Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2888 documenten

'Onbe­staanbaar dat export van proefapen met tuber­culose is verzwegen'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 22-02-2024 00:00

De Partij voor de Dieren is geschokt dat apen besmet met tuberculose zijn verhandeld vanuit Nederland naar proefdiercentra in Europa en eist opheldering van de minister. Tuberculose is een zoönose, een ziekte die van dier op mens kan overspringen, en dus een groot gevaar voor de volksgezondheid. "Het is onbestaanbaar dat de Tweede Kamer niet is geïnformeerd dat tuberculose rondging bij een Nederlandse apenhandelaar. Dit is bovendien het zoveelste bewijs dat we moeten stoppen met het verslepen van dieren over de hele wereld", reageert PvdD-Kamerlid Ines Kostić. Nederland importeert en exporteert een zoönose Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat in mei 2023 het Spaanse ministerie van Landbouw door het Nederlandse ministerie is ingelicht van een besmetting met tuberculose bij een Java-aap in Nederland. Deze apen komen oorspronkelijk uit Vietnam en zijn ingekocht en doorverkocht door een Nederlandse apenhandelaar. Een aantal van deze apen zijn naar proefdiercentra in verschillende Europese landen getransporteerd, waaronder Spanje. In Spanje zijn de apen ook positief getest op tuberculose en daar gedood. Dit is door de Spaanse autoriteiten naar buiten gebracht. De Partij voor de Dieren roept de minister nu op ter verantwoording over het stilhouden van deze informatie voor de Tweede Kamer en eist dat de apenhandelaar in kwestie zo snel mogelijk de deuren sluit. Ines Kostić: "We gaan Kamervragen stellen. Niet alleen zijn dierproeven meestal overbodig en onzinnig, maar de Tweede Kamer is het er ook nog eens al lang en breed over eens dat we snel moeten stoppen met proeven op apen . Het slaat dan ook nergens op dat de apenhandel onverminderd doorgaat. De Partij voor de Dieren blijft zich natuurlijk inzetten voor een einde aan alle dierproeven."

'Hoe ben je in de Tweede Kamer terechtgekomen?'

SP SP Nederland 16-02-2024 16:16

'Hoe ben je in de Tweede Kamer terechtgekomen?'. Met leerlingen van het Pantarijn, een middelbare school in Wageningen, ging ik vandaag in gesprek. En wat stelden ze een partij goede (en hele leuke) vragen zeg. Daar kan menig Kamerlid in de Tweede Kamer nog wat van leren. Van alles kwam voorbij: Wat is je salaris? Waar kreeg je vroeger het meeste stress van? Is de SP conservatief? En hoe verklaar je de verkiezingsuitslag?

De reden van mijn bezoek waren mijn uitspraken twee maanden geleden toen ik fractievoorzitter werd. Als mensen mij vroegen naar mijn plannen zei ik: zoveel mogelijk jonge mensen spreken om te weten wat hen bezighoudt. Want als er 1 groep mensen is die hun toekomst moet gaan opeisen zijn het de jongeren. Met onze jongerenorganisatie ga ik komende maanden op stap en in de kroeg in gesprek met jonge mensen, maar vandaag was ik te gast bij een mavo, havo en vwo klas in Wageningen.

Samen met leraren Anne en Noud konden leerlingen vragen stellen, maar vroeg ik de leerlingen ook vooral wat ze bezighoudt. Wat me opviel is dat hoewel ze aan het begin van de lessen aangaven niets te hebben met de politiek, ze vaak na eventjes vele vragen op me afvuurde: over oorlogen die woeden in de wereld, over politici die de samenleving verdelen, over de stress die ze ervaren en over wat vrijheid voor hen betekent. Ook hadden leerlingen veel vragen over hoe de SP denkt over de toekomst van boeren in ons land en over migratie.

