Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2178 documenten

Recht doen aan mensen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 24-09-2021 12:13

Door Gert-Jan Segers op 24 september 2021 om 11:26

Houd altijd oogcontact! Zolang je oogcontact hebt, zie je elkaar als mens. Dat was mijn oproep en verlangen deze week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Het was een les die ik twee weken geleden leerde toen ik een dag optrok met Harky Klinefelter. Als twintiger liep hij met Martin Luther King mee in de beroemde mars door Selma. En als ze destijds omringd werden door een vijandige menigte, zorgden ze ervoor dat ze altijd oogcontact hielden met de mensen tegenover hen. Nu is hij een tachtiger en woont hij in Steenwijkerwold in Nederland. Maar nog even gedreven als daar en toen.

‘Houd oogcontact!’ Een oproep aan de overheid om mensen nooit te zien als dossier. Een oproep aan de samenleving, aan onszelf, in een Coronatijd waarin we elkaar soms uit het oog dreigen te verliezen. Maar vooral een oproep aan mezelf: blijf altijd de ander zoeken.

Maar laat het daar dan niet bij blijven. Soms moet je elkaar niet te lang in de ogen blijven kijken, maar moet je samen gewoon aan de slag. Handen uit de mouwen. Samen het goede zoeken.

En wat ben ik dankbaar dat het dan lukt om in Nederland tot mooie resultaten te komen. Dat we als politieke partijen in een tijd van verdeeldheid en polarisatie, wel zoeken naar een weg vooruit. Hoe we samen stappen kunnen zetten om de problemen van onze tijd aan te pakken.

Ik kijk terug op een week waarop we als ChristenUnie ons hart konden laten spreken. Met onze inzet voor zorgsalarissen, voor compensatie van de stijgende energierekening, voor een isolatieprogramma dat sociaal en duurzaam is, voor de bouw van meer sociale huurwoningen en veel meer dat u hieronder vindt. Een week waarin we konden laten zien wat recht doen aan mensen en aan de schepping, voor ons betekent.

En daarin hebben we samengewerkt met de voormalige coalitie en de voormalige oppositie. Samen hebben we het goede gezocht voor ons land.

Op die manier hoop ik dat we verder kunnen. Met de les van die oude dominee uit Steenwijkerwold in ons achterhoofd: houd oogcontact!

En dan aan de slag.

---

Resultaten van de inzet van de ChristenUnie

Omzien naar mensen met een kleine beurs

Fatsoenlijke behandeling voor arbeidsmigranten

Verlagen energierekening voor MKB en glastuinbouw

Knieval VVD, winstbelasting gaat omhoog

SP SP Nederland 24-09-2021 10:05

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gaf het demissionaire kabinet eindelijk aan het aangenomen voorstel van de SP en ChristenUnie voor hogere zorgsalarissen uit te voeren. Een belangrijke eerste stap, waardoor er nu direct 675 miljoen euro bijkomt voor hogere salarissen op de werkvloer in de zorg. Bijzonder is de dekking van het voorstel: het wordt betaald uit een hogere belasting op de winsten van bedrijven.

De winstbelasting is al sinds begin jaren ’80 aan het dalen. Jarenlang is verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven door de VVD gebruikt om grote winstgevende bedrijven minder te laten bijdragen aan onze samenleving. In 1980 betaalden bedrijven nog 48% belasting over hun winst. Door de jaren is dat bijna gehalveerd en multinationals als Shell hebben tegenwoordig afspraken met de Belastingdienst en betaalden zelfs helemaal geen belasting meer over hun winsten. Met als gevolg: jij betaalt meer belasting voor een rondje voor je vrienden op het terras, dan Shell over de miljardenwinst die het bedrijf in Nederland maakt.

Aanvankelijk wilde Mark Rutte dan ook niets weten van het betalen van de hogere zorgsalarissen door een hogere belasting op de winsten van bedrijven. Dit heilige huisje van de VVD maakte dat hij in eerste instantie voorstelde om het voorstel te dekken uit onder andere het verhogen van de zorgpremie. We hebben daarom tijdens het debat volop met het demissionaire kabinet moeten strijden om ervoor te zorgen dat de hogere zorgsalarissen zouden worden betaald uit de winstbelasting, zoals de Tweede Kamer dat wilde. Het nieuws in de kranten na het debat loog er niet om: ‘De VVD moet pijn lijden’, ‘Rutte moet overstag’, ‘Rutte slikt hogere winstbelasting’. Want het is uniek dat voor het eerst sinds ruim 40 jaar een broodnodige verbetering voor de samenleving niet elders wordt weggehaald, maar door de verhoging van de winstbelasting wordt betaald.

Voor de zorgverleners is het goed nieuws. Er kan een eerste broodnodige stap worden gezet in het verhogen van de zorgsalarissen. Wij voeren hier al geruime tijd samen met zorgverleners actie voor. We organiseerden samen met zorgverleners en vakbonden de grootste online demonstratie voor de zorg ooit in Nederland gehouden. Een week voor Prinsjesdag stonden we met zorgverleners bij het Torentje met een spandoek van 130 meter lang, waarvan elke millimeter stond voor een van de 130.000 steunbetuigingen die we ophaalden via onze petitie om de zorgsalarissen te verhogen.

