Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2773 documenten

Maak zorg inclusiever

D66 D66 Nederland 28-09-2023 04:00

Fonda dient vandaag een initiatiefnota in met voorstellen om de zorg inclusiever te maken. Want terwijl we in de zorg vaak dezelfde procedures volgen, veranderen we zelf in rap tempo. Op het gebied van gender en seksuele gerichtheid wordt de diversiteit zichtbaarder. Maar omdat zorgmodellen en onderzoeken vaak het mannelijk lichaam als uitgangspunt nemen, blijven sommige medische klachten bij vrouwen onverklaard. Dat creëert een ongelijkheid.

Daarnaast vergrijst de samenleving in rap tempo en zijn er veel culturele verschillen. Onderzoek toont aan dat dementie vaker onopgemerkt blijft bij ouderen met een migratieachtergrond, waardoor zij zich eerder melden op de spoedeisende hulp. Mensen die door een hersenziekte terugvallen op hun moedertaal gaan door deze taalbarrière soms niet naar de dokter, of moeten juist vaker op consult komen om een duidelijke diagnose te krijgen. Dit alles duwt de zorgkosten omhoog, terwijl het juist belangrijk is om het zorgstelsel betaalbaar te houden.

SP-succes: Kamer wil einde aan massaal doden van kuikentjes

SP SP Nederland 26-09-2023 17:47

De Tweede Kamer heeft vandaag een voorstel van de SP gesteund dat het kabinet opdraagt om voor 1 januari 2024 met een plan te komen om het massaal doden van haantjes te verbieden. 40 miljoen pasgeboren haantjes worden vrijwel meteen na hun geboorte afgemaakt. Ze worden gezien als een bijproduct en hebben geen ‘economisch nut’. Een meerderheid van de partijen is het met de SP eens dat hier een einde aan moet komen.

Belachelijk hoe we met deze dieren omgaan, vindt SP-Kamerlid Sandra Beckerman: ‘Dieren zijn geen producten. Omdat er geen geld verdiend kan worden aan haantjes en wel aan hennetjes moeten er miljoenen dieren afgemaakt worden. Ik ben blij dat we nu het demissionaire kabinet dwingen om met een plan te komen voor een verbod op het afmaken van deze haantjes. Er zijn andere oplossingen dan kuikentjes massaal afmaken. Zo kan er al veel eerder geselecteerd worden op geslacht, ruim voordat de eitjes een levensvatbaar kuikentje bevatten.’

De SP voert al jaren strijd voor een verbod en kreeg al eerder steun van de Tweede Kamer hiervoor. Frankrijk en Duitsland kennen al vormen van een verbod. In Frankrijk moeten supermarkten meebetalen, waardoor de prijs laag blijft. Zo zijn eieren in Frankrijk goedkoper dan in Nederland. Beckerman: ‘Het kabinet schoof de moties opzij. Nu moet er wél snel een plan komen. Dit gaan we voor elkaar krijgen. De druk voeren we verder op!’

Van Dijk: Maak werk van een eerlijke spreidingswet

SP SP Nederland 26-09-2023 15:24

De afgelopen jaren waren het steeds de arme gemeentes die relatief de meeste vluchtelingen hebben opgevangen. Het wordt tijd om dat om te draaien. Dat is de inzet van SP-Kamerlid Jasper van Dijk bij het debat over de ‘spreidingswet’ van het demissionaire kabinet. Een eerlijke spreidingswet kijkt niet alleen naar inwoneraantal, maar ook naar rijke en arme gemeentes, vindt Van Dijk.

‘De huidige voorgestelde spreidingswet is broddelwerk en zal dan ook flink moeten veranderen wil de SP ermee instemmen. De top 20 armste gemeentes vangen meer dan twee keer meer vluchtelingen op dan de top 20 rijkste. Er zit nu een ingewikkeld systeem van perverse prikkels in de voorgestelde wet die tot een koehandel met vluchtelingen zal leiden. Uiteindelijk zal het erop neerkomen dat het weer de gemeentes met weinig geld zullen zijn die de meeste vluchtelingen zullen opvangen, terwijl Bloemendaal en Laren er makkelijk vanaf komt. Dat systeem moet op de schop’, aldus Van Dijk.

