergelopen souterrains, pompen of verzuipen? Schade door hoog water in Bloemendaal

door Marielys Roos | jan 10, 2024

Hebt u wateroverlast? Loopt uw kelder vol met water? Laat het ons weten. Want HartvoorBloemendaal...

Lees meer

Persbericht Slydregt.NU inzake ‘Raadsvoorstel een Sliedrechts Zwembad’ en het artikel ‘Niet te klein of te groot, wel precies goed genoeg voor nu’ uit het Algemeen Dagblad

Slydregt NU Slydregt NU Sliedrecht 23-02-2024 15:58

Als Slydregt.NU zijn wij teleurgesteld om het artikel en het raadsvoorstel te lezen. In het raadsvoorstel wordt onder beslispunt één “te besluiten een nieuw zwembad te realiseren met als voorkeursscenario een dorpsbad” voor het scenario gekozen waar onze Sliedrechtse zwemverenigingen niet kunnen groeien en zelfs moeten krimpen. Een vijf banen bad zou zelfs betekenen dat Zwem- en polovereniging Door Water Fit (DWF) niet door kan gaan met het organiseren van regionale wedstrijden vanwege de eisen van de KNZB.

Ook wordt in het artikel ‘Niet te klein of te groot, wel precies goed genoeg voor nu’ uit het Algemeen Dagblad gesteld dat het huidige buitenbad met name de jongere doelgroep trekt. Daarnaast wordt ook gesteld dat deze doelgroep ook mobiel genoeg is om naar een ander zwembad te gaan. Als Slydregt.NU vinden wij dat hier het verkeerde signaal wordt gegeven. Als Slydregt.NU staan wij voor een Sliedrecht waar je kunt wonen, werken en recreëren. Dit betekent niet dat wij onze Sliedrechtse jongeren naar andere gemeenten moeten jagen.

Als Slydregt.NU zijn wij een sterke voorstander van de realisatie van zowel een binnenbad als een buitenbad, voorzien van een ligweide. Dit sluit aan bij de behoeften van een groeiende gemeenschap. Met de ambitie om te groeien naar een inwonertal van 35.000, wat voor ons de maximale capaciteit vertegenwoordigt, is het cruciaal dat de voorzieningen binnen onze gemeente meegroeien en voldoen aan de verwachtingen en behoeften van onze inwoners en sportverenigingen.

De beide scenario’s voldoen niet aan de visie en ambitie die wij als Slydregt.NU voor ogen hebben. Dit toont naar onze mening een gebrek aan ambitie en visie van het huidige gemeentebestuur. Het is hoog tijd dat er een bredere discussie wordt gevoerd over de toekomstige demografie van Sliedrecht en de schaal waarop onze gemeente mag groeien.

– Danny Stierman, burgerraadslid namens de fractie van Slydregt.NU

Het desbetreffende AD artikel uit De Dordtenaar d.d. 23 februari 2024.

Initiatief LPF Breda is nu realiteit: Raadsvergaderingen vanaf nu ondertiteld.

Lijst Pim Fortuyn Lijst Pim Fortuyn Breda 23-02-2024 15:42

In een tijdperk waarin toegankelijkheid een steeds belangrijker thema wordt in onze samenleving, heeft Breda een significante stap voorwaarts gezet. Dankzij de inzet en het initiatief van LPF Breda is de motie vreemd “Breda toegankelijk in woord en geschrift” unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Deze motie, een pleidooi voor het toegankelijker maken van de politieke besluitvormingsprocessen voor alle inwoners, heeft geleid tot een concrete en zeer welkome verandering: het ondertitelen van raadsvergaderingen en sessies.

Vanaf gisteren is deze innovatie een realiteit geworden, en het markeert een belangrijk moment voor de lokale democratie in Breda. De ondertiteling van de raadsvergaderingen en sessies zorgt ervoor dat iedereen, ongeacht eventuele gehoorbeperkingen of andere belemmeringen, de debatten en besprekingen kan volgen. Dit is een cruciale ontwikkeling, omdat het deuren opent naar een inclusievere participatie van burgers in de politiek. LPF Breda streeft naar een gemeente waarin iedereen mee kan doen, waarin iedere stem telt en gehoord wordt.

Door de toegankelijkheid van de gemeenteraadsvergaderingen te verbeteren, wordt een essentiële stap gezet naar een transparantere en meer toegankelijke lokale overheid. De impact van deze maatregel kan niet worden onderschat. Voor veel mensen met een auditieve beperking vormt dit een brug naar betere betrokkenheid bij en begrip van lokale politieke kwesties. Het toont een erkenning van de behoeften van alle inwoners van Breda.