Er komt nu, als eerste stap, dus 675 miljoen euro bij voor hogere zorgsalarissen. De rekening hiervoor gaat dus niet naar de Nederlanders maar naar de bedrijven. Het deel van de zorgpremie dat automatisch stijgt door de hogere lonen, wordt gecompenseerd doordat Nederlanders minder belasting gaan betalen en grote bedrijven meer.

SP knokt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voor eerlijk Nederland

SP SP Nederland 24-09-2021 07:28

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de SP deze week volop gestreden voor betaalbare woningen, goede zorg en een veilige buurt. Van dit demissionaire kabinet hoeven mensen niets te verwachten. Terwijl de economie weer groeit, gaan mensen er niet op vooruit. De formatie is al een half jaar een puinhoop. SP leider Marijnissen: 'Het moet dus van de Tweede Kamer komen. Het kabinet is demissionair, maar de Kamer is dit natuurlijk niet. De SP heeft daarom geprobeerd om in de begroting voor het komende jaar zoveel mogelijk te bereiken. Compleet met doorgerekende tegenvoorstellen hebben we laten zien dat het anders kan. Er zijn grote onderwerpen waar in de Tweede Kamer na de verkiezingen een meerderheid voor zou moeten zijn op basis van de verkiezingsprogramma's. Die dingen zouden we minimaal moeten regelen als Tweede Kamer om Nederland vooruit te helpen.'

De wooncrisis aanpakken door onder andere de verhuurderheffing af te schaffen en de huren te bevriezen, het minimumloon verhogen voor al die cruciale beroepen, het leenstelsel afschaffen zodat studenten zonder schulden kunnen studeren en grote bedrijven hun eerlijke deel laten betalen aan belasting. Voor al dit soort voorstellen zou -op basis van de verkiezingsprogramma’s van partijen- een meerderheid moeten zijn. Aangezien er anders met een demissionair kabinet en een belabberde formatie niks gebeurt, zou de Tweede Kamer dit minimaal moeten doen. dit zou de Tweede Kamer dus ook minimaal moeten doen. Helaas bleek na twee lange dagen van debat dat deze SP voorstellen werden weggestemd. Lilian Marijnissen: 'Nederland zit in een diepe wooncrisis doordat partijen onze huisvesting jarenlang als markt hebben gezien. Het is mooi dat de verhuurderheffing wat wordt verlaagd maar het is echt onvoldoende. Ook ons voorstel om een eerste stap te zetten in de verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur haalde het niet. Hierdoor staan de cruciale beroepen, waarvoor is geapplaudisseerd tijdens de coronacrisis, nog steeds met lege handen. Terwijl de huren, de energierekening en de ziektekosten stijgen, krijgen mensen er niets bij. Dat kan gewoon niet.'

Ook de getroffen ouders in het toeslagenschandaal bracht deze twee dagen van debat niks. Demissionair minister-president Rutte weigerde om ook maar een enkele toezegging te doen wanneer de ellende voor deze ouders voorbij is.

Omdat ook in de Tweede Kamer uiteindelijk veel te weinig oplossingen voor mensen zijn afgesproken, heeft de SP aan het eind van het debat het voorstel voor nieuwe verkiezingen gesteund. Nederland verdient beter.

Goed nieuws in het debat was er uiteindelijk voor zorgverleners: eindelijk geeft het demissionaire kabinet aan de aangenomen motie van SP en ChristenUnie voor hogere salarissen uit te voeren. Er komt nu direct 675 miljoen euro bij voor hogere salarissen op de werkvloer. Dit is een eerste stap want er is meer nodig. De Tweede Kamer heeft de hele dag met het demissionaire kabinet moeten strijden om ervoor te zorgen dat deze hogere zorgsalarissen niet betaald worden door een hogere zorgpremie voor Nederlanders, want dat wilde Mark Rutte aanvankelijk, maar door een hogere belasting op de winsten van bedrijven. Hierin is een unieke stap gezet: na decennia van belastingverlaging voor grote bedrijven over hun winst, is nu besloten dat grote bedrijven weer wat meer belasting gaan betalen over hun winst. Jarenlang is verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven door de VVD gebruikt om grote bedrijven minder te laten bijdragen aan onze samenleving. Het is mooi dat dit nu voor het eerst sinds de jaren tachtig weer gekeerd is.

Naast de salarissen in de zorg, werd ook een motie van Lilian Marijnissen samen met CDA'er Pieter Heerma aangenomen die pleit voor een Nationaal Historisch Museum in Nederland. Dit initiatief, oorspronkelijk van Jan Marijnissen, krijgt zo een nieuwe kans. Ook werd een SP motie samen met de ChristenUnie aangenomen om binnen Europa te bekijken of er mogelijkheden zijn om arbeidsmigratie beter te reguleren.

Met kernkoppen kan Europa niet veilig zijn

SP SP Nederland 23-09-2021 10:00

Vanaf volgend jaar zullen nieuwe Amerikaanse kernwapens worden geplaatst in Volkel. Op vliegbasis Volkel staan nu Nederlandse piloten klaar om met hun F-16's de B-61-11 te gebruiken. De F-16's en haar bommen worden vervangen. Die bommen zijn voor de F-35 die wordt uitgerust met de nieuwe B-61-12.