Maar bovenal ging het over hoe onze economie is georganiseerd en hoe onze welvaart wordt verdeeld. Met vragen als: Waarom wordt een schoonmaker zoveel minder betaald dan een chirurg? Is het eerlijk om extra belasting te vragen van miljonairs? En hoe komt het dat de prijzen zo stijgen? Dat biedt hoop. Jongeren zien dat er iets mis is met de manier waarop we onze rijkdom verdelen. Het is goed om te bedenken dat velen van hen zijn opgegroeid in een tijd waarin het individualisme hoogtij viert. Jongeren worden concurrenten van elkaar op de ‘woningmarkt’ omdat er een gigantisch tekort aan huizen is en op de ‘arbeidsmarkt’ omdat jongeren als flexwerkers voor een zo laag mogelijke prijs moeten werken. Maar ook het onderwijs individualiseert en de tweedeling neemt toe. Daarom is het alleen maar mooi dat jongeren zelf inzien dat we ons moeten verenigen in plaats van uit elkaar laten spelen om rijkdom te verdelen.

Het is nu aan jongeren om in actie te komen op thema’s waar zij zich zorgen om maken. Waar afgelopen jaren bewegingen ontstonden zoals de strijd tegen het schuldenstelsel en voor een schone aarde, gingen jongeren voorop. Alle reden om als partij naar hun goede ideeën te luisteren en hun aan te moedigen om samen met ons op te staan.

Meerderheid stemt voor long-covid poliklinieken

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 16-02-2024 11:32

Door Mirjam Bikker op 15 februari 2024 om 15:05

Meerderheid stemt voor long-covid poliklinieken

Eindelijk komen er long-covid poliklinieken. Dat is de uitslag van de stemming in de Tweede Kamer vanmiddag. Een jaar geleden pleitte Nico Drost al voor speciale poliklinieken voor long-covid patiënten. Long-covid patiënten verdwalen nu te vaak in een medische mallemolen. Er moet een plek komen waar ze erkenning vinden, gespecialiseerde hulp en waar ook steeds meer kennis wordt verzameld.

Tot nu toe kwam dat maar niet van de grond. Terwijl het in het buitenland wel lukt en artsen en patiënten het eens zijn. Dat moet anders. Er is al zo lang gewacht.

Dinsdag sprak ik nog met dappere Jenna. Al 10 maanden zit ze ziek thuis, terwijl ze zo graag naar school gaat, net als alle anderen kinderen. Heel veel kinderen net als Jenna, maar ook jongeren en volwassenen met long-covid lijden in stilte. Aangrijpend en zo verdrietig voor patiënten en hun families.

Vandaag zetten we eindelijk als Kamer een cruciale stap in de strijd tegen long-covid. We zijn er nog niet... maar dit is een cruciale stap voor patiënten en artsen in de strijd tegen post-infectueuze ziekten zoals long-covid. De zoektocht naar een goede behandeling zal doorgaan, dat vraagt heel veel van patiënten die in stilte wachten. We leven met hen mee.

SP-succes: regering mag niet bezuinigen op langdurige zorg

SP SP Nederland 15-02-2024 14:21

Er lagen plannen klaar om bijna 200 miljoen te bezuinigen op onze ouderen, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Een voorstel van SP-Kamerlid Sarah Dobbe heeft daar een streep doorheen gezet. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt, net als de SP, dat het demissionaire kabinet deze bezuinigingsplannen meteen in moet trekken.

Dobbe: ‘Deze voorgenomen bezuiniging op onze zorg was ontzettend lomp en ondoordacht. Het is goed dat andere partijen ons steunen in het tegenhouden van deze kille plannen. Zorgmedewerkers en de mensen die liefdevolle zorg verdienen zouden de dupe worden. Dat hebben we nu weten te voorkomen!’