De SP wil ook dat de opvang van vluchtelingen veel kleinschaliger gaat worden. Van Dijk: ‘Om draagvlak te houden of te krijgen voor de opvang van vluchtelingen moet het allemaal veel kleinschaliger. Als je vele honderden vluchtelingen op gaat vangen in een klein dorp, dan haal je al het draagvlak voor opvang weg. Het is goed te begrijpen dat mensen zich daarover zorgen maken. Daarnaast is het belangrijk dat kansarme overlast gevende asielzoekers een verantwoordelijkheid van het Rijk blijven.’

SP-succes: Kamer tegen winstbelasting voor woningcorporaties

SP SP Nederland 26-09-2023 13:37

De hoge winstbelasting die woningcorporaties moeten betalen vergroot de wooncrisis. De SP wil dat dat die oneerlijke belasting wordt afgeschaft. Vandaag is een belangrijk voorstel van de SP, samen met de ChristenUnie en GroenLinks, aangenomen als eerste stap om die winstbelasting van tafel te krijgen. SP-Kamerlid Beckerman: ‘Alleen al dit jaar is die winstbelasting die woningcorporaties moeten betalen bijna 1,1 miljard euro. Dat is geld van huurders dat nu niet besteed kan worden aan de verlaging van de huren, de bouw van extra betaalbare woningen, achterstallig onderhoud en renovatie.’

Op voorstel van de SP wil de Tweede Kamer nu dat woningcorporaties hiervoor worden gecompenseerd of dat de winstbelasting afgeschaft moet worden.

De winstbelasting loopt de komende jaren op tot hetzelfde bedrag als de verhuurderheffing die corporaties jarenlang moesten betalen. Het bedrag stijgt in 2026 door naar ruim 1,4 miljard euro. Beckerman: ‘Het zou ontzettend goed nieuws dat dit enorme bedrag dat huurders samen betalen nu ook daadwerkelijk voor huurders kan worden gebruikt. Een belangrijke stap is vandaag gezet in het aanpakken van de wooncrisis.’

Partij voor de Dieren maakt einde aan import kalfjes

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-09-2023 00:00

Dankzij een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren moet er een einde worden gemaakt aan de transporten van kalfjes naar Nederland , onder andere uit Ierland . Zo'n reis kan soms wel 50 uur duren en is gruwelijk voor deze dieren. De kalfjes zijn amper twee weken oud en nog afhankelijk van melk, maar tijdens de reis kunnen ze niet goed drinken. Volgens wetenschappers zouden kalfjes tot een leeftijd van vijf weken sowieso niet op transport mogen. Deze dieren zijn nog te kwetsbaar en vatbaarder voor ziekte s. Dit is een grote doorbraak in het aanpakken van dierenleed . Een Kamermeerderheid steunt het voorstel van de Partij voor de Dieren en erkent hiermee dat de transporten met piepjonge kalfjes gepaard gaan met ernstig dierenleed en dat de import van kalfjes voor de vleeskalversector niet past binnen kringlooplandbouw of een dierwaardige veehouderij. Daarom moet de regering nu met een plan komen om te stoppen met de import van kalfjes. Serieus dierenleed De Partij voor de Dieren riep de minister al eerder op om in te grijpen in Kamervragen naar aanleiding van een onderzoek, uitgevoerd door dierenrechtenorganisaties, naar de transporten van piepjonge kalfjes uit Ierland naar kalvermesterijen in Nederland. Het leverde vreselijke beelden op van ernstige dierenmishandeling: kalfjes worden geschopt, geslagen met stokken en peddels en voortgesleept aan hun staart, oren en benen. Duurzamere landbouw Ondanks beloftes van de Nederlandse kalversector om langeafstandstransporten af te bouwen en om voor 2026 te stoppen met de import van kalveren uit Oost-Europa en Ierland, stijgt de import van Ierse kalfjes al een aantal jaar. Vijf kabinetten lang wordt er gezegd dat Nederland de duur van diertransporten wil beperken tot maximaal acht uur, maar er wordt nooit doorgepakt. Dat is voor de Partij voor de Dieren, en een meerderheid van de Tweede Kamer, niet acceptabel. Stoppen met de import van kalfjes is een belangrijke en makkelijke eerste stap in de richting van een duurzame kringlooplandbouw. Ongeveer de helft van de hier geslachte kalfjes komt uit het buitenland, terwijl meer dan 90 procent van het kalfsvlees weer verpakt de grens over gaat en Nederland met een stikstof- en mestprobleem blijven zitten. Dat is niet houdbaar.