Dat is aanleiding om komende zaterdag naar Volkel te gaan om tegen vernieuwing van de Nederlandse kernwapentaak te protesteren. Deze actie is onderdeel van een internationale beweging. Ook in Duitsland (op de basis in Büchel), Italië (Aviano) en België (Kleine Brogel) worden dezelfde kernwapens verwacht voor de luchtmacht van die landen. In Duitsland was er begin september al een start voor de campagne en in België en Italië zullen komend weekend soortgelijke acties worden gehouden. Ook de luchtmachten van deze landen worden verantwoordelijk gehouden voor het oefenen en desnoods gebruiken van dit wapen.

De hoogspanning over kernwapens van de afgelopen 75 jaar leek afgenomen maar is nooit weggeweest. Niet alleen lopen recent wereldwijd de spanningen op over de raketten en kernwapens van Noord-Korea en geldt die spanning ook voor Iran dat uranium verrijkt waarmee een atoombom gemaakt zou kunnen worden. Ook de VS en Rusland maken nieuwe plannen voor kernwapens. Dat heeft gevolgen voor Europa en Nederland in het bijzonder.

De spanningen van de laatste jaren in Europa krijgen opnieuw het karakter van een Koude Oorlog, met grote gevolgen voor de veiligheidssituatie. Na het opzeggen van tal van verdragen, zoals het INF-verdrag, ten gunste van wapenbeheersing is dat zeer verontrustend. De NAVO zegt zich bewust te zijn van de grote risico's die kernwapens met zich meebrengen. Zij stelt aan kernontwapening te willen werken. Dat is zeker de wens van de overgrote meerderheid van de Europese bevolking, blijkt uit elke enquête. Daarom is het tegenstrijdig dat met dit beleden voornemen nieuwe kernwapens gepland zijn.

Het eerste wat nu moet gebeuren is volledige openheid geven over deze plannen en een democratisch debat voeren. De Nederlandse regering en de NAVO moeten openheid geven over wat nu de precieze plannen zijn. Wij weten dit alleen van Amerikaanse wetenschappers die de kleine lettertjes bestuderen. Het Nederlandse parlement moet kunnen debatteren en beslissen over deze kernwapenplannen. Het zou ongehoord zijn als deze bommen in stilte worden geplaatst.

Bij herhaling hebben we de afgelopen 20 jaar gepleit voor atoomontwapening. Niet alleen door Nederland maar alle kernwapenlanden. De regering moet zo spoedig mogelijk toelichten wat de plannen zijn met de vervanging van de B-61. Zij moet dit plan aan het parlement voorleggen.

In het licht van de oplopende spanning over en met kernwapens overal in de wereld is het nodig van kernontwapening een politieke prioriteit te maken. We moeten af van de ononderbroken dreiging van een kernwapenoorlog. Zonder kernontwapening kan Europa niet veilig zijn. Het is nodig om via de genoemde stappen te werken aan een kernwapenvrij Europa.

Algemene Politieke Beschouwing 2021 - Dag 2

PVV PVV Nederland 23-09-2021 09:39

Tweede termijn. Moties ingediend voor nieuwe Tweede Kamerverkiezingen, €1 miljard euro extra voor de zorg, €1 miljard euro extra voor de politie, de huren verlagen, de energierekening verlagen, het eigen risico in de zorg afschaffen en de rekeningrente te verbeteren om de pensioenen te beschermen en de grenzen te sluiten voor asielzoekers en immigranten uit islamitische landen.

Geert Wilders: ''Rutte heeft het vertrouwen van bijna iedereen verloren. Nederland heeft snel een missionair en stabiel kabinet nodig om grote problemen - van immigratie tot woningbouw en zorg - op te lossen. Snel nieuwe verkiezingen dus!''

Geert Wilders: ''Rutte strooit met miljarden voor klimaatwaanzin en cadeautjes aan andere EU-landen en Afrika, maar doet niets om de koopkracht van Nederlanders te verbeteren. Onacceptabel. Rutte vertegenwoordigt iedereen behalve Nederlanders.''

Geert Wilders: ''Arrogante Rutte wil aangenomen motie niet uitvoeren en stijging zorg salarissen deels betalen uit stijging zorgpremie. Onaanvaardbaar.''

Geert Wilders: ''Rutte maakt in twee uur tijd met iedereen ruzie. Arrogant. Alsof hij er geen zin meer in heeft. Dan moet hij weggaan en het iemand anders laten doen!''

Geert Wilders: ''Rutte lijkt wel gehersenspoeld door al die klimaatgekkigheid.''

Geert Wilders: ‘‘Harddrugs zijn het vergif van onze samenleving. Rigoureus en keihard aanpakken, en dus ook het bezit van kleine hoeveelheden harddrugs voor eigen gebruik opsporen, vervolgen en hard straffen!’’

Geert Wilders: ‘‘Nederland wordt volgepropt met mensen, die hier niets te zoeken hebben. En Rutte laat gewoon de grenzen open. Onverantwoord.’’

Geert Wilders: ''Meer geld naar huisartsen en wijkverpleegkundigen is geen éxtra geld, als je het weghaalt bij de groei van de ziekenhuizen. Het kabinet belazert de boel en sluit opnieuw zorginstellingen zoals ziekenhuizen.''