De SP hield een onderzoek ons zorgverleners en mensen die zorg nodig hebben over de bezuinigingsplannen. Een meldpunt hierover leverde in korte tijd honderden verhalen en oproepen op. De rode draad? De liefde voor de zorg is groot, maar de werkdruk is enorm, de administratie en bureaucratie rijst de pan uit en zorgverleners hebben steeds minder zeggenschap over hun werk.

‘Het aantal zorgverleners dat de zorg verlaat bereikte afgelopen jaar recordhoogte. Zolang hier niets aan wordt gedaan, en ze het met nog minder geld en nog minder collega’s moeten doen, dan wordt dit niet beter maar slechter. Daarom moet er niet minder maar meer geld naar de zorg. Goed dat we vandaag een stap in de goede richting hebben gezet en deze bezuinigingsplannen tegen hebben kunnen houden.’

SP-succes: Nederland moet zich inzetten om bevroren Russische miljarden aan te spreken

SP SP Nederland 15-02-2024 12:53

Een voorstel van de SP om te onderzoeken of de bevroren Russische miljarden op Westerse bankrekeningen kunnen worden gebruikt als drukmiddel tegen het Russische regime werd vandaag door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. De miljarden raken de Russische elite in de portemonnee en kunnen de Oekraïense wederopbouw ondersteunen. Rusland moet onder druk gezet worden om de agressie te staken en tot vrede te komen.

Als onderdeel van de sanctiemaatregelen staat er voor ongeveer 400 miljard dollar aan Russische bevroren tegoeden op Westerse bankrekeningen. Voor een gedeelte is dit van de Russische staat, voor een ander gedeelte is dit van Russische oligarchen, de elite die Poetins regime steunt.

SP-Kamerlid Sarah Dobbe diende een voorstel in om te onderzoeken hoe deze bevroren miljarden gebruikt kunnen worden om de Russische elite onder druk te zetten om de agressie te staken en voor wederopbouw van Oekraïne: ‘De belangen van mensen worden in een oorlog minder gediend dan die van kapitaal en wereldleiders. Het kunnen inzetten van deze miljarden ontziet de Russische werkende klasse, die door de Russische elite wordt onderdrukt en als kanonnenvoer naar het front wordt gestuurd. Hiermee kan ruimte worden gemaakt voor een pad naar vrede, in plaats van een wapenwedloop. Een permanente oorlog moet voorkomen worden en dit bloedvergieten moet stoppen.'

Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat Poetin de illegale inval in Oekraïne is begonnen. Deze oorlog veroorzaakt tot op de dag van vandaag onvoorstelbaar menselijk leed en kost veel onschuldige levens. Een half miljoen mensen hebben tot nu toe het leven verloren in het conflict.

Dobbe: 'Rusland heeft met de inval in Oekraïne het internationaal recht geschonden. Dat is onacceptabel. Rusland mag niet worden beloond voor deze illegaliteit en de slachtoffers van oorlogsmisdaden moeten gerechtigheid krijgen. Oekraïne heeft het volste recht zichzelf te verdedigen en verdient daarin ook onze steun. Tegelijkertijd is het ook zo dat oorlogen niet eindigen door ontelbaar veel wapens te sturen en mensenlevens op te offeren op het slagveld. Er moet een pad naar vrede en wederopbouw worden gevonden en ook Nederland moet zich daarvoor inzetten. Ons voorstel voor het inzetten van de Russisch miljarden kan daaraan bijdragen.'

SP-succes: Herinvoeren schoolzwemmen stap dichterbij

SP SP Nederland 15-02-2024 08:43

Het is slecht gesteld met de zwemvaardigheid van kinderen. Vooral kinderen uit gezinnen met lage inkomens krijgen steeds vaker geen zwemles vanwege de hoge kosten, blijkt uit een onderzoek dat er door een SP-voorstel is gekomen. De Tweede Kamer steunde vandaag een voorstel van SP-Kamerlid Michiel van Nispen om het herinvoeren van het schoolzwemmen dichterbij te brengen.