PvdD-Congres: Lijst­trekker Esther Ouwehand treedt tijdelijk terug

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 25-09-2023 00:00

De Partij voor de Dieren hield op zondag 24 september haar 37e partijcongres bij de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Er waren bijna 1600 partijleden bij. De grootste opkomst voor een PvdD-congres tot nu toe. Dit congres stond in het teken van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. De leden hebben gestemd over de kandidatenlijst. De behandeling van het verkiezingsprogramma en de amendementen is uitgesteld. Er wordt op korte termijn een online congres georganiseerd om dit onderdeel alsnog met de leden te behandelen. Tijdens dit congres is ook het nieuwe bestuur benoemd, in elk geval tot het voorjaarscongres in 2024. Het nieuwe partijbestuur bestaat uit Michiel Knol (voorzitter), Meike de Boer (vicevoorzitter), Paul van Gent (secretaris), Guus Beckett (penningmeester) en algemeen bestuursleden Anneline Mook, Annemarie van Gelder, Renée Müller en Sandra Schoenmakers. Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Esther Ouwehand kondigde aan tijdelijk terug te treden. Totdat het onderzoek naar de meldingen van integriteitsschending is afgerond. Kijk hieronder de speech van Esther Ouwehand terug. De kandidatenlijst zoals vastgesteld door de leden op het congres: 1. Esther Ouwehand 2. Ines Kostić 3. Christine Teunissen 4. Frank Wassenberg 5. Eva Akerboom 6. Lammert van Raan 7. Martine van Schaik 8. Anna Krijger 9. Pascale Plusquin 10. Pieter Groenewege 11. Maarten van Heuven 12. Falco van Hassel 13. Rosalie Bunnik 14. Hanneke Schmeets 15. Kıvılcım Pınar 16. Malcolm Jones 17. Janette Bosma 18. Robert Barker 19. Kjell van Wijlandt 20. Jesseka Batteau 21. Jaap Hollebeek 22. Iris Dicke 23. Bart Salemans 24. Freek Bersch 25. Frank de Gram 26. Lotte Krediet 27. Dave de Vos 28. Myra van de Velde 29. Carla van Viegen 30. Leonie Gerritsen 31. Marjolijn Veenstra 32. Anne-Miep Vlasveld 33. Trees Janssens 34. Pinar Coşkun 35. Lester van der Pluijm 36. Siska Peeks 37. Cynthia Pallandt 38. Wesley Pechler 39. Janneke van Lierop 40. Vivianne Spruit 41. Bart Kuijer 42. Gaby Markandu 43. Joeri Oudshoorn 44. Radjan Hanoeman 45. Eileen Samshuijzen 46. Menno Brouwer 47. Suzanne Onderdelinden 48. Jaap Rozema 49. Sabrina van de Peppel 50. Xenia Minnaert