Geert Wilders: ‘‘Een VVD-motie die alleen maar geld uitdeelt - wie kan daar tegen zijn - wekt de valse schijn, dat een minderheidskabinet VVD-D66 gesteund zal worden. Een kabinet Rutte/Kaag - als het er al komt - zal een vroege dood sterven.’’

Politieke beschouwingen: snakken naar 'de Tweede Berg'

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 23-09-2021 09:30

Door Gert-Jan Segers op 22 september 2021 om 22:12

Politieke beschouwingen: snakken naar 'de Tweede Berg'

Bijna twee weken geleden heb ik een dag doorgebracht met Harky Klinefelter, een van de naaste medewerkers van Martin Luther King. Als twintiger sloot hij zich aan bij de burgerrechtenbeweging en liep hij mee met de beroemde mars door Selma. Nu is hij een oude dominee die in Steenwijkerwold woont, een tachtiger, maar nog even bevlogen.

Hij deelde me vorige week vrijdag een detail dat me raakte. Hij zei: ‘Als wij zo’n stad in gingen en we liepen daarheen dan wisten we, we worden vroeg of laat omringd door een vijandige menigte. Vroeg of laat stuiten we op politieagenten die niet zullen terugdeinzen voor geweld.’ ‘Maar één ding’ zei hij, ‘houd altijd oogcontact. Want zolang mensen je zien als een mens, zolang je oogcontact hebt, ben je geen ding en kunnen ze niet doen wat ze willen. Houd oogcontact.’

Dat is een les die wij hier en nu, in hele andere omstandigheden en hele andere context, goed ter harte kunnen nemen.

Er is in politiek Den Haag en in onze samenleving, zeker in de coronacrisis, sprake van polarisatie en onderling wantrouwen. Het blijkt nu extra ingewikkeld, en dat merken we ook vandaag, om op een goede manier met elkaar politiek samen te werken. En als we verschillen over coronabeleid, dan gaat het er soms zo heftig aan toe dat we elkaar uitschelden voor ofwel een wappie ofwel Qrankzinnig met een Q. Juist in deze tijd, juist nu, is dit de les van Harky Klinefelter. Houd oogcontact.

Ook een dienstbare overheid staat of valt met het hebben van oogcontact. Net als veel mensen hier heb ik de documentaire ‘Alleen tegen de staat’ deze week gezien. Hartverscheurende verhalen van vrouwen, van moeders die geplet zijn door de staat. Die verbitterd zijn, die vernederd zijn door overheidshandelen.

We kunnen onze mond vol hebben over een nieuwe bestuurscultuur, een open bestuurscultuur. Maar als het nu ergens op aankomt dan is het een overheid die oogcontact houdt. Oogcontact met mensen zodat ze niet weggezet kunnen worden als fraudeurs of als een dossier of als een ding, maar dat ze altijd mens blijven.

Ik wil de minister-president vragen: Hoe staat met de voornemens om te werken aan die andere overheid? We hebben gezegd, elk schrijven van een overheid zou moeten ondertekend met naam en toenaam, met een telefoonnummer, met een e-mailadres. Die overheid moet bereikbaar zijn, die moet een gezicht krijgen.

Is wetgeving al doorgelicht op hardheidsclausules? Zodat we niet mensen die allemaal van elkaar verschillen toch allemaal noodgedwongen gelijk behandelen? Of stelt die hardheidsclausule ons in staat om ieder mens in de ogen te kijken en recht te doen?  Kan de minister-president ons op dit punt bijpraten?

Tot zover de les van Harky Klinefelter. Laten we in vredesnaam met elkaar oogcontact houden.

In deze politiek ingewikkelde tijden is het misschien raadzaam om wat minder te praten over onze verschillen met anderen en wat meer over onze idealen voor dit land. En dit debat is daar de aangewezen plek voor.

Deze zomer las ik dit boek, De Tweede Berg, geschreven door David Brooks, Columnist van de New York Times. Dit is een prachtig boek, een zoektocht naar een zinvol leven. Het beschrijft twee bergen en het begint bij die Eerste Berg.

Die Eerste Berg is de berg van zelfontplooiing, waarin het draait om jezelf, om je unieke ‘ik’. Het is de berg van het pakken van je kansen, de berg van geld, goed en imago. De bedrijven op de Eerste Berg gaan voor maximale winst, desnoods ten koste van mensen, desnoods ten koste van de natuur. En de unieke belevenissen die je op die Eerste Berg wilt hebben, gaan natuurlijk per vliegtuig. Het leven op de Eerste Berg drukt zwaar op onze samenleving, op schepping en op het klimaat.

We worden die Eerste Berg opgestuwd door de bevlogen toespraak bij de diploma-uitreiking waar die bevlogen docent zegt: ‘jaag je droom na! Als jij je kansen pakt, reik naar de sterren… het kan!’  We hebben geslaagde filmsterren, sporthelden en influencers, die ons op Instagram prachtige foto’s laten zien van een geslaagd leven en hun verhalen vertellen, dat zij moeite hadden, maar ze hebben overwonnen, en kijk eens: ze hebben succes. En ze vertellen ons dat je de kansen die je krijgt, moet pakken. Het Zwitserleven is een kwestie van kiezen. Het is een keus.

