Het nieuwe midden.. opgericht in gemeente Ede.

In Ede is een nieuwe partij opgericht, Evenwicht, de gele partij. Het is een nieuwe middenpartij, en het initiatief komt dan ook (onder anderen) van twee mensen uit het midden. Iemand van het CDA en iemand van D66. Irene van de Voort was raadslid voor het CDA en Toon Kamp was fractievolger van D66 in Ede.

Er worden veel nieuwe partijen opgericht voor one-issues. Dus op één probleem, waar de oprichter helemaal door in beslag genomen wordt. Voorbeelden zijn natuurlijk de Partij van de Dieren, en ook 50+, de partij voor basisinkomen, het bosje partijen rond immigratie, of juist anti-discriminatie, en misschien als meest in het oog springende one-issue, de anti-scooterpartij in Amsterdam (die overigens voor elektrische scooters is).

Initiatiefnemers van Evenwicht hebben juist gezocht naar een koepel. In het midden ontbreekt die. Je kunt wel CDA stemmen, maar die partij heeft een Christelijke jas, en nog maar 7% van de Nederlanders zit echt in een kerk. Het is een hele goede middenpartij, maar voor moslims is het toch lastig om er echt met overgave op te stemmen. Vandaar dat nu de evenknie NIDA is opgericht, die weer voor Nederlanders met alleen een interne migratieachtergrond weer wat lastig te volgen is. Je zou zeggen: D66 is dan het antwoord op alles. Volgens Evenwicht is dat helaas een erg ambtelijke partij. Weinig MKB´ers en agrariërs voelen zich er echt thuis. De gekozen burgemeester en referenda zijn voor veel mensen geen issue.  Bovendien is het profiel ook atheïstisch. Je mag er wel geloven, maar het humanisme is er mainstream. D66 is iets te clean en intellectueel om er echt een partij voor iedereen van te maken. Ook het frame is vaag: het is niet duidelijk wanneer zij voor sociale oplossingen kiezen, en wanneer voor liberale. Ze kunnen de markt betuttelen, en juist op sociale dossiers bezuinigen. Dat weet je nooit van te voren. Sommige lijsttrekkers van D66 zijn heel links, anderen weer heel rechts. D66 is wat dat betreft niet helder naar de kiezer toe.

Het is heel lastig voor een bestaande partij om te veranderen. Daarom zijn de oprichters van Evenwicht overnieuw begonnen.

Evenwicht is dus een koepelpartij in het midden, waar we écht samenwerken tussen alle religies en atheïsten. Morhaf Bakour is mede-oprichter, hij is moslim. En Evenwicht heeft ook heel duidelijk een helder frame wat sociaal opgelost moet worden en wat liberaal opgelost moet worden: de dossiers die de overheid betaalt gaan over de sociale boeg (zorg, onderwijs, sociale zekerheid) en de markten (MKB; landbouw, financiële markten) gaan over de liberale boeg.

Kortom, Evenwicht, de gele partij, is het nieuwe midden.

We willen ook heel duidelijk een alternatief zijn voor sociale liberalen van de VVD voor wie de rechtse kerk net iets te hard is. En voor liberale socialisten van de PvdA, die ook wel zien dat de pure linkse kerk niet meer werkt. Door sociale onderwerpen écht sociaal op te lossen, wordt het via Evenwicht ook weer mogelijk om met sociale oplossingen mee te doen met coalities. Het is zonde van de mooie linkse idealen als links altijd maar weer in de oppositie belandt. Daar wordt dit land een beetje te hard van. Reëel socialisme gaat helpen om weer sociale politiek te bedrijven.

Evenwicht is er voor iedereen die een eigen verantwoordelijkheid wil nemen, en tegelijkertijd de ander wil helpen, als die dat nodig heeft.

Ook Pieter Bouwsema uit Utrecht is mede-oprichter, dus Evenwicht gaat ook van start in Utrecht.

Voor Amsterdam en Rotterdam zoeken we nog lijsttrekkers.