Zo nodig moeten boswachters een agressieve stroper of drugsdumper van zich af kunnen slaan met een wapenstok. Dat bepleit SGP-kamerlid Bisschop. Omdat de politie lang niet altijd beschikbaar is, komt het opsporingswerk in het buitengebied in het gedrang. Boswachters en andere buitengewone opsporingsambtenaren krijgen daardoor veel meer werk op hun bordje. Dan gaat het vooral om stroperij en het illegaal dumpen van allerlei soorten (drugs)afval in de vrije natuur. Om hun werk goed en veilig te kunnen doen, moeten deze ‘groene boa’s’ goed toegerust zijn. Op dit moment is er veel te doen over de (verlengde) wapenstok die de boswachters tot voor kort hadden. Onlangs moest die weer ingeleverd worden om nog verder te worden getest. Roelof Bisschop vindt dat maar niks: “Boswachters moeten als dat nodig is van zich af kunnen slaan, met name als ze in het holst van de nacht in het geweer moeten komen tegen vaak agressieve stropers en criminelen die illegaal afval dumpen. Dan is een wapenstok, net als de politie die heeft, soms uiterst effectief.”