Nieuws van Partij voor de Dieren inzichtelijk

41844 documenten

Onze ‘woudfunding’ heeft in twee ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 03-09-2019 08:43

Onze ‘woudfunding’ heeft in twee weken tijd 185.000 euro opgeleverd. Maar liefst 4500 natuurliefhebbers hebben vierkante meters natuur geadopteerd. Met de actie willen we voorkomen dat stukken natuur, die Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland in de uitverkoop deden, verloren gaan. We hebben ons op de veiling ingeschreven op vier kavels. Uiterlijk op 30 september wordt bekend welke kavels aan de partij gegund worden. 💪🌳

De eerste goede beelden van de ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 02-09-2019 09:51

De eerste goede beelden van de wolvenwelpjes op de Veluwe zijn opgedoken! Er lopen zeker drie jonge wolfjes rond, mogelijk vijf 🐺 Sinds 2012 staat de wolf, op initiatief van de Partij voor de Dieren, op de lijst met inheemse beschermde soorten. Dat betekent dat ze niet verjaagd, gevangen of gedood mogen worden. En nu is de wolf, na eeuwen afwezigheid, dus definitief terug! Het begin van een nieuw tijdperk voor de Nederlandse natuur.

Het groene Standaardterrein in het ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Limburg 30-08-2019 21:26

Het groene Standaardterrein in het centrum van Maastricht móet en zal wijken voor twaalf kapitale villa's. Volgens de gemeente is dat geen enkel probleem, want de bijzondere diersoorten die daar ter plaatse leven, hebben daar geen last van. En beschermde dieren, zoals de muurhagedis en de vroedmeesterpad, komen er niet voor. Volgens de gemeente. Buurtbewoners zijn er zelf een kijkje gaan nemen en hebben deze voor Nederland unieke diertjes wel waargenomen. Én op film vastgelegd. Ondertussen gaan de werkzaamheden gewoon door. Zo blijkt maar weer: geld verdienen gaat boven het behoud van kwetsbare beschermde dieren en hun leefgebied. De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor de Wet Natuurbescherming. Daarom hebben wij het provinciebestuur gevraagd of de gemeente Maastricht zich wel aan de Wet Natuurbescherming heeft gehouden.

In 2015 startte het Programma Aanpak ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Limburg 30-08-2019 16:21

In 2015 startte het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om de reeds jarenlange te hoge uitstoot van stikstof terug te dringen vanwege het desastreuze effect op de natuur. In de praktijk bleek de PAS dé manier om vergunningen uit te delen aan stikstofproducerende bedrijven in de buurt van natuurgebieden. De Raad van State heeft op 29 mei jl de PAS dan ook buiten werking gesteld. Per Natura 2000 gebied zijn er bij de PAS gebiedsanalyses gemaakt, waarin de noodzakelijke maatregelen zijn opgenomen in de gebieden (o.a. beheermaatregelen) om ter plekke natuurherstel te bewerkstelligen, en de wettelijk verplichte gunstige staat van instandhouding te realiseren. Hiervoor zijn er tot en met 2021 rijksgelden ter beschikking gesteld. Over de besteding van die rijksgelden heeft de PvdD fractie de volgende vragen:

Ook in Zaanstad is de woningnood ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Noord-Holland 30-08-2019 14:55

Ook in Zaanstad is de woningnood groot. Hoewel... er staan veel panden leeg, maar het is financieel aantrekkelijker om die leeg te laten staan dan om er woningen van te maken. Bovendien ligt de focus op het bouwen van woningen in het midden- en hogere segment, terwijl ook mensen met een middeninkomen over het algemeen tevreden zijn met een sociale huurwoning (met bijbehorende huurprijs). Toch blijft men volhouden dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. Het is maar net hoe je de doelgroep definieert. Marktdoelen en maatschappelijke doelen zijn (hier) niet verenigbaar: de markt wil winst, mensen willen een betaalbaar en betrouwbaar dak boven hun hoofd. Maar dat de markt zo’n grote vinger in de pap heeft, is een gevolg van politieke keuzes. Het kán anders. Leegstand mag niet worden beloond, het kraakverbod moet worden teruggedraaid. Denk jij hier ook zo over? Laat dat dan vooral weten! De overheid vraagt je mening, grijp je kans: https://www.internetconsultatie.nl/kraakverbod Reageren kan dit weekend nog. ❤️✊🏽

Vandaag en morgen staat de Partij ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nijmegen 30-08-2019 12:02

Vandaag en morgen staat de Partij voor de Dieren op het Democratiefestival 2019 in Nijmegen. Vandaag met Johan, morgen tussen 11:30 en 13:00 met Lammert Van Raan! Zien we je daar? . #democratiefestival #pvdd #pvddnijmegen #democratie #groeiendverzet #nijmegen #veurlent #festival

Ons Kamerlid Frank Wassenberg bracht ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 30-08-2019 10:34

Ons Kamerlid Frank Wassenberg bracht een bezoek aan de Wadden. Zijn motivatie om het gebied te beschermen is nog groter geworden! “Economische activiteiten zoals gaswinning, toerisme en visserij hebben grote invloed op de natuur. Het Waddengebied heeft een ongekende soortenrijkdom en uniek ecosysteem."

Ons Kamerlid Frank Wassenberg bracht ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 30-08-2019 10:34

Ons Kamerlid Frank Wassenberg bracht een bezoek aan de Wadden. Zijn motivatie om het gebied te beschermen is nog groter geworden! “Economische activiteiten zoals gaswinning, toerisme en visserij hebben grote invloed op de natuur. Het Waddengebied heeft een ongekende soortenrijkdom en uniek ecosysteem."

🌳📉🌳 De Rozengracht is de derde ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 30-08-2019 10:28

🌳📉🌳 De Rozengracht is de derde straat op rij waar alle (!) bomen worden gekapt. Waarom staat het behoud van bomen niet voorop bij het college? 🌱 Het duurt tientallen jaren voordat nieuwe aanplant weer een boom van formaat is. 👩‍🌾 Onze vragen aan het college: https://bit.ly/2Zmp382

Zooooo mooi! Een kolibrievlinder in ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Utrecht 30-08-2019 06:30

Zooooo mooi! Een kolibrievlinder in de tuin van een van onze leden. Deze wilden we graag even delen 😍🦋 #biodiversiteit #vlinder #vlinders NB natuurlijk zijn de planten biologisch en biologisch-dynamisch. Geen 'gifplanten' in deze tuin. De Vlinderstichting