Manifest ‘Eén tegen tweedeling’ gelanceerd op SP congres

SP SP Nederland 23-09-2023 16:56

Vandaag werd op het SP congres in Arnhem het manifest ‘Eén tegen tweedeling’ gelanceerd. Een brede groep mensen zoals huurders, zorgverleners, een student, kassamedewerker, gedupeerde ouder in het toeslagenschandaal, en een docent roepen samen met SP-leider Lilian Marijnissen op om de tweedeling in Nederland aan te pakken. Met dit manifest voor solidariteit en bestaanszekerheid willen zij brede steun ophalen. Op sp.nl/tegentweedeling kunnen mensen het manifest lezen en steunen.

SP-leider Marijnissen: ‘Nu de kopstukken van jarenlange politieke afbraak verdwijnen ontstaat er ruimte voor andere ideeën. Iedereen praat over bestaanszekerheid. Maar het mogen dit keer geen lege woorden of mooie verkiezingsbeloften blijven. Bestaanszekerheid kan alleen maar echt inhoud krijgen als je fundamenteel de oorzaken aanpakt en met echte oplossingen komt. Daar roept dit manifest toe op.’

Met het manifest willen de initiatiefnemers duidelijk maken dat om de bestaanszekerheid te bevorderen en de ongelijkheid te bestrijden er meer nodig is dan lapmiddelen. ‘Dan volstaat het niet om het minimumloon iets te verhogen, of de prijzen iets te drukken. Dan is een andere politiek nodig. Na jaren van afbraak moeten we weer collectieve voorzieningen opbouwen: goede zorg, goed OV,  betaalbare energievoorzieningen. Zodat we niet alleen weer zeggenschap krijgen, maar ook meedelen in de winst. Bestaanszekerheid is de winst van eerlijk delen.’

Marijnissen: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat nu en in de toekomst een ander land mogelijk is. Een land waarin we één tegen tweedeling zijn, voor solidariteit en bestaanszekerheid. We nodigen iedereen uit om samen met ons te bouwen aan een nieuwe sociale beweging. Om samen met ons de strijd aan te gaan. Samen zijn we één tegen tweedeling.’

De komende tijd zullen honderden vrijwilligers de straat op gaan om steun op te halen voor het manifest.

Het manifest pleit ervoor dat:

Ieder mens moet kunnen voorzien in zijn of haar levensonderhoud. Daarom verhogen we het minimumloon direct naar 16 euro per uur. Ook de daaraan gekoppelde uitkeringen zoals AOW, Wajong, WIA, en het sociaal minimum (bijstand) stijgen mee. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. We voeren een miljonairsbelasting in en verhogen de winstbelasting voor grote bedrijven.

Ieder mens heeft recht op een betaalbaar huis. We verlagen de huren, verbieden de verkoop van sociale huurwoningen en om huurders minder afhankelijk van de markt te maken stellen we voor alle soorten woningen een maximum huurprijs in. Zo komen er meer betaalbare huizen voor mensen om in te wonen in plaats van voor huisjesmelkers of speculanten om rijk mee te worden.

Ieder mens heeft recht op goede zorg. De zorg is geen markt. Daarom richten we een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico op. Tandzorg, fysio en ggz komen weer in het basispakket. Dit maakt de wildgroei aan polissen, verzekeraars en bureaucratie overbodig. We pakken de winsten van farmaceuten en ‘zorgondernemers’ keihard aan.

Ieder mens heeft recht op schone energie. We verlagen de kosten voor mensen door de energiebelasting voor huishoudens te verlagen en die van grootverbruikers te verhogen. Dit doen we ook met een nieuw prijsplafond, zonder subsidies aan energiebedrijven. Om directe zeggenschap te krijgen over de prijs, verduurzaming en levering , nationaliseren we onze energie.