‘Samen met het onderwijs moet het kabinet dit jaar nog met plannen komen voor hoe we het schoolzwemmen weer in kunnen voeren. Dat is hard nodig, want wel of niet kunnen zwemmen is een klassenvraagstuk geworden. Als je ouders genoeg geld hebben kun je zwemles krijgen. Maar kinderen uit een gezin met een laag inkomen hebben twaalf keer zo vaak geen zwemdiploma’, zegt Van Nispen.

Het herinvoeren van het schoolzwemmen moet deze ongelijkheid oplossen en alle kinderen weer af laten zwemmen met een A,B en C-diploma. Van Nispen: ‘Dit gaat vele levens redden. En ouders veel geld schelen. Terwijl de kosten meevallen: 212 miljoen euro. Geld dat nu door de ouders wordt opgehoest en we straks collectief regelen. Belangrijk hierbij is wel dat we het onderwijs goed betrekken bij het maken van dit plan. Zij moeten een grote stem krijgen in hoe we dit aan gaan pakken met elkaar.’

'Voorkom dat kolen worden vervangen door niet-duurzame biomassa'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-02-2024 00:00

De Partij voor de Dieren dient tijdens de wetsbehandeling ‘Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie’ een voorstel in om te voorkomen dat wanneer kolencentrales sluiten, deze gebruikt kunnen worden voor het stoken van biomassa. Biomassa maakt nu al 40% uit van wat we in Nederland duurzame energie noemen en de inzet van biomassa voor energieproductie groeit snel. En dit terwijl het verbranden van biomassa tot meer vervuiling leidt dan het verbranden van kolen. “Biomassa is geen duurzaam alternatief voor kolen. De uitstoot heeft uiterst negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, biodiversiteit en gezondheid van mens en dier. Het is dan ook heel belangrijk om duidelijk te zijn over de lange termijnplannen en dus nu in de wet vast te leggen dat we na sluiting van kolencentrales hier geen biomassa in zullen verstoken”, licht PvdD-Kamerlid Christine Teunissen toe. Geen duurzame energiebron De productie van biomassa voor elektriciteitsopwekking leidt tot grootschalige ontbossing. De CO2-uitstoot wordt op papier niet meegerekend voor de klimaatdoelstelling omdat deze zou worden gecompenseerd door aanplant van nieuwe bomen, maar in de praktijk gebeurt dit in veel gevallen niet. En zelfs als het wel gebeurt, wordt er geen rekening gehouden met het verschil in ecologische waarde en koolstofinhoud van een volwassen boom ten opzichte van een nieuw aangeplante boom die tientallen jaren nodig heeft om tot volwassenheid te groeien. Houtproductie voor biomassa die in Nederland voor energieopwekking in kolencentrales wordt gebruikt, veroorzaakt in andere landen ernstige schade aan bossen en natuur.

Bijdrage aan het debat over eindverslag met de formateur

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 14-02-2024 18:04

Door Mirjam Bikker op 14 februari 2024 om 19:00

Bijdrage aan het debat over eindverslag met de formateur

Ik heb eerder gesproken over Hoop. Met de woorden van Augustinus: “Hoop heeft twee prachtige dochters: woede en moed. Dat zijn woede over de dingen zoals ze zijn en moed om te geloven dat ze niet zo zullen blijven als ze zijn." Dat is voor mij een reden waarom ik elke dag blijf geloven in de politiek van de hoop.

Dat is ook de opdracht van een nieuw kabinet. Bouwen aan een politiek die het vertrouwen geeft aan de samenleving om er voor elkaar te zijn en om te komen met praktische, werkbare oplossingen voor problemen. En dat is niet eenvoudig. Wat in een campagne soms zo simpel wordt voorgesteld, is in werkelijkheid vaak complex en weerbarstig.

