Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

747962 documenten

Vanaf 2 oktober: expositie fotoserie 'Voedselhulp in Amsterdam'

SP SP Amsterdam 24-09-2021 14:48

Amsterdam is hard geraakt door de coronacrisis. Het aantal Amsterdammers dat is aangewezen op de Voedselbank steeg met 50 procent. Daarover maakte fotograaf Wiebe Kiestra op verzoek van de SP Amsterdam een fotoserie. Daarvoor ging hij langs bij verschillende voedselhulplocaties. De expositie van de fotoserie is vanaf zaterdag 2 oktober 14:00 te bekijken in Buurthuis Archipel, Makassarplein 1 in Amsterdam-Oost. Op dat moment vindt een lanceringsevenement plaats met verschillende sprekers.

SP-raadslid David Schreuders: “Met deze fotoserie wil de SP Amsterdam de honger, armoede en tweedeling in onze stad zichtbaar maken, de vrijwilligers eren die geweldig goed werk doen én de veerkracht, trots en menselijkheid in beeld brengen van mensen die deze hulp nodig hebben.”

Op 2 oktober om 14:00 trapt de SP de expositie af met fotograaf Kiestra, Shazia Ishaq van het voedseluitgiftepunt in Buurthuis Archipel en een activist van de beweging voor een minimumloon van 14 euro. Het evenement duurt van 14.00 - 15.00.  

De fotoserie is al digitaal te bekijken via www.voedselhulpinamsterdam.nl

Vanaf 2 oktober: expositie fotoserie 'Voedselhulp in Amsterdam'

SP SP Diemen 24-09-2021 14:48

Amsterdam is hard geraakt door de coronacrisis. Het aantal Amsterdammers dat is aangewezen op de Voedselbank steeg met 50 procent. Daarover maakte fotograaf Wiebe Kiestra op verzoek van de SP Amsterdam een fotoserie. Daarvoor ging hij langs bij verschillende voedselhulplocaties. De expositie van de fotoserie is vanaf zaterdag 2 oktober 14:00 te bekijken in Buurthuis Archipel, Makassarplein 1 in Amsterdam-Oost. Op dat moment vindt een lanceringsevenement plaats met verschillende sprekers.

SP-raadslid David Schreuders: “Met deze fotoserie wil de SP Amsterdam de honger, armoede en tweedeling in onze stad zichtbaar maken, de vrijwilligers eren die geweldig goed werk doen én de veerkracht, trots en menselijkheid in beeld brengen van mensen die deze hulp nodig hebben.”

Op 2 oktober om 14:00 trapt de SP de expositie af met fotograaf Kiestra, Shazia Ishaq van het voedseluitgiftepunt in Buurthuis Archipel en een activist van de beweging voor een minimumloon van 14 euro. Het evenement duurt van 14.00 - 15.00.  

De fotoserie is al digitaal te bekijken via www.voedselhulpinamsterdam.nl

SP wil spoeddebat over uitblijven opkoopbescherming

SP SP Zwolle 24-09-2021 14:14

De fracties van SP, PvdA en CDA in de gemeenteraad hebben een spoeddebat aangevraagd over het uitblijven van opkoopbescherming van koopwoningen. Per 1 januari 2022 kunnen gemeenten door een nieuwe wet een verbod instellen op het kopen en daarna verhuren van bestaande woningen door beleggers en huisjesmelkers. Hoewel veel gemeenten hier mee aan de slag gaan blijft het college invoering in Zwolle frustreren.

 

SP-fractievoorzitter Brammert Geerling: “Steeds meer schaarse koopwoningen worden opgekocht door beleggers en huisjesmelkers. Voor starters is er amper nog een woning te krijgen in Zwolle. 1 op de 8 verkochte woningen in Zwolle ging vorig jaar naar een belegger. Gemeenten als Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag gaan dit in januari invoeren. Veel andere gemeenten zijn hier ook druk mee bezig. Zwolle blijft alweer achter. Nu dreigen beleggers die in andere gemeenten niet meer terecht kunnen ook in Zwolle hun heil te gaan zoeken. Het is tijd dat Zwolle de Wooncrisis serieus neemt en marktwerking op de woningmarkt aan banden legt.

Naast SP, PvdA en CDA ondersteund D66 het verzoek.

Zie ook: Wonen

’t Swafert bijna 50 jaar. Feestje waard? Enquete bewoners ’t Swafert is duidelijk: Verhuurder verstopt zich.

SP SP Hengelo 24-09-2021 13:11

Deze zomer heeft de SP onder de bewoners van wooncomplex ’t Swafert in Groot Driene een deur aan deur enquête gehouden. Een forse meerderheid liet van zich horen en de conclusies zijn niet mals. De eigenaar en de beheerder moeten aan de bak en vooral thuis geven.