Maar er hoeft maar iets te gebeuren en dan val je toch echt van die berg af en beland je in een dal, in een crisis. Zo’n persoonlijke crisis kan kort of lang duren, maar dan ligt wel de Tweede Berg voor je.

Dat is de berg waarin het niet langer alleen maar om jezelf draait, maar het draait om duurzame verbintenissen, trouw, om zorg voor elkaar, zelfopoffering.

Een zinvol leven waarin je weet dat wij allemaal kleine krabbelaars zijn, kwetsbare mensen. En dat we het alleen redden als andere mensen ons helpen. je zelf een kleine, kwetsbare krabbelaar bent die alleen met hulp van anderen je leven kan leven. En ondernemers van de Tweede Berg zorgen goed voor hun personeel en willen niet dat hun werk ten koste gaat van de natuur, van de schepping. Het is ook een kleine stap van dit boek, van David Brooks, naar onze politieke keuzes hier en nu. Want elke keuze die we maken duwt ons ofwel de Eerste Berg op, ofwel de Tweede Berg op.

Ons belastingstelsel gaat er eigenlijk helemaal vanuit dat je vooral een individu bent en dat vooral betaald werk je gelukkig maakt. Mensen die op hun plek in hun gezinsleven ervoor kiezen om wat meer te zorgen en minder te werken, worden fiscaal steeds zwaarder gestraft.

Het Leenstelsel is eigenlijk helemaal bedacht op die Eerste Berg. Het is bij uitstek een uiting van de meritocratische belofte. Als jij hard werkt, als jij investeert in jezelf, als jij het risico neemt, kun je je kansen pakken en naar de sterren reiken. Dan is die 30.000, 40.000 euro schuld peanuts. Want dit land en dit leven zullen je daarna rijkelijk belonen voor al jouw inspanningen.

Maar de ongenadige keerzijde van deze meritocratische belofte is dat als het leven even tegenzit, als je niet op tijd afstudeert, als je toch schuld maakt, als je niet die geweldige baan hebt, als je onverhoopt verder in de schulden komt, dat jij gefaald hebt in het pakken van je kansen. Dat het je eigen schuld is. Maar dan ook echt, je eigen schuld.

Ondertussen heb je in het Nederland van nu minder kans op een vaste baan, omdat onze flexibele arbeidsmarkt helemaal bedacht is door mensen die bovenop de Eerste Berg zitten. Door mensen die het zelf prima hebben. Die hun kansen inderdaad hebben gepakt. Maar als je pech hebt, van tijdelijk baantje naar tijdelijk baantje gaat, minder verdient dan gemiddeld, eerder gezondheidsklachten hebt, dan heb je dus je kansen niet gepakt.

En als je in je correspondentie met de overheid een fout of een vermeende fout maakt, dan hoef je niet op de genade van de overheid te rekenen, zo merkten duizenden ouders in de kinderopvangtoeslag affaire. En op het moment dat je misschien eindelijk van je schulden af bent, dan zijn je kinderen net oud genoeg om zelf schulden te gaan maken. Het is als een soort Sisyphusarbeid. Hoe hoog je die steen ook maar de berg oprolt, hij komt altijd weer naar beneden. Hoe hard je ook werkt, hoeveel je ook werkt, schulden zullen je altijd blijven pletten.

Inmiddels is volkshuisvesting een woningmarkt geworden. Ook dat is bedacht door mensen die boven op de Eerste Berg er zelf warmpjes bij zitten. Huizen zijn bedoeld om in te wonen, maar door ongeremde marktwerking zijn het winst fabrieken geworden voor speculanten, huisjesmelkers, buitenlandse investeerders. Ondertussen hebben starters nog nauwelijks een kans. Heeft de helft van de huurders geldzorgen. Een kwart van de huurders kan daardoor de basisuitgaven voor het hele gewone leven niet meer betalen. En in steeds grotere delen van ons land is een normaal huis voor een normaal gezin niet meer te betalen.

We wonen niet meer om te leven, maar we werken om te kunnen wonen. En dat klopt niet.

Natuurlijk gaat er veel goed in dit land. En ook dit kabinet heeft veel goeds gedaan.Er is eindelijk ambitieus klimaatbeleid, er is veel meer geld voor onderwijs, veel meer geld voor veiligheid, er is een Pensioenakkoord, er is beter integratiebeleid, er wordt een omslag gemaakt naar kringlooplandbouw, er is veel kwalitatief zeer goede zorg. Ons land komt ook verrassend sterk uit de coronacrisis.

Maar al die zegeningen zijn lang niet altijd eerlijk verdeeld. We laten sommige mensen nog teveel in de steek.

Het zijn vooral praktisch opgeleide mensen met een lager salaris, die steeds meer onzekerheid in hun werk hebben, steeds moeilijker rond kunnen komen, een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan wonen. En gemiddeld leven ze zeven jaar korter.  Het zijn mensen die bijvoorbeeld in deze stad in Moerwijk wonen, in beschimmelde huizen en met een concentratie aan sociale problemen om en in het huis. En dat is geen natuurverschijnsel, maar het gevolg van politieke keuzes over hoe wij onze welvaart verdelen, de inkomens, onze banen, onze woningen. Het is precies die groep van praktisch opgeleide mensen die volgens het SCP steeds minder vertrouwen heeft in de overheid en in hun medemens. Vind je het gek, zou ik zeggen.