Als je grote dingen belooft, maar niet duidelijk is hoe je ze betaalt, ligt er een hele grote opgave. Dan begrijp ik de heer Omtzigt wel als hij zegt: ‘bestaanszekerheid bouw je niet op luchtkastelen.’ En toch voorzitter, vond mijn fractie het moeilijk te begrijpen dat in deze fase niet de rechtstaat, maar ‘geld’ de reden voor de breuk zijn. Want wind mee of tegen, dat maakt elke coalitie mee. Dat betekent dat je keuzes moet maken. Kiezen in schaarste. Dat is de kern van politiek. Dat is waar je voor gekozen bent.

Ik dank de informateur voor zijn verslag. Zijn verslag biedt helderheid maar roept bij mijn fractie ook wel veel vragen op. Zijn opdracht was helder. Eerst onderzoeken of de partijen het eens kunnen worden over een gezamenlijke basislijn over het waarborgen van de rechtstaat; en vervolgens, als hier overeenstemming over is bereikt, of er een reëel perspectief is op het bereiken van overeenstemming over enkele inhoudelijke onderwerpen.

Maar dit is niet wat we de afgelopen 2 maanden hebben gezien. We hebben een proces gezien waar wel een media-stilte was, maar geen social-media-stilte. We hebben een proces gezien waar een basislijn voor het waarborgen van de rechtstaat werd afgesproken die niet voldoende bleek voor samenwerking tussen NSC en anderen.

Eerlijk gezegd, heb ik me afgevraagd - en dat is niets ten nadele van de heer Plasterk - of partijen het ook zo bont zouden hebben gemaakt als ze zich hierover niet in de Kamer, maar bij de Koning zich hadden mogen verantwoorden. De vraag stellen is hem beantwoorden. Mijn fractie keek niet vreemd op dat NSC een streep trok. Dat ze geen heil zagen in een innige politieke samenwerking met deze partijen, kan moeilijk een verrassing zijn ook gezien het voor traject.

En nu het stof is opgetrokken, lijken niet de financiën, maar de rechtstaat de echte reden. Want zo zegt NSC: ‘Gelet op uitspraken in het verleden en standpunten in het verkiezingsprogramma van de PVV, is en blijft de rechtstatelijke afstand te groot voor deelname aan een meerderheidskabinet of een minderheidskabinet.’ Voorzitter, dit roept bij mijn fractie een aantal vragen op: Waarom is de informateur doorgegaan naar fase 2. De conclusie van fase 1 was niet dat er een gemeenschappelijke basislijn is, maar dat de gemeenschappelijke basislijn niet voldoende was voor een samenwerking tussen deze 4 partijen. Was dat niet het moment om te halteren?

De 7 punten die de partijen hebben opgesteld zien op artikel 1 tot 23 van de Grondwet. Ik zou de informateur willen vragen

De basislijn ziet op artikel 1 tot 23 van de Grondwet. Dan wil ik de informateur vragen naar artikel 90 van de Grondwet. Is daar ook over gesproken, zo vraag ik de informateur. Artikel 90 van de Grondwet stelt dat in artikel 90 van de Nederlandse grondwet staat dat de regering zich actief inzet voor de bevordering van de internationale rechtsorde. En dat artikel is urgenter dan ooit. Als we kijken naar de oorlog in Oekraïne. Naar de dreigende taal van Poetin enerzijds en de dreigementen van Trump anderzijds. Is over de invulling van deze opdracht die de Grondwet geeft ook gesproken? Is er overeenstemming over een basislijn over steun aan Oekraine? Over voldoen aan de Navo-norm? Over eensgezind optrekken in Europa? Voor mijn fractie is het belangrijk dat een nieuw kabinet ook daar eensgezind en actief invulling aan geeft.

Hoe nu verder?

Deze informatieronde verdient niet de schoonheidsprijs. Maar onveranderd is dat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen een duidelijke verschuiving laat zien, die ook gevolgen zal moeten hebben voor de samenstelling van het nieuwe kabinet. De moeizame formatie verandert daar niets aan.