Als er namelijk één ding duidelijk is bij de resultaten van de enquête dan is het wel dat bewoners met vragen en klachten niet of nauwelijks terecht kunnen bij hun huisbaas. Die huisbaas is een belegger genaamd UCP V Cooperatief UA, met een brievenbus op de Amsterdamse Zuidas. Het beheer van het woningencomplex met 415 woningen is in handen gegeven van Van ’t Hof Rijnland beheer in Zoetermeer. Een makelaar regelt nieuwe bewoners als er woningen vrij komen. Dus de eigenaar laat zich nergens zien, maar strijkt wel jaarlijks 3 miljoen euro aan huurpenningen op.

De enquête die werd gehouden naar aanleiding van klachten van enkele bewoners leverde een onthutsend beeld op omtrent de verhouding tussen beheerder en bewoners. 224 van de 417 bewoners gaven respons. Slechts een kwart van de bewoners die reageerden is tevreden over de contacten met de beheerder; vaak omdat zij zelf geen klachten hadden gemeld. De klachten gaan vooral over het niet reageren op mails, het er telefonisch niet doorkomen, of van ’t kastje naar de muur worden gestuurd. Er is een huismeester die slechts een paar uur in de week kantoor houdt en zelf meestal geen klachten kan verhelpen. Ook hij komt er bij van ’t Hof Rijnland vaak niet door.

https://hengelo.sp.nl/nieuws/2021/09/t-swafert-bijna-50-jaar-feestje-waard-enquete-bewoners-t-swafert-is-duidelijk

De concrete klachten waar bewoners mee zitten hebben betrekking op kapotte zaken in huis als wc, douche of keukenblok. Als bewoners hierover al wat krijgen te horen is het advies dat ze het zelf maar moeten oplossen. Veel klachten zijn er over de gemeenschappelijke ruimten als gangen en balustrades. Die zijn vaak vervuild; schoonmaak vindt sporadisch plaats. Grote gebreken die frequent voorkomen worden gemeld aan liften en automatische deuren. De beveiliging rond het complex laat sterk te wensen over. Suggesties hiervoor door individuele bewoners worden niet gehonoreerd. Ook zijn er vragen van bewoners over de plannen voor groot onderhoud en renovatie. Die waren namelijk aangekondigd door de vorige eigenaar, Vesteda, maar daarover is er tot op heden nog niets concreet bekend. Bewoners zijn op de hoogte van asbest in de buitenmuren dat met plaatwerk is afgedekt, maar willen weten wanneer asbestsanering zal plaatsvinden.

Als belangrijk punt uit de enquête komt naar voren dat er groot draagvlak (90%) is voor het vormen van een vertegenwoordiging van Swafert bewoners. Een 16 tal bewoners geeft aan hier ook actief aan te willen bijdragen.

De SP heeft in de afgelopen weken een bijeenkomst georganiseerd met deze groep en daaruit is een bewonerscommissie gevormd die in contact wil treden met de eigenaar en beheerder. Vanuit de SP krijgen ze volop advies en steun, mochten ze daar behoefte aan hebben.

https://hengelo.sp.nl/nieuws/2021/09/t-swafert-bijna-50-jaar-feestje-waard-enquete-bewoners-t-swafert-is-duidelijk

Wederom felicitaties voor Sabine Schipper

D66 D66 Zwijndrecht 24-09-2021 12:44

Felicitaties voor fractievoorzitter en lijsttrekker Sabine Schipper en haar partner Thomas Benschop met de geboorte van hun dochter Pymme. Namens bestuur en leden van D66 Zwijndrecht van harte en een warm welkom voor Pymme!

 

https://zwijndrecht.d66.nl/2021/09/24/wederom-felicitaties-voor-sabine-schipper/

The post Wederom felicitaties voor Sabine Schipper appeared first on Zwijndrecht.