Ieder mens heeft recht op voldoende voedsel. We verlagen de btw op voedingsmiddelen zodat de boodschappen voor mensen betaalbaarder worden. Dit doen we ook door afspraken met supermarkten te maken om zo de prijzen van essentiële boodschappen te verlagen, zoals dit in andere landen gebeurt. Houden supermarkten zich niet aan de afspraken, dan voeren we een extra (over)winstbelasting in.

Marijnissen roept op SP-congres partijen op om samen de tweedeling te bestrijden

SP SP Nederland 23-09-2023 16:56

Op het 28ste congres van de SP heeft de partij het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Honderden afgevaardigden van afdelingen van de SP kwamen samen om de laatste aanpassingen aan het programma te maken. SP-leider Lilian Marijnissen: ‘Met deze sterke lijst met kandidaten en dit prachtige programma zijn wij klaar voor de verkiezingen. Veel politici spreken nu over bestaanszekerheid maar het gaat om de concrete oplossingen. Daarom lanceren wij het manifest ‘Een tegen tweedeling’ en roep ik partijen op om zich hierover uit te spreken. Zodat mensen op een partij kunnen stemmen waar ze na 22 november ook nog wat aan hebben.’

Verder deed Marijnissen in haar toespraak een oproep om de bezuinigingen op de zorg van tafel te halen en de salarissen van politici te verlagen en hun wachtgeldregeling gelijk te trekken met de WW voor gewone mensen.

Bekijk hieronder de toespraak van Lilian op het congres.

Gouden tomaat voor Renske Leijten

Renske Leijten kreeg de Gouden Tomaat, de hoogste onderscheiding binnen de SP, voor haar tomeloze inzet in de Tweede Kamer. Leijten is vooral bekend van het toeslagenschandaal, waarbij ze de getroffen ouders liet inzien dat ze niet alleen waren en samen met hen in actie kwam. Eerder zette ze zich vol in voor de zorg. Zo wist ze samen met ambulancepersoneel de introductie van marktwerking in de ambulancezorg tot tweemaal toe tegen te houden. Ook kwam ze in actie voor het Nationaal ZorgFonds en voor ouderen die door de decentralisaties hun thuiszorg verloren. Partijvoorzitter Jannie Visscher speldde Leijten de gouden tomaat op.

Teken het manifest: Eén tegen tweedeling!

SP SP Nederland 23-09-2023 13:12

Manifest voor solidariteit en bestaanszekerheid

Iedereen moet kunnen voorzien in zijn levensonderhoud. In het kopen van eten, een betaalbare woning, het krijgen van goede zorg en onderwijs. Helaas hebben te veel mensen deze bestaanszekerheid nu niet. Om dit onrecht aan te pakken moeten er radicaal dingen veranderen. Waarbij niet individueel belang en winstbejag, maar maatschappelijk belang en solidariteit voorop staan. Waarbij welvaart eerlijker wordt verdeeld. Waarbij voorzieningen die voor bestaanszekerheid van belang zijn, zoals betaalbaar wonen, zorg, openbaar vervoer en energie in publieke handen zijn. Zonder winstoogmerk en concurrentie.

Onderteken het manifest!

Bestaanszekerheid onder druk

Nederland is in de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. De ongelijkheid neemt toe en voor grote groepen is vooruitgang uit zicht. Het besteedbaar inkomen van huishoudens stijgt al bijna veertig jaar nauwelijks. Hoewel wonen, zorg, onderwijs en energie in theorie een grondrecht zijn, blijken ze in praktijk steeds meer een privilege. Bestaanszekerheid voor veel mensen in onze samenleving is of komt daardoor in het geding.

