Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

712280 documenten

CDA Bergen organiseert muzikale middag Maasduinen Staete

CDA CDA Bergen (L.) 21-02-2020 21:31

Voor de zesde keer organiseert het CDA een muzikale middag op zaterdag 4 maart in Maasduinen Staete. Daarmee is deze middag inmiddels een terugkerende traditie geworden. De muziek zal ook deze keer verzorgd worden door de Bergense accordeonisten Chris Tönnissen en Jos de Best. Hun bekende melodieën en meezingers staan garant voor een gezellige middag. De muzikale middag vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in Staete Plaza. Entree, koffie, thee en vlaai is gratis. Iedereen is van harte welkom.

Volg CDA Westerwolde op Facebook

CDA CDA Westerwolde 21-02-2020 21:31

CDA Westerwolde is nu ook te volgen op Facebook https://www.facebook.com/cdawesterwolde/

Motie verhuurdersheffing aangenomen; wethouder in gesprek over afbouw

SP SP GroenLinks VVD D66 CDA Roermond 21-02-2020 16:41

De SP Roermond zet zich in voor meer sociale huurwoningen! Helaas zorgt de verhuurdersheffing ervoor dat er minder sociale, betaalbare huurwoningen worden gebouwd.

Daarom diende de SP Roermond de motie verhuurdersheffing van SPR mee in. Ook Groen Links en D66 waren mede-indieners.

Gesprek De motie werd uiteindelijk met 17 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Slechts de LVR en VVD steunden de motie niet. Wethouder Waajen (CDA) gaat nu het gesprek aan met het kabinet om de beruchte verhuurdersheffing af te bouwen.

Geslaagde klassenbezoeken aan de Winterswijkse gemeenteraad

PvdA PvdA Winterswijk 21-02-2020 16:16

Het was vrijdag 21 februari een mooie middag met het klassenbezoek van het Gerrit Komrij College! Onder leiding van ProDemos maakte de groep kennis met het reilen en zeilen in de lokale politiek. Aan de hand van een simulatiespel kwam het hele politieke proces in vogelvlucht langs.

 

De enthousiaste leerlingen gingen bevlogen aan de slag met de opdrachten. En kropen snel in hun rol als wethouder of raadslid. Met als resultaat een goed debat met scherpe argumenten en mooie inhoudelijke politieke discussies. Heel tof om te zien!

Namens de gemeenteraad was ons PvdA-raadslid Mark ten Pasaanwezig samen met Vlok van Harten van Winterswijkse Belang om de leerlingen te begeleiden en vragen te beantwoorden.

Absoluut de moeite waard en een succesvol initiatief!

https://winterswijk.pvda.nl/nieuws/geslaagde-klassenbezoeken-aan-de-winterswijkse-gemeenteraad/ https://winterswijk.pvda.nl/nieuws/geslaagde-klassenbezoeken-aan-de-winterswijkse-gemeenteraad/

 

Het bericht Geslaagde klassenbezoeken aan de Winterswijkse gemeenteraad verscheen eerst op PvdA Winterswijk.

ChristenUnie avond 17 maart met Mirjam Bikker

ChristenUnie ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug 21-02-2020 15:22

https://utrechtseheuvelrug.christenunie.nl/k/n7372/news/view/1283508/507362/Fractievoorzitter Mirjam Bikker 2.jpgOp dinsdag 17 maart 2020 organiseren wij een speciale avond met CU Eerste Kamer fractievoorzitter Mirjam Bikker. We noemen de avond een "ChristenUnie Ontdekkingsavond" omdat we graag willen dat meer mensen door deze avond gaan ontdekken hoe leuk het kan zijn om actief te zijn in de (plaatselijke) politiek. En misschien ontdekken wij op onze beurt nieuw talent! De avond vindt plaats in Het Brandpunt in Doorn.

Mirjam Bikker komt spreken over haar passie voor christelijke politiek, zowel vanuit haar ervaring in de Eerste Kamer als voorheen als raadslid in Utrecht. (Mocht zij verhinderd zijn in verband met de agenda van de Eerste Kamer, dan komt een andere senator). U bent van harte welkom op deze avond en neem als het kan een introducé mee die interesse heeft in de ChristenUnie! Ook fungeert deze avond als Algemene Ledenvergadering en zullen we kort enkele punten bespreken. Het is geen probleem als u daarbij bent als belangstellende. Wilt u komen, geef u dan even op via lydiaplat@utrechtseheuvelrug.christenunie.nl. De avond begint om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) en eindigt rond 22.00 uur. U vindt het Brandpunt op Postweg 18 in Doorn. Er is voldoende parkeerplek en ook met het OV is het gemakkelijk te bereiken.

Debat over Loting

PvdA PvdA VVD Harderwijk 21-02-2020 14:50

Gisteren debatteerde de gemeenteraad over het gebruik van loting bij het toewijzen van woningen. De PvdA fractie is hier zeer kritisch op. Bij de invoering zou dit gaan om 10% en zou evaluatie van de effecten volgen. Inmiddels is het opgelopen tot 25%, terwijl de effecten onduidelijk zijn. Wel stijgt hierdoor de wachttijd voor woningzoekers die niet worden ingeloot. Logisch dus om even een pas op de plaats te maken en te kijken naar nut en noodzaak.

