Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

679410 documenten

SP Alkmaar zoekt flyeraars

SP SP Alkmaar 20-07-2019 07:30

https://alkmaar.sp.nl/form/sp-alkmaar-zoekt-flyeraars
Samen gaan we campagne voeren! We hebben jouw hulp nodig om duizenden mensen over te halen om op 20 maart te kiezen voor een rechtvaardig Noordholland! 

En dus zijn we op zoek naar flyeraars die tot 19 maart in hun eigen straat en/of buurt flyers huis-aan-huis willen verspreiden. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je wilt besteden. Met elk uurtje flyeren help je de SP!

Je contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de verkiezingscampagne. Je gegevens zullen worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Na de campagne worden je persoonsgegevens weer verwijderd.

Meld je hieronder aan! Ons campagneteam neemt zo snel mogelijk contact met je op.

 
Uw naam *
email adres
of telefoonnummer
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

Vanavond vindt de bespreking van de ...

GroenLinks GroenLinks Ooststellingwerf 25-06-2019 10:55

Vanavond vindt de bespreking van de Kaderbrief plaats. Aanvang is om 16 uur. Onze bodes zullen ongetwijfeld zorgen voor genoeg (ijs)koud water. Bij de kaderbrief draait het om de vraag 'gaan we bezuinigen en zo ja, waarop?' en om de vraag 'moeten de lasten omhoog en zo ja, voor wie?' Voor GroenLinks is duidelijk dat we moeten blijven investeren in duurzaamheid en betaalbaarheid. Ook vinden wij niet dat een lastenverhoging alleen voor afval en rioolheffing kan gelden. Dit treft namelijk al onze inwoners en treft daardoor vooral onze minder vermogende inwoners, omdat zij sowieso al minder te besteden hebben. Wij komen met een voorstel en we hopen daarmee in ieder geval de sociale partijen mee te krijgen.

In maart heeft GroenLinks, na ons ...

GroenLinks GroenLinks Den Helder 25-06-2019 10:29

In maart heeft GroenLinks, na ons onderzoek over toegankelijkheid, een voorstel ingediend om het VN Verdrag voor de Rechten van Gehandicapten (de Inclusieve Samenleving) na te gaan leven. Op 11 juni werd ons voorstel door de commissie aangenomen, en op 24 juni unaniem door de gemeenteraad. Dankjewel, collega’s! Bovenaan in de foto ziet u een bericht in de Helderse Courant. Dat spitst zich toe op de toegankelijkheid bij evenementen, maar ons aangenomen voorstel omvat veel meer. Onder andere: Toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen, en het samen met gehandicapten opstellen van actiepunten en een ‘Lokale Inclusie Agenda.’ Die moet voor 31 dec. 2019 gereed zijn. Onderaan de foto ziet u ons raadslid Marije Boessenkool die ons voorstel goed verdedigde. DOET U MEE? Wij zoeken Helderse mensen met een beperking die mee willen helpen om de Lokale Inclusie Agenda samen te stellen. Meer informatie en aanmelding via een mail naar: keesdejager@mac.com

Kiezen voor natuur 💚🌱🌳 GroenLinks ...

GroenLinks GroenLinks Langedijk 25-06-2019 10:08

Kiezen voor natuur 💚🌱🌳 GroenLinks geeft natuur de ruimte. Nergens in Europa is er zo weinig natuur over als in Nederland. Toch houdt het kabinet vast aan bezuinigingen op de uitgaven aan natuur. GroenLinks vindt dat zorgelijk. We vechten voor het herstel en behoud van ons natuurlijk erfgoed. Door te investeren in een nationaal netwerk van onderling verbonden natuurgebieden kunnen we de biodiversiteit beschermen. Bovendien heeft natuur een bewezen positief effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Ook is investeren in natuur van economische waarde. Met name krimpgebieden bieden goede mogelijkheden voor de combinatie van natuur en recreatie. 🌳🌱💚

Bedrijventerrein Wijkevoort

PvdA PvdA Tilburg 25-06-2019 09:59

De PvdA fractie heeft tijdens de raadsvergadering over de perspectiefnota 2020 een motie over het opschorten van bedrijventerrein Wijkevoort ingediend. Door de uitspraak van de Raad van State over de programma aanpak stikstof (PAS) is de aanleg van dat bedrijventerrein uiterst onzeker geworden. De PvdA fractie wil eerst dat er duidelijkheid komt vanuit ministeries of en hoe de aanleg van bedrijventerreinen nog zou kunnen. Tot die tijd moet het college de voorbereidingen voor Wijkevoort wat de PvdA fractie betreft opschorten. De Raad van State heeft aangegeven dat de natuur teveel belast raakt door stikstofuitstoot en geeft daarom hoogstwaarschijnlijk geen toestemming meer voor projecten als nieuwe (of de uitbreiding van) bedrijventerreinen, wegen en veehouderijen. Het college legt de uitspraak van de hoogste bestuursrechter voorlopig naast zich neer en probeert Wijkevoort via een alternatieve route toch te realiseren.

