Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

731537 documenten

Bijeenkomsten SP Horst aan de Maas in verband met coronacrisis voorlopig opgeschort

SP SP Horst aan de Maas 04-12-2020 16:00

In verband met de coronacrisis en daarbij behorende maatregelen zal de SP voorlopig tot 1 juni geen SP-activiteiten uitvoeren, waarbij direct contact gelegd wordt met mensen.

De SP Horst aan de Maas blijft uiteraard wel gewoon bereikbaar voor vragen of problemen.

Zie ook: Zorg

Thema-avond Brug Woerden-West

CDA CDA Woerden 29-09-2020 07:00

29 SEPTEMBER 2020 : THEMA-AVOND BRUG WOERDEN-WEST De gemeenteraad van Woerden spreekt de komende maand over het voorstel van het College van B&W om een extra brug in Woerden-West aan te leggen. Het College stelt de raad daarbij voor te kiezen voor de Rembrandtbrug-variant. Op deze website heeft de fractie van het CDA Woerden al aangegeven dat zij deze voorkeur van het college zal steunen (KLIK HIER). Op 29 september 2020 willen we tevens over dit onderwerp een thema-avond organiseren voor CDA-leden en overige belangstellenden. In 2018 hebben we ook een bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp, toen in wijkcentrum De Plint. Destijds hebben we aangegeven hier opnieuw aandacht aan te zullen besteden als er een keuze voor ligt. Nu is dat moment gekomen. De bijeenkomst wordt (gezien de actuele omstandigheden) deels fysiek en deels digitaal georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de onderstaande link. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw aanmelding en het bericht of er op de locatie (die u dan zal worden doorgegeven) nog zitplaatsen beschikbaar zijn. De avond is ook via een livestream te volgen. De avond vindt plaats op 29 september 2020 en begint om 20.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via de volgende link : Klik-->HIER<--om u aan te melden.

CDA in bestuur van nieuwe Haarlemmermeer

CDA CDA Haarlemmermeer 23-09-2020 00:33

Met de installatie van het College op 10 januari 2018 heeft de nieuwe gemeente Haarlemmermeer weer een volwaardig bestuur. Het CDA is er trots op om deel uit te maken van dit bestuur. Mariette Sedee was namens het CDA lijsttrekker bij de verkiezingen en is benoemd tot wethouder Ruimtelijke Ordening & Milieu. Het CDA is zeer tevreden met de portefeuilleverdeling, het geeft volop mogelijkheden om belangrijke onderwerpen CDA groen te kleuren. In het coalitieakkoord heeft het CDA een aantal belangrijke onderdelen vanuit het verkiezingsprogramma kunnen realiseren: Park 21: Een herijking van Park21 volgt nadat de Milieu Effecten Rapportage (MER) van Park21 is afgerond.Veiligheid: Haarlemmermeer krijgt meer BOA’s en de bevoegdheden worden uitgebreid zodat de politie beter kan worden ondersteund.Openbare buitenruimte: de bezuiniging op het maaibeleid zijn teruggedraaid en de achterstanden op onderhoud van fiets- en voetpaden worden aangepakt. In de periode tot 2040 worden in Haarlemmermeer veel nieuwe woningen gebouwd. “Wij zijn er blij mee dat hierbij het principe “Eerst bewegen dan bouwen” onverkort blijft gelden. Daarbij wordt de bereikbaarheid integraal per gebied benaderd en niet langer per plan (bijvoorbeeld bij Lisserbroek en Cruquius). Haarlemmermeer gaat tegelijkertijd de eerste stappen zetten met betrekking tot de energietransitie. Het betreft één van de grote maatschappelijke opgaves van de komende jaren. Wij zijn blij dat de agrariërs in onze gemeente beter worden betrokken bij ontwikkelingen (bijvoorbeeld Park21) en meer ruimte krijgen om te kunnen blijven ondernemen in Haarlemmermeer. Het toepassen van industriegrond mag geen risico’s opleveren voor mens en ecologie volgens het bestaand beleid. Het CDA heeft hieraan toe kunnen voegen dat dit ook het uitgangspunt geldt voor risico’s voor de voedselproductie (landbouw) en voedselconsumptie en dat moet worden voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving. Voor de volledige inhoud van het coalitieakkoord verwijzen wij graag naar het coalitieakkoord dat kan worden nagelezen op de website van het CDA. De komende 3 jaar zal het CDA zowel vanuit het College als vanuit de Raad zich met veel energie inzetten voor alle dorpen en wijken!