We hebben daarom, samen met Harderwijk Anders, VVD en GemeenteBelang een voorstel ingediend om de loting terug te zetten op 10% en wijzigingen altijd aan de gemeenteraad voor te leggen. Zo vindt aanpassing voortaan enkel plaats als de effecten duidelijk zijn en mensen echt worden geholpen. En daarnaast is bijbouwen natuurlijk de enige structurele oplossing. Helaas staakten de stemmen over ons voorstel, waardoor het de volgende raad opnieuw voor moet worden gelegd. De verwachting is dan, als iedereen aanwezig is, dat het voorstel wordt aangenomen.

Onze debatbijdrage in het debat:

Zo, klaar met werken en nog even snel naar de bakker. De winkel is druk, dus je trekt een nummertje. 46. En de teller staat op 40. Even wachten dus. Nummer 41 komt, nummer 42. Plots roept de bakker nummer 48 om. En nummer 50. Je kijkt verbaasd om je heen. Hoe kan dat nou? De nieuwe klanten lopen inmiddels blij de winkel uit. Eén ervan heeft het laatste volkorenbrood bij zich. Dat brood had jij graag willen hebben. Eindelijk ben je aan de beurt. Je vraagt aan de bakker wat dit nou is. Jij was toch eerder aan de beurt? Tja, zegt de bakker. Dat is een nieuw systeem, voor als het druk is. We loten nu regelmatig wie er als eerste geholpen mag worden. En die gaat dan voor de rij. Zo voelt het voor mensen alsof ze eerder geholpen worden.

Dit klinkt raar toch? En toch is dit wat er nu gebeurt met de wachtlijsten. Een deel van de woningen, vaak de goedkopere, wordt verloot. En daarvoor maakt het niet uit of je kort of lang op de wachtlijst staat. Als je wint ben je direct aan de beurt. En iedereen na je schuift een stapje op en wacht dus langer. Kortom: hoe meer er wordt geloot, hoe langer iedereen die niet wordt uitgeloot moet wachten. En voor de mensen die in het goedkoopste segment zoeken, is dit nog pijnlijker, want daar wordt het meeste geloot.

En denkt u dat het wel meevalt? Die paar woningen die worden verloot? In 2019 werd van het goedkoopste segment bijna een kwart van de woningen door loting toegewezen. En als je de woningen die met urgentie of bemiddeling worden toegewezen eraf haalt is het zelfs bijna een derde. Over alle segmenten heen komt nog maar ruim de helft van de woningen normaal beschikbaar.

De toewijzing is zo net de postcodeloterij geworden, waar niet alleen de winnaars zichtbaar zijn, maar ook de verliezers. Mensen die steeds langer moeten wachten, omdat ze niet ingeloot worden, maar wel andere mensen zien voorgaan. En de mensen die voorgaan hebben deze woning niet per sé harder nodig. Voor mensen die het echt nodig hebben is er immers als urgentie.

Om mensen daadwerkelijk eerder aan een huis te helpen, is loting niet het juiste middel, maar moet je gericht bijbouwen. Zorg voor een knarrenhof voor ouderen, of voor studio’s voor starters. Zorg dat er meer woningen bijkomen. Maar zorg niet voor winnaars en verliezers.

Het bericht Debat over Loting verscheen eerst op PvdA Harderwijk.

Zorgen bij D66 en PvdA over energieprijzen WarmteStad

D66 D66 PvdA Groningen 21-02-2020 14:47

Het publieke energiebedrijf WarmteStad rekent hogere tarieven voor verwarming dan commerciële aanbieders. Het college van B&W geeft in het coalitieprogramma aan te gaan voor een duurzame en betaalbare energietransitie. De slogan ‘betaalbare warmte’ van WarmteStad sluit hier goed op aan. D66-raadslid Tom Rustebiel ontdekte dat WarmteStad zo ongeveer de hoofdprijs rekent, en stelde hierover samen met de PvdA vragen aan het college. “Als mede-eigenaar van WarmteStad heeft het college invloed op de energieprijzen lijkt me”, stelt Rustebiel.

Doordat nieuwe appartementen, onder meer door strenge duurzaamheidseisen, duurder in aanschaf zijn kunnen de woonlasten toch hoger uitvallen. Rustebiel: “De belofte van lagere energielasten die bewoners voor ogen hadden toen ze het appartement kochten wordt niet waargemaakt, waarmee een belangrijke prikkel om te verduurzamen veel minder wordt”.

Warmte-koude-installaties Naast het warmtenet heeft WarmteStad ook een viertal warmte-koude-installaties in de stad, waaronder in de Grunobuurt. Daarbij wordt verwarmd met water uit een warme bron en gekoeld met koud grondwater. Rustebiel: “Deze bewoners lijken geen keuzevrijheid te hebben en hierdoor verplicht vast te zitten aan dit systeem, waar ook een koeling van 180 euro per jaar verplicht bij lijkt te horen. En dat terwijl meerdere bewoners aangeven het koelingssysteem amper te gebruiken”.

Ook in de Tweede Kamer is er veel aandacht voor warmtenetten en de energietransitie. Als antwoord op moties van William Moorlag (PvdA) en Matthijs Sienot (D66) geeft de minister in een brief gedateerd op 10 februari 2020 (1&2) aan dat commerciële energieaanbieders gemiddeld 8 tot 12% lagere tarieven hanteren dan het maximumtarief dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vaststelde.

Het bericht Zorgen bij D66 en PvdA over energieprijzen WarmteStad verscheen eerst op Groningen.