En uitgerekend deze groep van praktisch geschoolde mensen laten we ook nog eens een keer concurreren met arbeidsmigranten uit andere delen van de Europese Unie, die we vaak slechter betalen en in matige omstandigheden huisvesten. Als die hun banen verliezen, raken ze vaak ook hun huis kwijt en komen ze dakloos, ergens in de grote steden, op straat te staan. En de grote steden merken dat.

Het zijn daarnaast ook vooral jongeren die steeds hogere schulden hebben, steeds moeilijker kunnen rondkomen, steeds vaker zijn aangewezen op tijdelijke baantjes, die onvoldoende belonen om één van die veel te dure woningen te kunnen betalen. En in de hectiek van studie- en prestatiedruk geeft nu bijna de helft van de 18-plussers aan dat ze eenzaam zijn.

We hebben een hele generatie een Gouden Eerste Berg beloofd, maar velen van ons zijn in een dal beland. Met meer schulden, meer eenzaamheid, meer onzekerheid en minder illusies.

Er is ook een Tweede Berg.

Dat is het leven waar je geluk niet bepaald wordt door de baan die je hebt,niet bepaald wordt door het geld dat je bezit, en niet bepaald wordt door wat andere mensen van je vinden.

Het is een leven waarin je trouw bent aan de vrienden en geliefden om je heen. Het is een leven waarin je je toewijdt aan je roeping.  Waarin ondernemers waarde toevoegen, hun personeel goed betalen en de schepping ontzien. Waarin je in gastvrijheid en vrijgevigheid je leven deelt met mensen die op je pad komen.

Het is een leven met meer ‘wij’ dan ‘ik’.

Een leven waarin je hart, je ziel en relaties met de mensen om je heen belangrijker zijn dan het aantal likes op sociale media.Het is een leven in harmonie met de schepping die we niet langer uitputten, vervuilen en kaalplukken, dat hele andere rapporten van het IPCC zou opleveren dan nu.

Het brengen van geluk is geen primaire overheidstaak. Integendeel. Pas op voor de overheid die u dwingt om gelukkig te zijn. Maar politieke keuzes kunnen die Tweede Berg wel dichterbij brengen. Dat begint met recht doen aan mensen, met minder valse beloftes en meer rechtvaardige politieke keuzes. Want het is een politieke keuze om mensen recht te doen. En we doen mensen recht door:

de woningmarkt te beteugelen en via volkshuisvesting woningen weer betaalbaar te maken

het belastingstelsel te hervormen, zonder toeslagen, zodat we onze welvaart eerlijker verdelen, mensen beter in staat stellen om werk en zorg beter te kunnen combineren

de mensen in de zorg beter te betalen

het leenstelsel af te schaffen en de basisbeurs weer in te voeren

de kloof tussen vast werk en flexwerk veel kleiner te maken

als samenleving in betere balans met de schepping te leven en boeren meer perspectief te geven met kringlooplandbouw

niet alleen te praten over een nieuwe bestuurscultuur, maar ook echt in te zetten op een dienstbare overheid die oogcontact heeft, die genadig en rechtvaardig is voor eigen burgers

samen te werken, ook deze dagen, en zo te voorkomen dat dit politieke jaar en deze begroting een verloren jaar en verloren begroting wordt.

Ik begon mijn bijdrage met Harky Klinefelter, naaste medewerker van Dr. Martin Luther King. Ik wil graag eindigen met Dr. Martin Luther King zelf. Hij had ooit een droom voor zijn land, een droom voor zijn kinderen. Een land waarin zijn kinderen niet meer zouden worden beoordeeld naar de kleur van hun huid, maar naar de inhoud van hun karakter. In onze gepolariseerde tijd snakken ook wij opnieuw naar een visioen, een droom, naar hoop, naar een Tweede Berg.

In zijn laatste toespraak voor hij werd doodgeschoten deelde Martin Luther King nog één keer zijn grootste droom en zijn ultieme hoop. En ik deel hem graag, hier en nu, als een bron van inspiratie voor ons allemaal.

Het is het slot van zijn laatste toespraak in Memphis, op de avond van 3 april 1968. De dag voordat hij zou worden doodgeschoten. En hij waant zich op een berg en hij heeft een prachtig uitzicht. En hij zegt dan:

I've seen the Promised Land. I may not get there with you. But I want you to know tonight, that we, as a people, will get to the Promised Land. So, I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. For my eyes have seen the glory of the coming of the Lord.

Rob Jetten tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2021

D66 D66 Nederland 22-09-2021 15:44

Er ligt een grote agenda te wachten op het volgende kabinet. Als eerste denk ik aan de groeiende ongelijkheid in kansen tussen mensen. Ongelijke kansen zijn gemiste kansen. Gemiste kansen voor ieder kind dat wel talenten heeft, maar niet de mogelijkheid om die talenten te ontplooien. En gemiste kansen voor onze samenleving. Want als mensen niet de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen, leidt individuele kansenongelijkheid tot collectieve verarming.

Goed onderwijs is de belangrijkste motor voor gelijke kansen. Maar die motor hapert. In de Miljoenennota staat een confronterend plaatje, dat laat zien dat Nederlandse scholieren slechter lezen en rekenen dan 15 jaar geleden.