Het bericht Bedrijventerrein Wijkevoort verscheen eerst op PvdA Tilburg.

Groene Torens

PvdA PvdA GroenLinks D66 Tilburg 25-06-2019 09:57

Tijdens de raadsvergadering over de perspectiefnota heeft de PvdA fractie een motie ingediend over groene hoogbouw voor Tilburg. In deze motie wordt het college opgeroepen voorwaarden te stellen aan ontwikkelaars van hoogbouw in Tilburg met als doel het ontwikkelen van groene torens in de stad. Groene torens zijn een groot succes in Milaan. Niet alleen de bewoners van de groene torens zijn tevreden. Ook de omwonenden die tegen de verticale bossen aankijken zijn er blij mee. De groene torens dragen bij aan een gezonde en een gelukkige stad. Ze zorgen voor zuurstof, CO2 opname, wateropname, isolatie, minder hitte, biodiversiteit en een positieve uitstraling. Het college van Tilburg heeft toegezegd met een puntensysteem voor natuurinclusief en groen bouwen te gaan werken. Daarmee wordt de kans reëel dat de groene torens er daadwerkelijk gaan komen.  Groenlinks, SP en D66 dienden de motie mee in.

https://tilburg.pvda.nl/nieuws/groene-torens/

Het bericht Groene Torens verscheen eerst op PvdA Tilburg.

Kiezen voor natuur 💚🌱🌳 GroenLinks ...

GroenLinks GroenLinks Heerhugowaard 25-06-2019 09:53

Kiezen voor natuur 💚🌱🌳 GroenLinks geeft natuur de ruimte. Nergens in Europa is er zo weinig natuur over als in Nederland. Toch houdt het kabinet vast aan bezuinigingen op de uitgaven aan natuur. GroenLinks vindt dat zorgelijk. We vechten voor het herstel en behoud van ons natuurlijk erfgoed. Door te investeren in een nationaal netwerk van onderling verbonden natuurgebieden kunnen we de biodiversiteit beschermen. Bovendien heeft natuur een bewezen positief effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Ook is investeren in natuur van economische waarde. Met name krimpgebieden bieden goede mogelijkheden voor de combinatie van natuur en recreatie. 🌳🌱💚

Voorjaarsdebat: PvdA dient ‘tegenbegroting’ in

PvdA PvdA Zoetermeer 25-06-2019 09:53

Spreektekst PvdA Perspectiefnota 2020 “Solide en solidair”

24 juni 2019, 1e termijn Margot Kraneveldt (Gesproken woord geldt)

Voorzitter, inwoners van Zoetermeer, collega’s,

Tijdens het spelen op straat had u toen u klein was het vast weleens met vriendjes en  vriendinnetjes over wat u later wilde worden als u groot was. Een mooie vraag, want de toekomst ligt als je jong bent nog helemaal open. Profvoetballer? Zangeres? Arts? Brandweerman? Burgemeester? Alles leek nog mogelijk!

https://zoetermeer.pvda.nl/nieuws/voorjaarsdebat-pvda-dient-tegenbegroting-in/Hoe ouder je wordt, hoe minder tijd je voor die belangrijke vraag krijgt. En hoe minder tijd je voor die vraagt vaak neemt. En hoe meer je gehinderd wordt door de werkelijkheid en soms ook door de waan van alledag, door lastige grotemensen-vragen over gebrek aan tijd en geld en al die andere beren op de weg. Dat is jammer.

Vragen naar de toekomst, naar wie of wat je wilt zijn, geldt niet alleen voor mensen. Dat geldt ook voor een stad. Dus ook voor Zoetermeer.

Maar niet alleen in goede tijden, wanneer je geld hebt voor ambitieuze plannen zoals de Entree of een heel nieuw zwembad, moet je je afvragen wie en wat je als stad wilt zijn. Wat je wilt betekenen voor je inwoners. Wat echt belangrijk is.