Deze vooruitgang in Breda kan ook dienen als een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland. Het onderstreept het belang van toegankelijkheid in de politieke arena en biedt een model voor hoe technologische oplossingen kunnen worden ingezet om de participatie van burgers te verbreden. Het initiatief van LPF Breda, met medeondertekening van SP, Breda Beslist en Partij voor de Dieren en de unanieme steun van de gemeenteraad tonen een gezamenlijke inzet voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

CDA: Echte discussie over vaste of beweegbare brug in N201?

CDA CDA De Ronde Venen 23-02-2024 14:50

De provincie Utrecht wil duidelijkheid verschaffen over de brug in de N201 die de Zuidplas van de Vinkeveense Plassen verbindt met de rest van het plassengebied. De Provincie is er nog niet uit of het een beweegbare brug moet worden of een vaste brug. In 2029 moet er een nieuwe brug zijn geplaatst. Fractievoorzitter van het CDA Jan Rouwenhorst is hier heel duidelijk over: "Ik snap niet dat bij de provincie Utrecht de gedachte opkomt om er een vaste brug van te maken. Dat zou betekenen dat de Vinkeveense Plassen nagenoeg onbereikbaar worden voor veel recreatieschepen, maar ook voor de beroepsvaart." In 2029 moet de nieuwe brug er liggen. De provincie houdt informatieavonden, maar wat Jan Rouwenhorst betreft is zo;n informatiebijeenkomst overbodig. "We hebben als gemeente heel veel geld vrijgemaakt om de doorvaart "De Heul" in Vinkeveen te gaan verbeteren. Daar wordt al jaren over gepraat en we naderen het beslissingsmoment. De waterrecreatie zou hierdoor de nodige oppepper moeten krijgen. Ook de provincie is betrokken bij het verbeteren van die doorvaart. Wat voor gekkigheid haalt de provincie dan uit om de Zuidplas voor veel recreanten een doodlopende weg te maken. Weer een proefballonVoor mij is dit hele plan van de provincie nieuw. Is dit de zoveelste proefballon rond het tracé van de N201? Een vaste brug met een fatsoenlijke mogelijkheid tot doorvaart zou minstens diverse meters hoger in het landschap moeten komen dan nu. Ik hoorde zelfs dat het wel om vier meter zou kunnen gaan. Is dat echt noodzakelijk en is een soortgelijke beweegbare brug als nu echt zo'n groot probleem? Over de ophoging van de N201 voor het auto- en fietsverkeer heb ik nog niets vernomen. Wat mij betreft heeft een verhoging van het viaduct in eVinkeveen zelf een veel hogere prioriteit. Het lijkt of er allemaal plannen naast of door elkaar lopen." Rouwenhorst heeft al diverse ondernemers gesproken die niet alleen verrast, maar ook geschrokken reageerden. "De algehele lijn van die gesprekken was dat een vaste brug de doodsteek voor de recreatie betekent. En ik vind dat die ondernemers tot op zekere hoogte ook gelijk hebben." De Groene Venen

