Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

700073 documenten

Algemene Ledenvergadering

CDA CDA Lisse 30-10-2019 23:00

Het afdelingsbestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van het CDA-Lisse op donderdag 31 oktober 2019 in 't Poelhuys, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat het actuele thema "CDA-keuzes voor de nieuwe begroting". Graag bespreken wij met onze leden de afwegingen van het college en de fractie en de ideeën van de leden. Uw actieve inbreng wordt op prijs gesteld.

Humus: Het vergeten goud | Heerhugowaard

GroenLinks GroenLinks Heerhugowaard 26-10-2019 00:00

Ondanks dat ‘hummus’, met tweemaal ‘m’, op basis van kikkererwten, enorm aan populariteit wint in de aperitiefwereld, hebben we het hier over humus met één m: dood plantaardig en dierlijk afval. Goed voor de natuur, en dus meteen goed voor ons. Waarom? ik vertel je er graag meer over.

De herfst is nu volop het land in gedwarreld, het zijn topdagen voor de ophalers van groenafval om hun spierballen te trainen. Jong en oud verzamelen gevallen blaadjes en snoeisel en maken er samengebonden pakjes van of betalen zich blauw aan groenafvalzakken. De meesten onder ons vatten het sportief op en rakelen de blaadjes nog met de hand, al wordt het populairder met de dag om de hele buurt te terroriseren met bladblazers. Ik moet toegeven, je voelt je best wel potent met zo’n krachtige machine in je handen en op je rug, je waant je een -meestal iets minder stoere- versie van Bruce Willis, met een wannabee bazooka. Je zegt nog net geen ‘Yippee-ki-yay’. Wat we niet beseffen is dat we enorm veel moeite doen om één van de meest kostbare grondstoffen weg te gooien. Wat we niet beseffen is dat we enorm veel moeite doen om één van de meest kostbare grondstoffen weg te gooien. Planten, struiken maar vooral bomen zijn reusachtige pompen die voedingsstoffen uit grote dieptes naar boven brengen en onder andere opslaan in hun blaadjes. Blaadjes die ze laten vallen komen dan op de bodem terecht waardoor de aarde ieder jaar rijker wordt, als we ze tenminste laten liggen. Gratis meststof dus.

Jaarlijks gooien gezinnen honderden kilo’s tuinafval weg, afval dat dus geen afval is. Er worden tonnen aan CO2 uitgestoten om het afval naar het containerpark te brengen met eigen wagen of via de ophaaldienst. Het boswetboek zegt dat je geen bladeren uit een bos mag halen, omdat dit de bodem zou verarmen en het bos sterk zou verzwakken. Wij krijgen hetzelfde probleem in de tuin waardoor we alweer enkele restaurantbezoekjes moeten inruilen voor de aankoop van overpriced houthaksel, boomschors, compost of -o wee- chemische meststoffen, die ook zorgen voor enorm veel CO2-uitstoot en extra werk. We willen met onze samenleving naar een circulaire economie, waarbij het de bedoeling is om de cirkels zo klein mogelijk te maken. In plaats van je zo uit te sloven, ben je dus gerechtigd om wat luier te zijn, je spaart er immers geld, moeite en het milieu mee.

Je moet hoogstens de blaadjes en ander tuinmateriaal op je composthoop vegen waar het, samen met je keukenafval, kan composteren en wat later kan bijdragen tot een gezondere en vruchtbaardere tuin. We vergeten soms dat alle tuinen samen het grootste natuurgebied van België vormen, en dat we dus als een puzzelstukje kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld de droogtecrisis. We hebben geen tekort aan water in België, we hebben een tekort aan humusrijke bodem die het water vasthoudt en doet insijpelen. Hoe meer humus je in je bodem hebt -of hoe dikker je laag aan organische materie- hoe meer water er kan vastgehouden worden. Je hoort het goed, hoe minder je dus je tuin zal moeten bewateren, en hoe groter je grijns zal zijn wanneer je je waterrekening krijgt.