Juist ook in slechte tijden is die vraag cruciaal. Wat doet ertoe, wat is belangrijk en kwetsbaar, wat beschermen en behouden we, en wat kan wel een tandje minder of helemaal niet meer? Juist in tijden zoals nu, waarin de tekorten op de jeugdzorg ons in een situatie brengen waarbij we in dit Voorjaarsdebat geen grootse nieuwe plannen bespreken maar kille bezuinigingsvoorstellen, moeten we weten waar we als stad naartoe willen.

Zoetermeer moet gaan groeien. Dat hebben we al wel met elkaar afgesproken. De Schaalsprong noemen we dat. Niet meteen vandaag, niet morgen, maar over 15 jaar moeten we er toch zo’n 10.000 huizen en meer dan 20.000 inwoners bij hebben. We praten dan vooral over bouwplannen, over woontorens, over parkeren. Vooral over de fysieke infrastructuur dus. Waar het helaas veel minder over gaat, en dat vindt de PvdA heel erg jammer, is de sociale structuur van onze stad. Onze sociale voorzieningen. En juist die staan nu extra onder druk.

Deze stad heeft altijd een visie gehad op de toekomst en kent een traditie van plannen, bijsturen en vooral vooruitkijken. Van goed bestuur, van degelijk financieel beleid. Maar ook van sociaal beleid, met hart voor de meest kwetsbare mensen, die onze hulp het meest nodig hebben.

Wat zien wij daar nu van terug in deze Perspectiefnota? En zit er eigenlijk nog wel perspectief in als we structureel 10-11-12 miljoen euro per jaar moeten bezuinigen? Is dit straks nog wel een ontspannen stad met gelijke kansen voor iedereen? Een stad waar we met elkaar werken, wonen en leven? Waar elk kind lopend naar een goede school kan met een bieb en oudere mensen de zorg krijgen die ze verdienen en veilig over straat kunnen?

We lezen in de Perspectiefnota veel mooie woorden over vernieuwen, werken vanuit de bedoeling, kleinschaliger en efficiënter werken, op het stadhuis en in zorg en welzijn, over wijkgericht werken, over duurzaamheid… Maar daarachter schuilt helaas een werkelijkheid van harde bezuinigingen. Heel duidelijk is te zien dat iedere wethouder wat groots en wat kleins heeft moeten inleveren. Uitgangspunten, ja die zijn er wel, Maar een echte alomvattende visie kunnen wij niet ontdekken…

Bezuinigen doet per definitie pijn. Alle inwoners van Zoetermeer gaan merken dat onze stad geld tekort heeft. Toch maakt het college in de ogen van de PvdA verkeerde keuzes. Want op dit moment ervaart een flink aantal  stadgenoten nu al hoe het is om dagelijks geldzorgen te hebben. En als er geldzorgen zijn, zijn de laatsten waarop je bezuinigt, de kinderen. Dat zal iedere ouder beamen. Gezinnen waar kinderverjaardagen niet worden gevierd. Kinderen die niet mee kunnen doen met schoolreisjes, sport en cultuur of die nooit een leuk uitje hebben. Dat moeten we met elkaar toch niet willen?

We praten met regelmaat over deze mensen en spreken dan allemaal onze zorgen over hen uit. En dus vindt de PvdA het onbegrijpelijk dat het college voorstelt om te bezuinigen op de Zoetermeerpas en de Kindpas. Juist met deze faciliteiten zorg je ervoor dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Dat hun kinderen net als anderen wel mee kunnen doen.

Hoezo wel geld uitgeven om reclame te maken voor het imago van de stad terwijl we de minst bedeelden in de kou laten staan?  Wat voor een reclameslogan hoort daar bij dan?

Bezuinigen op kinderen is geen reclame voor de stad voorzitter, en daar kan geen budget voor citymarketing tegen op. Laten wij blijven kiezen voor de mensen die hulp van de overheid het hardst nodig hebben. Dus laten we de komende jaren het budget behouden voor deze groep. Dan pas laat je zien hoe serieus je je overheidstaak neemt. Dat is pas reclame. Daar is geen budget voor nodig. En dat komt mooi uit, want we moeten bezuinigen tenslotte.

Voorzitter, de PvdA heeft in deze stad decennia lang haar verantwoordelijkheid voor het stadsbestuur genomen. Ook nu wij in de oppositie zitten, nemen wij deze verantwoordelijkheid. Dus komen wij vandaag niet alleen met kritiek, maar met een heuse tegenbegroting. Een tegenvoorstel, waarin wij andere keuzes maken dan dit college.