Leraren doen hun deel, met overtuiging en vakmanschap, iedere dag opnieuw. Maar de politiek stelt leraren onvoldoende in staat om te doen waar zij goed in zijn: ieder kind de aandacht geven dat het verdient. Terwijl wij voor onze welvaart nu en in de toekomst afhankelijk zijn van goed opgeleide mensen. Forse investeringen in onderwijs, onderzoek en wetenschap zijn daarvoor noodzakelijk.

Die investeringen zouden met name gericht moeten zijn op geduld met kinderen met gratis kinderopvang en een brede brugklas, waardering voor leraren met een hoger salaris en het zo snel mogelijk oplossen van het lerarentekort—dat vooral speelt op de plekken waar goede leraren het hardst nodig zijn. Een betere beloning is daarvoor essentieel. Maar ook dat leraren niet te pas en te onpas formulieren hoeven in vullen om te verantwoorden wat ze doen. Het broodnodige extra geld moet terechtkomen waar het hoort: in de klas. Buiten de klas moet er extra tijd zijn voor huiswerk, sport en cultuur. Het rendementsdenken in het hoger onderwijs moeten we achter ons laten zodat studenten in alle vrijheid weer kunnen doen wat ze willen doen: studeren.

In het Document op hoofdlijnen dat de VVD en D66 deze zomer samen hebben geschreven, hebben we de tegenstellingen tussen onze partijen overbrugd en deze grote ambities voor het onderwijs en wetenschap gemarkeerd. Een volgend kabinet moet daar mee aan de slag, liever vandaag dan morgen.

SP presenteert eigen voorstellen voor een eerlijk Nederland

SP SP Nederland 22-09-2021 05:27

Terwijl de economie komend jaar met 3,5% groeit, gaan mensen als het aan dit demissionaire kabinet ligt er niet of nauwelijks op vooruit. Ook andere grote problemen in de samenleving zoals de wooncrisis of de grote tekorten in de zorg, het onderwijs en bij de politie worden niet aangepakt. Dat moet anders.

SP-leider Marijnissen: 'De SP presenteert vandaag alternatieve keuzes voor hetzelfde geld. Zo zorgen we ervoor dat mensen minder belasting gaan betalen en er in hun portemonnee wél op vooruit gaan. Grote bedrijven gaan een hogere belasting over hun winsten betalen, net als grote banken en de vervuilende industrie. Daarmee investeren we miljarden euro’s extra in betaalbare woningen en hogere salarissen. We verhogen het minimumloon en de salarissen in de zorg, onderwijs en bij de politie.'

Van dit demissionaire kabinet hoeven mensen niets te verwachten, zo bleek gisteren uit de Troonrede. De formatie is al een half jaar een puinhoop. Het is dus nu aan de Tweede Kamer. Marijnissen: 'Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zal de SP de komende twee dagen volop voorstellen doen. De Tweede Kamer kan ervoor zorgen dat ons land niet langer stilstaat omdat Haagse politici te druk met zichzelf bezig zijn. Wij laten zien dat door andere keuzes te maken, mensen erop vooruitgaan én de grote problemen in de samenleving aangepakt kunnen worden.'

Reactie op de Miljoenennota 2022

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 21-09-2021 16:17

Door Pieter Grinwis op 21 september 2021 om 15:15

Recht doen, betaalbaar wonen en zorgen voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis, dat was en is de inzet van de ChristenUnie voor de begroting van komend jaar. Hoewel de situatie politiek onzeker is en het kabinet demissionair, mogen we urgente onderwerpen niet op de lange baan schuiven. De inzet van de ChristenUnie is al deels terug te zien in de begroting die vandaag gepresenteerd wordt, onze ambitie is echter groter.

Er wordt fors geïnvesteerd in het veiliger maken van ons land en een betere toegang tot de rechter. En er worden flinke stappen gezet voor een sociale en effectieve aanpak van klimaatverandering en een duurzame energievoorziening, zoals ruim een half miljard voor het Nationale Isolatieprogramma, dat de ChristenUnie samen met GroenLinks en het CDA afgelopen week heeft voorgesteld. Het kabinet zet kleine stapjes op het gebied van volkshuisvesting en koopkrachtreparaties voor sociale minima en alleenverdieners met kinderen. We zijn dankbaar voor het extra geld voor uitstapprogramma’s voor prostituees.

We dringen er bij het kabinet op aan om op korte termijn een stap te zetten om de te lage salarissen voor verpleegkundigen te verbeteren. Na de intense coronaperiode verdienen ze onze steun en waardering.

Bovendien vragen de fundamentele problemen van deze tijd, zoals de wooncrisis - inmiddels de grootste ongelijkmaker in onze samenleving -, de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt en het nodeloos ingewikkelde belasting- en toeslagenstelsel en de maatschappelijke kloven die hierdoor ontstaan om meer daadkracht dan de politiek nu laat zien. Dit zijn opgaven die we niet langer moeten doorschuiven, maar die de ChristenUnie wil aanpakken.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen én van enkele ambities van de ChristenUnie:

Wonen is in slechts enkele jaren tijd de grootste ongelijkmaker in onze samenleving geworden. De kloof tussen insiders en outsiders is nog nooit zo groot geweest. Dat is niet alleen een kloof tussen jong en oud, maar ook binnen generaties. Jongeren die het, vaak met het kontje van de jubelton, is gelukt een huis te kopen zitten qua woonlasten aan de goede kant van de streep, terwijl jongeren, vaak alleenstaanden, die noodgedwongen zijn aangewezen op dure huurwoningen vaak de helft van hun inkomen kwijt zijn aan huur en niet toekomen aan het financieel opbouwen van hun leven, met alle gevolgen van dien, tot bijvoorbeeld het uitstellen van het krijgen van kinderen.