CDA Bergen organiseert muzikale middag Maasduinen Staete

CDA CDA Bergen (L.) 19-10-2019 20:00

Voor de zesde keer organiseert het CDA een muzikale middag op zaterdag 4 maart in Maasduinen Staete. Daarmee is deze middag inmiddels een terugkerende traditie geworden. De muziek zal ook deze keer verzorgd worden door de Bergense accordeonisten Chris Tönnissen en Jos de Best. Hun bekende melodieën en meezingers staan garant voor een gezellige middag. De muzikale middag vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in Staete Plaza. Entree, koffie, thee en vlaai is gratis. Iedereen is van harte welkom.

Volg CDA Westerwolde op Facebook

CDA CDA Westerwolde 19-10-2019 20:00

CDA Westerwolde is nu ook te volgen op Facebook https://www.facebook.com/cdawesterwolde/

Stop gaswinning kleine velden Tytsjerksteradiel

PvdA PvdA Tytsjerksteradiel 19-10-2019 18:33

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 oktober heeft Saskia van der Werf extra aandacht gevraagd voor de gaswinning in de kleine velden in onze gemeente. Het gaat om boringen in Earnewâld en Suwâld. Er lopen bezwaarschriften vanuit meerdere verengingen van Dorpsbelangen. Ook is door het college van B&W negatief advies gegeven aan de minister. Toch was er in de kranten al te lezen dat de boringen door gaan. Met vragen heeft de PvdA het College opgeroepen om extra bezwaar in te dienen en alle bewoners goed voor te lichten wat er moet gebeuren als er wel schade optreedt door de gaswinning! Er komt vanuit het ministerie een schadeprotocol en een convenant waar Vermillion en minister Wiebes zich aan moeten houden. Woensdag 30 oktober a.s. is er een informatie bijeenkomst in Earnewâld, georganiseerd door het ministerie van EZK voor inwoners en belangstellenden. Wordt vervolgd.

Het bericht Stop gaswinning kleine velden Tytsjerksteradiel verscheen eerst op PvdA Tytsjerksteradiel.

Steun voor Orange the World campagne

PvdA PvdA Tytsjerksteradiel 19-10-2019 18:22

Donderdag 17 oktober 2019 heeft fractievoorzitter Saskia van der Werf met een motie de raad en het college van B&W opgeroepen om deel te nemen aan de Orange the World campagne. Deze campagne heeft als doel iedereen op te roepen om tegen vrouwengeweld te zijn, wereldwijd. De motie is raadsbreed aangenomen en het college gaf aan hier al mee bezig te zijn. Op 25 november a.s. kun je als burger je deelname laten blijken door in het oranje gekleed te gaan en een voorwerp of gebouw oranje te verlichten. Let op: de PvdA gaat hierin het voorbeeld geven!

Het bericht Steun voor Orange the World campagne verscheen eerst op PvdA Tytsjerksteradiel.

Zwaar weer op komst…

PvdA PvdA Bloemendaal 19-10-2019 17:47

Zwaar weer op komst…

We hebben geld tekort in Bloemendaal. En niet zo’n beetje ook.  Zo’n 850.000 euro moet er worden gevonden om in 2020 de begroting rond te krijgen. En de jaren daarna ziet het er “in principe” ook niet best uit. De tussen aanhalingstekens geplaatste uitdrukking slaat op het feit dat er zich allerlei plotselinge ontwikkelingen kunnen voordoen die je als gemeente niet in de hand hebt of niet volledig kunt voorzien.