05 september 2021

CDA CDA Wierden 23-02-2024 14:49

Aanstaande zaterdag 11 september vindt het bijzonder partijcongres plaats in Den Bosch. Samen met veertien CDA-afdelingen hebben we een brief naar het partijbestuur gestuurd. Met deze brief willen we bouwstenen aandragen voor het CDA-verhaal, de veranderingen die wat ons betreft noodzakelijk zijn om het CDA bijeen te houden en het vertrouwen van CDA-leden en stemmers te herwinnen. We geven hiermee gehoor aan de oproep van het partijbestuur. Bepaal een heldere christendemocratische koers Ten eerste moet het CDA weer duidelijk staan voor een heldere christendemocratische koers. Deze uitgangspunten zijn nu voor de kiezer niet meer herkenbaar. Geef duidelijk invulling aan onze CDA-kernwaarden: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit. Ga verder met het toekomstperspectief voor 2030 ‘Zij aan Zij’en kom met concrete plannen. Nederland heeft onze kernwaarden nu meer dan ooit nodig. We komen als christendemocraten op voor gezinnen, familiebedrijven, het verenigingsleven en sociale cohesie. Hier moeten we met overtuiging voor staan en dit ook duidelijk uitdragen in onze politieke koers en in de organisatie van het CDA. Toon het sociale gezicht Ten tweede moet het CDA in haar beleid haar sociale gezicht tonen en uitdragen. Inwoners en ondernemers komen steeds vaker tussen de wielen van de overheid terecht en worden daar vermorzeld. Er ontstaat een tweedeling in de maatschappij. Mensen met wie het goed gaat en die zichzelf goed redden en mensen die aan hun lot worden overgelaten. We hebben een overheid nodig die benaderbaar is en een menselijk gezicht heeft en toont, zeker aan inwoners die van de overheid afhankelijk zijn. Stel mensen en hun rechtsbescherming weer centraal, in plaats van planbureaus en modellen leidend te laten zijn. Pak met concrete voorstellen de tweedeling in de maatschappij aan op het gebied van wonen, inkomen, onderwijs en zorg. Maak zo snel mogelijk werk van haalbare en betaalbare oplossingen voor het klimaatprobleem en maak wetgeving, EU-richtlijnen en internationale verdragen juridisch ondergeschikt aan het klimaatdoel. Kies voor Europese samenwerking en sta daarbij pal voor de rechtsstaat. Bied perspectief voor de boeren en het platteland, de natuur én iedereen die daarin woont en werkt. Pleit voor duurzame leefbaarheid van (kleine) kernen en het ommeland, nu en in de toekomst. Doe dit in een tempo dat de samenleving kan volgen. Voer ook het regionale kiesstelsel in om de band tussen kiezer en gekozene te versterken. Doorbreek de huidige bestuurscultuur Ten derde moet de huidige bestuurscultuur doorbroken worden. Als CDA moeten we bijdragen aan transparantie en actief zorgen dat tegenmacht de ruimte krijgt in het openbaar bestuur. Blijf weg van de achterkamertjes en de daaruit voortvloeiende akkoorden. Blijf open staan voor kritische geluiden. De Haagse ‘ons-kent-ons’ bubbel moet plaats maken voor een open beleid dat recht doet aan allen, zowel binnen als buiten het CDA. Zorg ervoor dat politiek Den Haag het goede voorbeeld geeft en wet- en regelgeving niet alleen voor inwoners en ondernemers geldt maar ook voor de bewindspersonen en hun organisaties. Het is essentieel dat de impact en effectiviteit van nieuwe wet- en regelgeving vooraf aan introductie wordt getoetst in een pilotproject waarin doelgroep, stakeholders en testregio deelnemen. Verenig de partij Ten vierde moet de partij verenigd worden. Maak van het CDA weer de brede volkspartij die het altijd is geweest, voor jong én oud, stad én platteland. Doe dit door het mogelijk te maken dat iedereen kan meepraten en zich gehoord voelt in de partij. Versterk daarvoor het democratische gehalte van het CDA. Concreet betekent dit dat een conceptregeerakkoord voorgelegd moet worden aan het congres. Daarnaast moet het CDA openlijk afstand nemen van de gevoerde praktijken in het CDA rond donaties, omgangsvormen, bestuursamendementen en andere parallelle circuits die voor het gewone lid ongrijpbaar en onbegrijpbaar zijn en waarop bestuurders en politici moeilijk aangesproken kunnen worden. Zorg voor transparante en controleerbare procedures waar iedereen weer vertrouwen in kan hebben. Herstel de verbroken verbinding Ten vijfde moet het CDA als partij, gelet op alle commotie, de geconstateerde afdwaling van de oorspronkelijke beginselen, en de grote afstand tussen partij en haar leden gereorganiseerd worden. Herstel de verbroken verbinding tussen lokale en provinciale afdelingen en de landelijke partij. Het CDA wordt in de eerste plaats gedragen door de vele leden die lokaal actief zijn en hun steentje bijdragen aan hun afdeling. Zij vormen de basis van het CDA en de partij moet dan ook meer van onderop georganiseerd worden, in plaats van door een kleine selecte groep in Den Haag. Maak dankbaar gebruik van de eigen identiteit en authenticiteit van lokale CDA’ers en afdelingen. Denk nog eens kritisch na over de manier waarop leden van de verenigingsraad en het landelijk bestuur worden voorgedragen. Het rechtstreeks laten verkiezen van leden van de verenigingsraad door de leden in de provincies dient serieus onderzocht te worden om een betere binding tussen de landelijke partij en lokale en provinciale afdelingen te krijgen. Reorganiseer op basis van deze punten de partijorganisatie. Wat ons betreft vormt het partijcongres van 11 september 2021 de start van een nieuwe fase in het CDA waarin we aan de slag gaan met de noodzakelijke veranderingen zodat we onze christendemocratische waarden geloofwaardig kunnen uitdragen. Hartelijke groet, CDA Dinkelland CDA Enschede CDA Losser CDA Oldenzaal CDA Tubbergen CDA Deventer CDA Raalte CDA Almelo CDA Hardenberg CDA Berkelland CDA Borne CDA Wierden CDA Haaksbergen CDA Twenterand CDA Bronckhorst