Volg CDA Westerwolde op Facebook

CDA CDA Westerwolde 23-09-2020 00:16

CDA Westerwolde is nu ook te volgen op Facebook https://www.facebook.com/cdawesterwolde/

Ruime steun D66-plan voor subsidieregister

D66 D66 Leidschendam-Voorburg 22-09-2020 21:42

Transparantie over wie waarvoor welke subsidie ontvangt en over de vraag of de ontvanger met de subsidie ook de beoogde doelen behaalt. Dat wil de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De raad sprak daarin over het D66-voorstel ...

Tekst van het focusakkoord

D66 D66 Bergen op Zoom 22-09-2020 21:41

Meerdere leden vroegen om ons de tekst van het focusakkoord. We voegen het bij dit bericht.

Wie denkt dat met het akkoord alle zaken over bezuiniging en kwaliteitsverbetering geregeld zijn, komt bedrogen uit. Het Focusakkoord is een rij met voornemens. De fractievoorzitters zijn in het voorjaar door alle plannen zoals die in de begrotingen staan gelopen. Er is geselecteerd op wat het belangrijkste is. Veel moet echter nog geconcretiseerd worden.

Dat proces is nu in volle gang. Het college vertaalt de voornemens naar de begroting. In November verschijnt die. In twee delen. Eerst de nullijn-begroting. Zo kan de provincie zien hoe deerlijk het er met de gemeentefinancien voorstaat. Dan in December de vertaalde voornemens uit het focusakkoord.

Het college overlegt intensief met het veld. Dus als het over jeugdzorg gaat, dan overlegt men onder meer met huisartsen en jeugdprofessionals. Gaat het over sport, dan overlegt men met de sportverenigingen. D66 vindt dat burgers meer betrokken moeten worden bij het invullen van de plannen. We gaan daarmee aan de slag.

Ter voorbereiding kunt u alvast het focusakkoord lezen.

Met vriendelijke groet,

Carinne Elion-Valter

focusakkoord_2020_-_2022

Het hobbelige pad van het Focusakkoord

D66 D66 VVD Bergen op Zoom 22-09-2020 21:33

Voor sommige Tweede Kamerfracties waren de verkiezingen al begonnen. Tijdens de algemene beschouwingen naar aanleiding van de begroting probeerde elke fractie zijn visitekaartje aan de kiezers en kijkers af te geven.

Ook in Bergen op Zoom hebben partijen er moeite mee om zich te beperken. Regelmatig proberen fracties toch een beetje aandacht te genereren in de pers. Ieder doet dat op zijn manier. In het focusakkoord hebben de tien deelnemende fracties echter afgesproken om zich politiek op de vlakte te houden. Er moet nu vooral eenheid uitgestraald worden en we moeten ons richten op het terugbrengen van de gemeentelijke schuld.

De VVD kreeg dus de nodige kritiek over zich, nadat een folder was verspreid. De actie en de reacties erop toonden de broosheid van de afspraken. Het hele gedoe toonde ook dat er omgangsvormen en spelregels ontbreken. Want hoe doe je dat, zakelijke politiek bedrijven, de gemeenschappelijke deler opzoeken, gaan voor het belang van de stad?

Het lijkt niet zo moeilijk: verdiep je in de inhoud, kom met argumenten, behandel de ander met respect en denk even na hoe de lezer of luisteraar van jouw boodschap die zou kunnen opvatten. De vrede lijkt nu weer bezworen. De fracties houden regelmatig overleg. Ondertussen gaat het nieuwe college voort met het opstellen van de begroting voor 2021. Zal de bezuiniging van 15 miljoen gerealiseerd kunnen worden, zonder dat de stad kapot bezuinigd wordt? En dat in corona-tijd?

Bij D66 houden het bij een kritische opstelling vanuit het door ons onderschreven doel van bezuinigingen, verbetering politieke cultuur en van de ambtelijke organisatie. Maar we houden ons hart vast of het gaat lukken.