Omdat wij ons ook realiseren dat bezuinigingen onvermijdelijk zijn, nemen wij een flink aantal voorstellen van het college over, bijvoorbeeld met betrekking tot parkeren, de OZB, de afvalstoffenheffing en de ambtelijke organisatie. Natuurlijk vragen wij ons daarbij wel af hoe deze verder worden uitgewerkt, maar we kunnen deze instrumenten gewoonweg niet laten liggen bij de bezuinigingsopgave.

Bij onze tegenbegroting staan de mensen centraal. De PvdA kiest ervoor in deze tegenbegroting de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Voor een solidair pakket aan maatregelen die toch een solide begroting opleveren. Wij willen niet of zo min mogelijk bezuinigen op kinderen, groen, voorzieningen en veiligheid. De PvdA bezuinigt liever op bakstenen en probeert de inwoners zo min mogelijk last te laten hebben van de bezuinigingsslag.

Daarom heeft de PvdA gekeken hoe we zo min mogelijk op sociale voorzieningen kunnen bezuinigen, juist omdat maatregelen daar de financieel en sociaal kwetsbaren het hardste treffen. En ook op groen wordt weinig bezuinigd in ons voorstel.

Wij zijn er wel voor om ook op leegstaande (kantoor-) panden het gebruikersdeel voor de OZB te heffen. Dit kost niet onze inwoners, maar grote investeerders geld. Het nodigt ook uit tot minder leegstand en dat komt goed uit, want de woningnood is hoog. Wij zijn ook vóór afvalscheiding, waarbij de grootste vervuiler de grootste rekening krijgt. Wel willen we daarbij de gratis inzameling van grofvuil bij kringloopbedrijven behouden.

De PvdA is ook voor het behoud van de wijkbibliotheken. Daarom dienen wij mede namens Zó Zoetermeer, de SP en Fractie van den Berg daarvoor twee moties in. Wij hebben zaterdag actie gevoerd in Rokkeveen en Oosterheem. Jong en oud vond het echt volkomen onbegrijpelijk dat het college de wijkbiebs wil sluiten. Het is niet alleen een gebouw waar je boeken haalt, het is een ontmoetings- en informatiepunt waar jong en oud graag komen. De bibliotheek kan de basis gaan vormen voor een veelheid aan functies in de wijk. Laten we het kind dus niet met het badwater weggooien.

De PvdA vreest dat voorzieningen die wegbezuinigd worden nooit meer terugkomen. Daarom willen we ons hard maken voor het behoud ervan. Wij zullen moties en amendementen die hiertoe oproepen, mede indienen. Wij draaien liever aan de knoppen van parkeertarieven of de OZB dan dat we hele functies of belangrijke voorzieningen schrappen. Die knoppen kunnen we in welvarende tijden ook weer terugdraaien namelijk.

En we hebben ook gekeken hoe we zo min mogelijk kunnen bezuinigen op evenementen en feestelijkheden. Denk hierbij aan de veteranenavond, een bezoek van de burgemeester bij jubilea en de Oranjeborrel. Dit zijn juist de momenten dat we bijzondere inwoners in het zonnetje zetten.

Omdat wij toch ook nog twee voorstellen willen doen vandaag die niets met bezuinigingen te maken hebben, maar met een duurzame en gezonde toekomst, zijn wij samen met GL tot twee moties daarvoor gekomen. GL zal straks een motie indienen waarin wij het college oproepen om het Rijk te verzoeken de snelheid op de A12 door Zoetermeer heen te verlagen tot 100 km per uur. Ik dien nu een motie in om ervoor te zorgen dat we in Zoetermeer mensen die hun huis willen verduurzamen, zoveel mogelijk kunnen ontzorgen. Organisaties die zich nu met dit soort zaken bezig houden, doen goede dingen als energieparty’s en energiescans van huizen, maar slimme opvolging zodat mensen ook daadwerkelijk wat met de adviezen gaan doen, is er eigenlijk niet. Wij willen daarvoor een aanpak ontwikkelen, zodat we meters kunnen maken met maatregelen die mensen zonder al te hoge drempel kunnen doorvoeren.

Tot slot, voorzitter.