Als je tussen je oogwimpers door naar het huishoudboekje van de gemeente kijkt dan zie je zó welke grote klappers aan de basis liggen van de zorgelijke stemming. Dan doel ik niet op de normale exploitatie, waarmee bijvoorbeeld wegen en fietspaden op orde worden gehouden, het autopark van onze nijvere buitendienst rijdend wordt gehouden en op gezette tijden vervangen, en dat – altijd weer een dure aangelegenheid – de riolering werkt. Die gaat dan wel zo’n 30 jaar mee, soms is dat wat op te rekken, maar uiteindelijk moet de grond open en de buizen worden vervangen. Of het persgemaal wat de stroming er in houdt. En doorgaande vaarten hebben aan weerszijden beschoeiingen. Die moeten ook op gezette tijden gerepareerd of vervangen worden.

Naast al deze zaken zijn er namelijk ook investeringen nodig. Die voor het huidige gemeentehuis was er zo een, maar we kennen in de hele gemeente ook zo’n 16 basisscholen. En als respectabele Bloemendaalse school wil je natuurlijk ook een gymzaal die voldoet aan de nieuwste eisen. Of dat met die scholen niet wat beter georganiseerd kan worden? Waarom al de verschillende besturen, onderwijs is toch onderwijs? Zo is me wel eens voorgehouden. Tja, dan raak je bij mij een gevoelige snaar. Maar ja. Lang geleden, in 1917, hebben we dit met elkaar geregeld bij de financiële gelijkstelling van het openbaar – met het bijzonder onderwijs. Zeg maar: de heidenen versus protestanten en katholieken, beetje kort door de bocht.  Ligt dus hoe dan ook bijzonder gevoelig.

Ik ken maar twee plekken in onze gemeente waar meerdere schoolbesturen de koppen bij elkaar hebben gestoken om met z’n allen een efficientere en dus goedkopere oplossing te vinden voor een probleem. In Vogelenzang schoven katholieken en openbaren twee scholen in elkaar, in wat nu “De Paradijsvogel” heet. En in Bennebroek vonden drie verschillende schoolbesturen het van de dolle om ieder een eigen gymzaal te hebben. Toen vervanging aan de orde was stak meester Harry, de gymleraar van alle drie, zijn vinger op om een knap rooster te maken. Daarmee konden alle drie de scholen van één centraal gelegen gymzaal gebruik maken. Werkt nog steeds als een tierelier. Wat mij betreft nog steeds: hulde aan meester Harry! Misschien een tip voor de andere kernen?

Investeringen zijn natuurlijk niet de enige factoren die onze uitgaven belasten. Zo kunnen de kosten voor WMO en Jeugdzorg behoorlijk uit de bocht vliegen, zoals dit jaar dan ook is gebeurd. Ook zo iets wat je als gemeente niet tot achter de komma kunt voorzien. Bovendien gaat het hier om maatschappelijke kosten waaraan niet te ontkomen is. Instellingen die deze zorg verlenen hebben doorgaans overeenkomsten met de gemeenten, die met een gerust hart als wurgcontracten kunnen worden bestempeld. Het risico op omvallen ligt frequent op de loer.

Hoe dan ook, de Bloemendaalse raad mag straks in november – als het aan het college ligt – kiezen voor het schrappen van bovenwettelijke onderwijsvoorzieningen (gym-onderwijs) en het afboeken van investeringen met maatschappelijk nut van vóór 2017. Aan de inkomenskant worden toeristen- en parkeerbelasting verhoogd. Maar wat ons betreft gaan we geen medewerking verlenen aan het schrappen van het gym-onderwijs. Jaren geleden hebben we die met veel geduw en getrek voor elkaar gekregen, mede met als gevolg dat we in de hele gemeente bloeiende sportverenigingen met veel jeugd hebben.  De meerwaarde van gymmen op school staat naar onze mening buiten kijf.