De oplossing is niet alleen ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Deze baksteenmythe is hardnekkig. Natuurlijk moeten er huizen gebouwd worden, vooral betaalbare koop en huur, voor starters, voor daklozen, voor ouderen. En gelukkig wordt er in totaal een miljard euro geïnvesteerd in woningbouw en gaat dankzij mijn motie de verhuurderheffing met 30 miljoen extra omlaag. Maar de verhuurderheffing moet natuurlijk zo snel mogelijk worden afgeschaft, zodat woningcorporaties weer veel meer huizen kunnen gaan bouwen en verduurzamen.

Maar alleen extra huizen bouwen zal de woningprijzen niet omlaag brengen. Daarvoor is nodig dat er minder geld de woningmarkt op stroomt. Door beleggers de pas af te snijden, door de jubelton en hypotheekrenteaftrek af te schaffen, en natuurlijk zal de ECB, de Europese Centrale Bank, de rente weer eens moeten gaan verhogen. Een woning is geen winstfabriek of beleggingsobject. Een woning is eerst en vooral een thuis en moet toegankelijk zijn voor iedereen.

We zorgen niet goed voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde. De ChristenUnie zet daarom in op snel, slim en sociaal klimaat- en energiebeleid. We maken ons sterk voor een Nationaal Isolatieprogramma. Daarmee maken we huizen comfortabeler, de energierekening dragelijker en verminderen we energieverbruik en de uitstoot van CO

. De omslag die we maken vraagt om een overheid die initiatief neemt en oog houdt voor mensen met een kleine beurs. Het is een goede zaak dat dit kabinet investeert in duurzame energie, in emissievrije auto’s en in steun aan gemeenten om uitstoot te beperken. De klimaatcrisis kan immers niet wachten op een vastgelopen formatie. Tegelijk zijn ook hier op korte termijn veel verdergaande besluiten nodig. Van investeringen in hoogspanningskabels tot kilometerbeprijzing voor auto’s.

Door de moord op Peter R. de Vries zijn we als samenleving opnieuw keihard geconfronteerd met de verwoestende macht van de onderwereld. Het is dé kerntaak van de overheid om te zorgen voor veiligheid en recht. Daarom is het broodnodig dat er 400 miljoen euro per jaar extra wordt uitgetrokken in de strijd tegen ondermijning. Het kabinet investeert ook in de bescherming van bedreigde personen en in de rechtsbijstand.

Onze inzet is tegelijkertijd om het perverse verdienmodel van de drugsindustrie te breken. De normalisering van drugs moet stoppen om criminelen de wind uit de zeilen te nemen.

In de begroting wordt met vele miljarden geschoven. In dit blog kan ik nog vele punten noemen, maar laat ik afsluiten met twee mooie punten en een laatste ambitie. We zijn dankbaar dat het kabinet geld uittrekt voor sociale minima en eenverdieners die er op achteruit dreigden te gaan. We zijn dankbaar dat gemeenten wat meer lucht krijgen. Beide een stapje, maar nog niet genoeg.

Waar we echter vooral voor blijven knokken is een blijk van waardering voor de zorg. Verpleegkundigen verdienen een fatsoenlijker salaris. Wij zullen ons de komende dagen sterk maken voor extra budget voor de mensen in de zorg.

PVV: Direct nieuwe verkiezingen!

PVV PVV Nederland 21-09-2021 12:45

Geert Wilders: ''Ik zei het in april al. We hebben eerder een nieuw kabinet na nieuwe verkiezingen dan na zinloze onderhandelingen tussen partijen die elkaar wantrouwen. De problemen in Nederland zijn groot, van asiel tot zorg en woningbouw, dus snel verkiezingen!''

Nederland zit diep in de problemen. Het kabinet Rutte 3 is totaal ingestort. Negen maanden na de val van het kabinet en een half jaar na de verkiezingen en de leugens van Rutte is er nog geen begin van een uitzicht op een nieuw kabinet. Terwijl de problemen van het land zoals immigratie, woningmarkt, zorg, pensioenen, koopkracht en criminaliteit schreeuwen om een oplossing.

De PVV wil, net als de meerderheid van de Nederlandse bevolking zo blijkt uit peilingen, snel nieuwe verkiezingen.

De PVV verwerpt ook de keuze uit de Miljoenennota 2022 van het demissionaire kabinet Rutte3 om zeven miljard euro aan Klimaatmaatregelen uit te geven. De PVV wil dat geld niet aan klimaat besteden maar aan extra koopkracht door de huren, energierekening en eigen risico in de zorg met 5 miljard euro te verlagen. Daarnaast investeert de PVV 1 miljard euro extra in de zorg en 1 miljard extra in de politie.