De groei van de stad maken we zelf. Elke dag weer wordt deze stad gemaakt door duizenden Zoetermeerders die zich veelal belangeloos inzetten voor hun medemens. En die Zoetermeerders verwachten van hun stadsbestuur verantwoorde keuzes. Elke dag weer. Maar vooral nu. De PvdA begrijpt dat we moeten bezuinigen, maar maakt daarbij andere keuzes dan dit college. Afhankelijk van wat we hiervan terugzien volgende week, zullen wij voor of tegen deze Perspectiefnota stemmen. Tot besluit nog dit: zoeken naar bezuinigingsmaatregelen doe je als ambtenaren natuurlijk liever niet, maar het is een hele klus geweest, waarbij men de eigen organisatie ook niet heeft ontzien. Daarom wil ik alle ambtenaren danken voor de inzet die zij hebben gepleegd met betrekking tot deze Perspectiefnota. Dat mag ook gezegd worden!

Lees hier onze tegenbegroting: PvdA Solide en solidair – Tegenbegroting bij PN 2020

Bekijk hier de (financiële) maatregelen van onze tegenbegroting: PvdA Solide en solidair – Tabel – Tegenbegroting bij PN 2020 Deze tabel is het beste te lezen als u het groot afdrukt (of in delen). Een digitale versie in Excel is op te vragen bij de fractie.

Dit is het amendement dat we hebben ingediend voor onze tegenbegroting: PvdA Solide en solidair – Amendement – Tegenbegroting bij PN 2020

Op maandag 24 juni hebben wij een persbericht verstuurd over onze tegenbegroting: Persbericht PvdA Solide en solidair – Tegenbegroting bij PN2020

https://zoetermeer.pvda.nl/nieuws/voorjaarsdebat-pvda-dient-tegenbegroting-in/ https://zoetermeer.pvda.nl/nieuws/voorjaarsdebat-pvda-dient-tegenbegroting-in/

Het bericht Voorjaarsdebat: PvdA dient ‘tegenbegroting’ in verscheen eerst op PvdA Zoetermeer.

“Door te praten over pijnlijke ...

GroenLinks GroenLinks Amsterdam 25-06-2019 08:03

“Door te praten over pijnlijke onderwerpen kunnen we groeien en kunnen we groepen met elkaar verbinden," zegt GroenLinks-raadslid Simion Blom https://amsterdam.groenlinks.nl/nieuws/meerderheid-van-de-raad-voor-excuses-slavernijverleden

Gemeente krijgt tik op de vingers, onteigening rondweg mag niet

SP SP Amersfoort 25-06-2019 07:54

De SP heeft schriftelijke vragen ingediend over het intrekken van het onteigeningsverzoek voor het Lieve Vrouw ter Eem terrein door het college. Deze onteigening was volgens het college nodig voor de aanleg van de omstreden Westelijke Ontsluiting. Volgens Rijkswaterstaat zit er een fout in het bestemmingsplan waardoor deze onteigening voorlopig niet door kan gaan. De zoveelste tegenslag voor het college bij het doordrukken van een rondweg waar niemand op zit te wachten.

"Dit is een gevoelige tik op de vingers voor het college", vindt SP raadslid Marijke Jongerman. "Dat je bij zo'n kostbaar project nog fouten maakt in het bestemmingsplan is een enorme blunder. Maar nog veel belangrijker is de vraag wat deze fout gaat betekenen voor de Westelijke Rondweg."

Volgens Rijkswaterstaat is het niet mogelijk om op grond van het bestemmingsplan een keerwand met verankering aan te leggen. Deze keerwand is nodig voor de verdiepte ligging van het wegtracé, die hierdoor mogelijk in gevaar komt. De SP wil weten of deze verdiepte ligging nog steeds mogelijk is, en of de weg als gevolg van dit probleem dichter bij de Beroemde Vrouwenbuurt komt te liggen, wat strijdig is met de afspraak met de raad dat de weg zo ver mogelijk op het terrein van defensie zou komen te liggen.

Daarnaast wil de SP weten wat de gevolgen zijn voor de projectplanning en of er ook financiele gevolgen zijn. "Er is weinig ruimte meer om nog te kunnen afwijken qua planning of financien in dit project", vindt Jongerman, "dus als dit een serieus probleem wordt moet de raad hierover geinformeerd worden. En als blijkt dat de weg hierdoor niet meer haalbaar is binnen het budget zijn we daar heel duidelijk over, dan moet het college conform de afspraak in haar eigen coalitieakkoord stoppen met deze nutteloze weg."

Zie ook: Fractienieuws