Met de begroting 2020 zijn we er nog lang niet. De financiele vooruitzichten zijn niet best en ook de schuldenontwikkeling baart stevige zorgen. Binnen enkele maanden mag de raad een zogenaamde kerntakendiscussie gaan voeren. Dan moet je je bijvoorbeeld heel concreet gaan afvragen of de gemeente nog wel verantwoordelijkheid draagt voor de Bloemendaalse muziekschool. Of voor de bibliotheken. Of voor verenigingen en stichtingen die mede afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies, zoals Welzijn Bloemendaal met zijn vele vrijwilligers. Dat komt dus erg dicht bij wat de meeste Bloemendalers zien als normale maatschappelijke voorzieningen. Verder beknibbelen dan maar op de ambtelijke organisatie? Die piept en kraakt al jaren; niet doen dus. Nóg maar een keer de OZB verhogen zoals vorig jaar? Zou kunnen, maar dat is een nogal “ruwe” maatregel. Je kunt die bijvoorbeeld niet inkomensafhankelijk maken, wat voor veel inwoners wél van belang zou zijn.

Een gemeentelijke huishouding – om een veel complexer geheel maar even simpel neer te zetten – is maar ten dele te vergelijken met een gewoon bedrijf. Vergelijkingen daarmee gaan maar zeer ten dele op. Daarvoor zijn maatschappelijke doelen als welzijn, gezondheid, ontwikkeling en veiligheid die iedere gemeente nastreeft te belangrijk.  Steeds duidelijker wordt echter dat  het realiseren van al die doelen voor kleine gemeentes als Bloemendaal steeds moeilijker wordt. En dat tij wordt niet gekeerd.

Bij deze globale uiteenzetting naar aanleiding van de begroting 2020 ben ik verre van uitputtend geweest, en dat is een understatement.  Al eens eerder schreef ik een column over “het fusiespook”. Partijgenoot Piet van der Ham schreef voor deze website een lezenswaardig betoog over een gemeentelijke fusie in Zuid-Kennemerland.

Mag ik die nog eens warm bij iedereen aanbevelen?

Henk Schell

Het bericht Zwaar weer op komst… verscheen eerst op PvdA Bloemendaal.

ChristenUnie Elburg organiseert thema-avond rondom jeugdbeleid

ChristenUnie ChristenUnie Elburg 19-10-2019 16:12

https://elburg.christenunie.nl/k/n1802/news/view/1280585/67149/CU logo vierkant.jpg

We willen u / jou graag van harte uitnodigen om op donderdag 14 november onze thema-avond over ‘jeugd/jongeren in de gemeente Elburg’ bij te wonen.

Deze avond vindt plaats bij ‘@Robert’s’, een plek voor tieners in de binnenstad van Elburg, Beekstraat 8. Zie ook www.atroberts.nl Hier kunnen we kennismaken met het werk van @Robert’s en we organiseren een panelgesprek over thema’s die jongeren raken, zoals middelengebruik (alcohol/drugs), prestatiedruk en bezuinigingen / tekorten in de jeugdzorg. 

Deze avond is voor leden én niet-leden van de ChristenUnie en we nodigen ook alle jongeren / studenten uit om te komen. Als je nieuwsgierig bent naar wat de politiek voor jou kan betekenen, dan hopen we je te ontmoeten!

Voorafgaand aan het programma houden we tevens onze najaarsledenvergadering (ALV). Dit gedeelte van de avond is alleen voor leden. 

PROGRAMMA

19:30 ALV (alleen voor leden)20:00 pauze / inloop thema-avond20:15 start programma jeugd + wat doet At Roberts?+ panelgesprek met Robert Pruis (jongerenwerker @Robert’s), Willem Krooneman (wethouder jeugd), Jannine van der Pol (ChristenUnie raadslid) en enkele tieners van @Robert’s- thema middelengebruik- thema prestatiedruk- thema jeugdzorg 21:45 afsluiting met een drankje

We hopen u en jou op 14 november te ontmoeten.Bestuur ChristenUnie Elburg 

https://elburg.christenunie.nl/k/n1802/news/view/1280585/67149/christenunie-elburg-organiseert-thema-avond-rondom-jeugdbeleid.html