De cijfers liegen er dan ook niet om: ongeveer 825.000 mensen in ons land leven onder de armoedegrens, waarvan 200.000 kinderen. Het Centraal Planbureau waarschuwde dat dit aantal volgend jaar naar 1 miljoen kan stijgen. Een groot deel van de mensen in armoede is aan te merken als ‘werkende arme’. 220.000 mensen met één of meerdere banen leven onder de armoedegrens. Daarnaast zijn er naar schatting zo’n 600.000 huishoudens met problematische schulden en 800.000 huishoudens met risicovolle schulden, hebben ongeveer 135.000 huurders een betalingsachterstand en mijdt 1 op de 5 mensen geregeld medische zorg uit angst voor rekeningen of aanspreken van het eigen risico. Ondertussen kunnen voedselbanken de vraag niet meer aan. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het stijgende aantal dak- en thuislozen (100.000), of het aantal mensen (veelal jongeren) dat zich zorgen maakt over hun financiële toekomst. We staan voor een grote uitdaging.

Tweedeling groeit

Niet alleen groeide het aantal mensen in armoede fors, ook het aantal miljonairs steeg de afgelopen decennia. Ons land kent inmiddels steeds meer ‘superrijken’.

De bedrijfswinsten namen enorm toe, met recordwinsten voor Nederlandse bedrijven in het afgelopen jaar. Werkende mensen creëren deze winst, maar zien daar niets van terug. De winst werd exclusief uitgekeerd aan de aandeelhouders terwijl het besteedbaar inkomen voor de grote meerderheid van onze inwoners sinds 1977 nauwelijks is gestegen.

Die tweedeling vertaalt zich in vrijwel alle aspecten van het leven. Mensen met een lager inkomen leven gemiddeld minder lang en hebben minder gezonde levensjaren. Kinderen van mensen met een praktische opleiding hebben minder kans om zelf op te klimmen qua opleidingsniveau. Segregatie op basis van inkomen is aan de orde van de dag. Ook in deelname aan het politiek proces.

Een bewust politiek project

De toegenomen bestaansonzekerheid en tweedeling zijn geen natuurverschijnsel, ze zijn het gevolg van een bewust politiek project. In Nederland vond dit politiek project vooral plaats onder leiding van de Paarse kabinetten, de kabinetten Balkende en 13 jaar Rutte. In sneltreinvaart werden de belastingen op topinkomens, grote vermogens en hoge winsten verlaagd. De publieke sector werd geprivatiseerd en uitgekleed. De markt was het antwoord op alles. Onder de valse belofte dat het goedkoper of efficiënter zou worden werden belangrijke publieke taken weggehaald bij de overheid en overgedragen aan de markt.

Afbraak van voorzieningen

Van het openbaar vervoer, de energie, de zorg, tot onze woningbouwverenigingen, alles werd verkocht en aan de markt overgelaten of er werden ‘marktprikkels’ als concurrentie en winstbejag ingevoerd. Er werden tal van verhullende woorden voor gebruikt: op afstand zetten, privatiseren, outsourcen, marktwerking invoeren. Maar het was bewuste afbraak van de publieke sector die van ons allemaal was. Onze energie geprivatiseerd en verpatst. Onze volkshuisvesting is afgebroken en verkrot. Ons openbaar vervoer verzelfstandigd en ontspoord.

De winsten die we als samenleving maken, met onze grondstoffen, onze kennis en onze arbeid, kwamen terecht bij de bedrijven en in het verlengde daarvan de aandeelhouders en bestuursvoorzitters. Bij hen die het toch al goed hadden. Maar de risico’s kwamen voor rekening van de samenleving, iets dat we bij iedere crisis opnieuw zagen gebeuren.

Gevolgen voor de samenleving

De gevolgen van deze politiek zijn groot. Het heeft geleid tot een geërodeerde overheid. Een overheid die steeds minder kan. Met de afbraak van de publieke sector werd ook de organisatiekracht, de kennis en de uitvoeringsmogelijkheden van de overheid afgebroken. Het vertrouwen in de overheid en andere collectieve instituties werd totaal afgebroken.