05 september 2021

CDA CDA Wierden 24-09-2021 12:15

Aanstaande zaterdag 11 september vindt het bijzonder partijcongres plaats in Den Bosch. Samen met veertien CDA-afdelingen hebben we een brief naar het partijbestuur gestuurd. Met deze brief willen we bouwstenen aandragen voor het CDA-verhaal, de veranderingen die wat ons betreft noodzakelijk zijn om het CDA bijeen te houden en het vertrouwen van CDA-leden en stemmers te herwinnen. We geven hiermee gehoor aan de oproep van het partijbestuur. Bepaal een heldere christendemocratische koers Ten eerste moet het CDA weer duidelijk staan voor een heldere christendemocratische koers. Deze uitgangspunten zijn nu voor de kiezer niet meer herkenbaar. Geef duidelijk invulling aan onze CDA-kernwaarden: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit. Ga verder met het toekomstperspectief voor 2030 ‘Zij aan Zij’en kom met concrete plannen. Nederland heeft onze kernwaarden nu meer dan ooit nodig. We komen als christendemocraten op voor gezinnen, familiebedrijven, het verenigingsleven en sociale cohesie. Hier moeten we met overtuiging voor staan en dit ook duidelijk uitdragen in onze politieke koers en in de organisatie van het CDA. Toon het sociale gezicht Ten tweede moet het CDA in haar beleid haar sociale gezicht tonen en uitdragen. Inwoners en ondernemers komen steeds vaker tussen de wielen van de overheid terecht en worden daar vermorzeld. Er ontstaat een tweedeling in de maatschappij. Mensen met wie het goed gaat en die zichzelf goed redden en mensen die aan hun lot worden overgelaten. We hebben een overheid nodig die benaderbaar is en een menselijk gezicht heeft en toont, zeker aan inwoners die van de overheid afhankelijk zijn. Stel mensen en hun rechtsbescherming weer centraal, in plaats van planbureaus en modellen leidend te laten zijn. Pak met concrete voorstellen de tweedeling in de maatschappij aan op het gebied van wonen, inkomen, onderwijs en zorg. Maak zo snel mogelijk werk van haalbare en betaalbare oplossingen voor het klimaatprobleem en maak wetgeving, EU-richtlijnen en internationale verdragen juridisch ondergeschikt aan het klimaatdoel. Kies voor Europese samenwerking en sta daarbij pal voor de rechtsstaat. Bied perspectief voor de boeren en het platteland, de natuur én iedereen die daarin woont en werkt. Pleit voor duurzame leefbaarheid van (kleine) kernen en het ommeland, nu en in de toekomst. Doe dit in een tempo dat de samenleving kan volgen. Voer ook het regionale kiesstelsel in om de band tussen kiezer en gekozene te versterken. Doorbreek de huidige bestuurscultuur Ten derde moet de huidige bestuurscultuur doorbroken worden. Als CDA moeten we bijdragen aan transparantie en actief zorgen dat tegenmacht de ruimte krijgt in het openbaar bestuur. Blijf weg van de achterkamertjes en de daaruit voortvloeiende akkoorden. Blijf open staan voor kritische geluiden. De Haagse ‘ons-kent-ons’ bubbel moet plaats maken voor een open beleid dat recht doet aan allen, zowel binnen als buiten het CDA. Zorg ervoor dat politiek Den Haag het goede voorbeeld geeft en wet- en regelgeving niet alleen voor inwoners en ondernemers geldt maar ook voor de bewindspersonen en hun organisaties. Het is essentieel dat de impact en effectiviteit van nieuwe wet- en regelgeving vooraf aan introductie wordt getoetst in een pilotproject waarin doelgroep, stakeholders en testregio deelnemen. Verenig de partij Ten vierde moet de partij verenigd worden. Maak van het CDA weer de brede volkspartij die het altijd is geweest, voor jong én oud, stad én platteland. Doe dit door het mogelijk te maken dat iedereen kan meepraten en zich gehoord voelt in de partij. Versterk daarvoor het democratische gehalte van het CDA. Concreet betekent dit dat een conceptregeerakkoord voorgelegd moet worden aan het congres. Daarnaast moet het CDA openlijk afstand nemen van de gevoerde praktijken in het CDA rond donaties, omgangsvormen, bestuursamendementen en andere parallelle circuits die voor het gewone lid ongrijpbaar en onbegrijpbaar zijn en waarop bestuurders en politici moeilijk aangesproken kunnen worden. Zorg voor transparante en controleerbare procedures waar iedereen weer vertrouwen in kan hebben. Herstel de verbroken verbinding Ten vijfde moet het CDA als partij, gelet op alle commotie, de geconstateerde afdwaling van de oorspronkelijke beginselen, en de grote afstand tussen partij en haar leden gereorganiseerd worden. Herstel de verbroken verbinding tussen lokale en provinciale afdelingen en de landelijke partij. Het CDA wordt in de eerste plaats gedragen door de vele leden die lokaal actief zijn en hun steentje bijdragen aan hun afdeling. Zij vormen de basis van het CDA en de partij moet dan ook meer van onderop georganiseerd worden, in plaats van door een kleine selecte groep in Den Haag. Maak dankbaar gebruik van de eigen identiteit en authenticiteit van lokale CDA’ers en afdelingen. Denk nog eens kritisch na over de manier waarop leden van de verenigingsraad en het landelijk bestuur worden voorgedragen. Het rechtstreeks laten verkiezen van leden van de verenigingsraad door de leden in de provincies dient serieus onderzocht te worden om een betere binding tussen de landelijke partij en lokale en provinciale afdelingen te krijgen. Reorganiseer op basis van deze punten de partijorganisatie. Wat ons betreft vormt het partijcongres van 11 september 2021 de start van een nieuwe fase in het CDA waarin we aan de slag gaan met de noodzakelijke veranderingen zodat we onze christendemocratische waarden geloofwaardig kunnen uitdragen. Hartelijke groet, CDA Dinkelland CDA Enschede CDA Losser CDA Oldenzaal CDA Tubbergen CDA Deventer CDA Raalte CDA Almelo CDA Hardenberg CDA Berkelland CDA Borne CDA Wierden CDA Haaksbergen CDA Twenterand CDA Bronckhorst