Nieuws van GBLV/Gemeentebelangen over SGP inzichtelijk

3 documenten

Opinie: Opvallende besluiteloosheid college rond extra brug

GBLV/Gemeentebelangen GBLV/Gemeentebelangen SGP CDA VVD PvdA Leidschendam-Voorburg 11-06-2019 10:11

De door het CDA en VVD beloofde extra brug over de Vliet houdt de gemoederen binnen Leidschendam-Voorburg al sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 bezig. Op basis van drie eerdere onderzoeken was het voor GBLV/Gemeentebelangen duidelijk dat een extra brug niet de oplossing ging bieden om de bereikbaarheid van het Leidschendam Centrum te verbeteren.

Tijdrekken met taboeloos onderzoek

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP was er bij de coalitieonderhandelingen ook niet helemaal uitgekomen of die extra brug wel zo nodig moet. In plaats van een helder standpunt in het coalitie-akkoord dat de extra brug er komt, werd CDA-wethouder Bouw belast met het uitvoeren van een taboeloos onderzoek. Anders gezegd: als de coalitie die brug écht had gewild, dan was er al lang besloten tot aanleg. Het ”taboeloze” onderzoek is nu klaar. De uitkomst wijkt niet af van de eerdere drie onderzoeken. Het aanleggen van een extra brug gaat niet de oplossing bieden voor de bereikbaarheid van het Leidschendam Centrum.

Nog meer onderzoek, nog meer tijdrekken

Of je nu voor of tegenstander bent van die brug lijkt er voor het college niet meer toe te doen. Het college stelt opnieuw de besluitvorming over de aanleg van een extra brug uit. Meer onderzoek is volgens het college nodig. Er is aan al het onderzoek al 500.000 euro uitgegeven. Daar zal nog wel zo’n 125.000 euro bijkomen. De woningbouw in Klein Plaspoelpolder ligt al die tijd stil. Ook dat kost de gemeente geld en de Betrokken bewoners zijn er maar druk mee; in hun schaarse vrije tijd blijven ze maar opdraven in weer een werkgroep, klankbordgroep of welke vorm van ’burgerparticipatie’ dan ook. De tegenstanders van een extra brug weten nog steeds niet wat er nu gaat gebeuren. De voorstanders van een extra brug moeten zo langzamerhand toch gaan denken dat ze tijdens de verkiezingen door CDA en VVD zijn misbruikt om die partijen een plek in het college van B&W te geven, maar dat die brug er niet komt.

Provincie Zuid-Holland als zwarte piet?

Hoe nu verder? Het college geeft, bij monde van CDA-wethouder Bouw, aan nu eerst met de provincie te willen spreken of die brug überhaupt wel aangelegd mag worden. Sorry? Als je toch een jaar geleden zo hard aan het verkondigen bent geweest dat die brug er zeker gaat komen als je op VVD of CDA stemt, en je gaat nu pas, na alle werkgroepen, bewonerssessies, taboeloze onderzoeken, internetraadplegingen en dergelijke, om toestemming bij de provincie vragen… dan gaat er iets goed mis. Had niemand van het nieuwe college dit eerder kunnen bedenken en dit een jaar geleden als eerste aan de provincie kunnen vragen? Wordt een “nee” van de provincie straks het argument waarachter VVD en CDA zich gaan verschuilen? ”Sorry beste mensen. We willen de extra brug net als u graag aanleggen, maar het mag niet van de provincie.” Er komt dan geen extra brug. Leidschendam Centrum moet dan volgens VVD en CDA als verloren worden beschouwd als het gaat om de bereikbaarheid. Die extra brug was immers noodzakelijk om de bereikbaarheid van het Leidschendam Centrum te verbeteren.

Benutten zoals bedoeld

Het is dan toch wel heel bijzonder dat – na een verloren jaar om een onnodig taboeloos onderzoek uit te voeren – het nieuwe college nu ineens wel aan de slag gaat met de plannen uit ’Benutten zoals bedoeld’ om de bereikbaarheid van het Leidschendam Centrum te verbeteren. Inderdaad, dat zijn de plannen van het vorige college…

De fractie van GBLV/GEMEENTEBELANGEN ...

GBLV/Gemeentebelangen GBLV/Gemeentebelangen SGP PvdA Leidschendam-Voorburg 09-01-2019 19:29

De fractie van GBLV/GEMEENTEBELANGEN neemt met klem afstand van de uitspraken van wethouder Rouwendal over de Nashville Verklaring! Na een ontluisterend betoog wethouder Rouwendal (CU/SGP) vinden wij dat de gemeente LV de regenboogvlag moet hijsen 🏳️‍🌈 Helaas geeft LHBTI wethouder Nadine Stemerdink (PvdA) daar geen gehoor aan.... maar wel pronken met status Regenbooggemeente?

Raadsflits 8 januari: Gezamenlijke actie tegen sluiting Antoniushove/Bronovo

GBLV/Gemeentebelangen GBLV/Gemeentebelangen SGP VVD PvdA CDA Leidschendam-Voorburg 09-01-2019 19:24

Samenvatting van de raadsvergadering 8 januari 2019

Het spoeddebat dat GBLV/Gemeentebelangen had aangevraagd rond de mogelijke sluiting van Antoniushove en Bronovo leidde tot eensgezind optreden van alle fracties in de gemeenteraad en het college. In de komende weken zal het HMC-bestuur via een brief en gesprekken op de zorgsituatie in Leidschendam-Voorburg worden gewezen. Ook aan de wegvallende zorg voor 50 ketamine-patiënten in het Diaconessenhuis in Voorburg wordt aandacht geschonken. GBLV/Gemeentebelangen is voor het openhouden van de ziekenhuis en is ook blij met de petitie!

Het restafval wordt in de gemeente weer wekelijks opgehaald. In de hele gemeente? Nee, niet in het buitengebied en in Voorburg-Midden.

De Stedenbanden van de gemeente worden opgezegd. Geen kerstboom uit Hranice meer voor de Oude Kerk of andere uitwisselingsactiviteiten. Volgens VVD, CDA, PvdA en CU-SGP kunnen die activiteiten ook plaats vinden zonder bemoeienis van de gemeente. Vanuit de Stichting Stedenbanden is aangegeven dat het formele predikaat nu juist een voorwaarde is voor uitwisseling.

En dan was er nog de Nashvilleverklaring waar wethouder Rouwendal geen afstand van wilde nemen, maar daarmee wel afstand nam van zijn collega-wethouders en van de LHBTI’ers in onze gemeente. Wordt vervolgd