Als een terugtrekkende overheid mensen decennialang vertelt dat hun succes hun eigen verdienste is en hun pech hun eigen schuld, dat zij als individu hun zaakjes maar op orde moeten hebben, dan gaan mensen zich individualistischer gedragen. Dan wordt de solidariteit uitgehold. En als één van de belangrijkste machtsmiddelen van het volk -deelname aan het democratisch proces- steeds minder waard wordt, omdat de politiek en de overheid steeds minder over wezenlijke zaken gaan, dan gaan mensen zich afkeren van elkaar en vooral van de politiek.

De verzorgingsstaat heeft plaatsgemaakt voor de wantrouwende en bestraffende overheid. Dit zien we onder andere terug bij de aardbevingsellende in Groningen en het toeslagenschandaal.

Van afbraak naar opbouw

Om de bestaanszekerheid te bevorderen en de ongelijkheid te bestrijden is er meer nodig dan een paar simpele lapmiddelen. Dan volstaat het niet om het minimumloon iets te verhogen, of de prijzen iets te drukken. Dan is een andere politiek nodig. Na jaren van afbraak moeten we weer collectieve voorzieningen opbouwen: goede zorg, goed OV, goede energievoorzieningen en een goede oudedagsvoorziening. Zodat we niet alleen weer zeggenschap krijgen, maar ook meedelen in de winst. Bestaanszekerheid is de winst van eerlijk delen.

Één tegen tweedeling

Echte verandering dwingen we alleen af als we mensen in beweging krijgen. Als het lukt om moedeloosheid om te zetten in moed. Als we woede omzetten in actie. Elke kleine verandering die wij afdwingen samen met mensen, kan hernieuwd geloof geven in een andere toekomst.

We nodigen iedereen uit om samen met ons te bouwen aan een nieuwe sociale beweging. Om samen met ons de strijd aan te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat ook nu en voor de toekomst een ander land mogelijk is. Een land waarin we één tegen tweedeling zijn, voor solidariteit en bestaanszekerheid.

Onderteken het manifest!

Met dit manifest pleiten wij er daarom voor dat:

Ieder mens moet kunnen voorzien in zijn of haar levensonderhoud. Daarom verhogen we het minimumloon direct naar 16 euro per uur. Ook de daaraan gekoppelde uitkeringen zoals AOW, Wajong, WIA, en het sociaal minimum (bijstand) stijgen mee. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. We voeren een miljonairsbelasting in en verhogen de winstbelasting voor grote bedrijven.

Ieder mens heeft recht op een betaalbaar huis. We verlagen de huren, verbieden de verkoop van sociale huurwoningen en om huurders minder afhankelijk van de markt te maken stellen we voor alle soorten woningen een maximum huurprijs in. Zo komen er meer betaalbare huizen voor mensen om in te wonen in plaats van voor huisjesmelkers of speculanten om rijk mee te worden.

Ieder mens heeft recht op goede zorg. De zorg is geen markt. Daarom richten we een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico op. Tandzorg, fysio en ggz komen weer in het basispakket. Dit maakt de wildgroei aan polissen, verzekeraars en bureaucratie overbodig. We pakken de winsten van farmaceuten en ‘zorgondernemers’ keihard aan.

Ieder mens heeft recht op schone energie. We verlagen de kosten voor mensen door de energiebelasting voor huishoudens te verlagen en die van grootverbruikers te verhogen. Dit doen we ook met een nieuw prijsplafond, zonder subsidies aan energiebedrijven. Om directe zeggenschap te krijgen over de prijs, verduurzaming en levering , nationaliseren we onze energie.

Ieder mens heeft recht op voldoende voedsel. We verlagen de btw op voedingsmiddelen zodat de boodschappen voor mensen betaalbaarder worden. Dit doen we ook door afspraken met supermarkten te maken om zo de prijzen van essentiële boodschappen te verlagen, zoals dit in andere landen gebeurt. Houden supermarkten zich niet aan de afspraken, dan voeren we een extra (over)winstbelasting in.

