Nieuws van Arnhem Centraal over Partij voor de Dieren inzichtelijk

2 documenten

Debat over poli Zuid is ...

Arnhem Centraal Arnhem Centraal D66 Partij voor de Dieren Arnhem 04-02-2019 13:59

Debat over poli Zuid is aangevraagd! De fracties van Arnhem Centraal en de SP hebben naar aanleiding van de onbevredigende antwoorden van het college op de rondvragen van Arnhem Centraal over het verdwijnen van Poli Zuid een debat aangevraagd. Dit debatverzoek wordt inmiddels mede ingediend door de Arnhemse Ouderen Partij, Denk/VA en gesteund door Partij voor de Dieren en D66. Het wordt dan ook mogelijk voor bewoners en andere belanghebbenden om hun mening te geven. Twee weken geleden werden we onaangenaam verrast door het bericht in de Gelderlander dat het Rijnstate Ziekenhuis het plan had opgevat om de polikliniek in Arnhem Zuid te sluiten over ongeveer 5 jaar. Als deze plannen doorgaan, gaat een zeer belangrijke voorziening uit het zuidelijk stadsdeel verdwijnen. Een sluiting die vele duizenden inwoners uit het zuidelijk stadsdeel en omgeving gaat treffen. Met name patiënten die langdurig met regelmaat de polikliniek moeten bezoeken en daarbij afhankelijk zijn van het openbaar vervoer zullen worden gedupeerd. Er is onder patiënten en inwoners dan ook met veel ongeloof en onbegrip op deze plannen gereageerd. Voor zover zij het weten, want de patiënten zijn door Rijnstate niet op de hoogte gebracht. Ook zij hebben het nieuws via berichtgeving in de media moeten vernemen. Tijdens de vragenronde van 30 januari is gebleken dat het college van B&W al langer op de hoogte was van de plannen van het Rijnstate Ziekenhuis. Het college gaf zelfs aan te hebben meegepraat over de sluiting. Wethouder van der Zee erkende, dat het ging om ‘een voornemen, nog geen besluit’ maar gaf tegelijkertijd aan de zaak te willen zien als een ‘voldongen feit’. De gemeenteraad werd ondertussen volledig in het ongewisse gelaten. Het doel van het agenderingsverzoek is om er achter te komen of het college zich voldoende voor behoud heeft ingespannen; hoe en wanneer het college zich heeft ingespannen en waarom de raad niet actief is geïnformeerd toen de plannen van Rijnstate bij het college bekend waren. Het tekenen van de petitie tegen sluiting is nog steeds mogelijk via https://petities.nl/petitions/behoud-rijnstate-poli-arnhem-zuid?locale=nl

👍ARNHEM CENTRAAL HAALT BELANGRIJKE ...

Arnhem Centraal Arnhem Centraal Partij voor de Dieren PvdA Arnhem 05-12-2018 09:49

👍ARNHEM CENTRAAL HAALT BELANGRIJKE VERKIEZINGSBELOFTE BINNEN! ✅ Het vierkiezingsprogramma 2018-2022 van 💚Arnhem Centraal💚 begint met de volgende tekst: ➡Als lokale partij - al 20 jaar in de Arnhemse raad - voor en door de wijken - stellen wij voor de komende jaren de volgende onderwerpen centraal: ➡Maximale invloed voor u als inwoner op uw stad en wijk: Samen doorlopend de stadsagenda en wijkagenda bepalen. Tijdens de behandeling van de begroting 2018-2022 heeft de fractie van 💚Arnhem Centraal💚, in samenwerking met GroenLinksArnhem, de PvdA Arnhem en de Partij voor de Dieren Arnhem, een motie ingebracht waarin wordt gevraagd om een werkgroep in te stellen, bestaande uit bewoners (maatschappelijke) organisaties, ondernemers en een vertegenwoordiger van de gemeente Arnhem. Deze werkgroep gaat onderzoeken hoe de betrokkenheid bij het politieke proces, plannen en beleid kan worden vergroot. 💚Arnhem Centraal💚 ziet nog steeds te vaak dat belanghebbenden in de wijken pas op het laatste moment geïnformeerd worden. Terwijl het tijdig betrekken van bewoners en andere belanghebbenden bij de uitwerking van plannen juist zorgt voor begrip en draagvlak. Het betrekken van wijkbewoners wil niet altijd zeggen dat ze ook mee mogen beslissen of dat al hun wensen worden meegenomen. Maar het zorgt voor begrip, omdat men de vorming van het plan van dichtbij meemaakt en ook de diverse belangen in een project zelf beter kan plaatsen. In het algemeen streeft onze fractie naar het geven van een adviserende of zelfs coproducerende rol van alle Arnhemmers waar dat kan (zie bijgaande participatieladder). De Fractie van 💚Arnhem Centraal💚 is uiteraard heel blij met de zeer brede steun voor deze motie.