Grote partijen en winnaars hebben grote verantwoordelijkheid. Nu de formatie blijkbaar terug bij af is, zien de vier formerende partijen nog wel kansen. De volgende fase moet niet opgaan aan beleefdheidsgesprekjes of rondje draaien, of weer een cirkelredenering. Maar moet echt gaan om een goed gesprek hoe verder te gaan, de mouwen opstropen, afconcluderen. En ja, ik wil best naar een informateur doen om een kopje koffie te doen. Maar er zijn nu grote partijen aan zet met een grote verantwoordelijkheid om een stap verder te zetten waar ons land echt wat aan heeft.

SP-succes: Nabestaanden chroom-6-slachtoffers krijgen vergoeding

SP SP Nederland 13-02-2024 18:40

Ook nabestaanden van slachtoffers van chroom-6 moeten voortaan aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor het leed dat ze is aangedaan door Defensie. De Tweede Kamer steunde vandaag een voorstel van SP-Kamerlid Sarah Dobbe om dit te regelen.

Dobbe: 'Het is onmenselijk en bureaucratische onzin dat een deel van de nabestaanden geen aanspraak kon maken op een vergoeding. Na lang aandringen bij de regering door defensiepersoneel en de SP is er uiteindelijk een regeling gekomen. Nabestaanden werden daarbij onrechtvaardig behandeld. Dat moet nu gelukkig veranderen.'

Bij Defensie werkten veel personeelsleden die als gevolg van onveilige werkomstandigheden, zoals het onbeschermd werken met chroom-6, ernstige ziekten kregen. Velen van hen zijn overleden of zijn ernstig ziek. Met het aannemen van het voorstel van Dobbe komt er voor de nabestaanden nu een beetje meer rust én erkenning.

Al jarenlang komt de SP op voor de slachtoffers van chroom-6. Oud-SP-Kamerleden Sadet Karabulut en Jasper van Dijk hebben talloze voorstellen gedaan, slachtoffers en nabestaanden gesproken en rapporten en boeken geschreven.

Meerderheid voor oproep ChristenUnie: Laat gevolgen drugsgebruik zien, start confronterende campagne

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 13-02-2024 16:20

Door Mirjam Bikker op 13 februari 2024 om 17:08

Meerderheid voor oproep ChristenUnie: Laat gevolgen drugsgebruik zien, start confronterende campagne

Start met een confronterende campagne, gericht op drugsgebruikers. Dat was mijn oproep vorige week in het debat over de begroting van Justitie en Veiligheid. Drugs maken zoveel kapot. Iedereen moet zich bewust zijn van de verwoestende gevolgen voor onze samenleving. Van de zware criminaliteit tot de gezondheidsschade, van de verslavingen tot de verwoestingen in de natuur door drugsafval. Wat de ChristenUnie betreft stellen we een norm en laten we zonder filter zien wat de impact van drugsgebruik is. Vandaag waren de stemmingen over mijn voorstel en goed nieuws, een meerderheid steunde de oproep!

‘Jouw lijntje, zijn liquidatie.’ Met deze slogan startte Rotterdam onlangs een publiekscampagne waarin drugsgebruikers worden afgesproken op het verband tussen onschuldig drugsgebruik in het uitgaansleven en het geweld in de onderwereld. Deze terechte campagne verdient landelijke opvolging. Want opnieuw zien we in Nederland een toename van drugsgebruik, met alle gevolgen. We moeten ons bewust worden van de verwoestende gevolgen. Voor onze gezondheid, voor kwetsbare wijken waar jongeren slachtoffer worden van criminele uitbuiting en zo de prijs betalen van drugsgebruik van anderen – soms zelfs met hun leven. Maar ook voor onze planeet: oerwouden in Colombia die worden ontbost voor cocaïneplantages, drugsafval dat in ons eigen land in de natuur en in het water wordt gedumpt. Hoog tijd om deze gevolgen te laten zien.

Wees niet naïef.