Initiatiefnemers:

Lilian Marijnissen (fractievoorzitter SP) Gerwin van der Sloot (medewerker distributiecentrum) Aiden Middendorp (verpleegkundige ouderenzorg) Chantal Manders (huurder) Jeremy van den Berg (kassamedewerker) Nadia Mijnals (huurder) Marije Lander (actievoerder behoud ziekenhuizen) Martine Nijkamp (thuiszorgmedewerker) Daniëlla de Leeuw (student) Lisanne Zandvliet-Oldenkamp (docent) Azza Heles (huurder) Kristie Rongen (gedupeerde ouder toeslagenschandaal)

Onderteken het manifest!

De kosten moeten omlaag

SP SP Nederland 22-09-2023 10:00

De kosten moeten omlaag en de bezuinigingen op de zorg van tafel. Dat was de inzet van de SP tijdens deze Algemene Beschouwingen met een demissionair kabinet. Gelukkig hebben we een paar concrete resultaten kunnen boeken, zoals het niet nog verder verhogen van de prijzen aan de pomp, het openbaar vervoer en de energierekening, maar er moet veel meer gebeuren. Helaas wil een meerderheid van deze Tweede Kamer ook nog steeds de bezuinigingen op de ouderenzorg doorzetten.

SP-leider Marijnissen: ‘Het dagelijks leven is veel te duur geworden. Als er niks zou gebeuren zouden volgens berekeningen een miljoen mensen in armoede belanden. Daarom is gelukkig voor de zomer het SP-voorstel aangenomen om in te grijpen en moest het demissionaire kabinet met maatregelen komen. Maar er moet natuurlijk veel meer gebeuren! Het is daarom goed dat het minimumloon wat omhoog gaat en ons voorstel is aangenomen om werk te maken van winstdeling, zodat de grote winsten die bedrijven maken niet meer verdeeld worden onder de aandeelhouders, maar onder de mensen die ervoor gewerkt hebben.’

Ook ging het tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de zorg. Samen met zorgverleners maakt de SP zich hard voor investeringen in de zorg, in plaats van bezuinigingen. Tijdens het PrinsjesdagProtest kwamen zorgverleners samen met de SP in actie en op Prinsjesdag gingen zorgverleners mee met de SP-Kamerleden naar de Troonrede.

Marijnissen: ‘Een deel van de bezuinigingen zijn nu van tafel gehaald. Dus dat is een belangrijk resultaat en een compliment aan al die zorgverleners die hier actie voor hebben gevoerd. Maar we zijn er nog niet. Er moet geïnvesteerd worden in de zorg. Daar blijven we ons hard voor maken. De tekorten in de zorg zijn nu al zo groot. Er moet meer waardering zijn voor onze zorgverleners.’

Een voorstel van de SP werd aangenomen om ‘private equity’ van onze huisartsen weg te houden. ‘Dit is goed nieuws. Dit zijn commerciële partijen die alleen maar uit zijn op winst maken en huisartsenpraktijken opkopen. Dit soort figuren hebben wat ons betreft niks in onze zorg te zoeken. Geld voor zorg moet naar zorg’.

De SP diende ook een voorstel in om het riante salaris van Tweede Kamerleden te verlagen, en dat geld te investeren in kinderen in armoede. ‘Volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer beslissen over de kosten en inkomens van mensen, ze hebben de mond vol van bestaanszekerheid, maar verdienen ondertussen zelf 124.000 euro bruto per jaar. SP-volksvertegenwoordigers dragen daarvan een groot deel af. Nu stelden we voor om de salarissen van álle Tweede Kamerleden met 30 procent te verlagen. Dit geld kan goed gebruikt worden om de 200.000 kinderen die in armoede leven met de feestdagen een cadeau te geven.’

Dit voorstel werd door de Tweede Kamerleden verworpen. ‘Jammer en ook typisch,’ aldus Marijnissen die vindt dat de salarissen van politici omlaag moeten.