Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

31 documenten

Open brief aan de CEO's van Nederlandse financiële instellingen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie CDA Nederland 02-09-2020 00:00

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de verduuzaming van de financiële sector. Vier Kamerleden van vier verschillende partijen schreven daarover een opiniestuk. 

Ook deze zomer was er een van uitersten. Nog nooit werden zoveel tropische dagen achter elkaar geteld. De weekgemiddelde maximumtemperatuur was het hoogste sinds de start van de metingen in 1901 en de neerslagtekorten liepen net als in 2018 in sommige regio’s op tot boven de 300 millimeter. Het agrarische verdienmodel voor dit jaar loopt, door onder meer een combinatie van droogte, hitte en soms beperkte irrigatiemogelijkheden, een flinke knauw op.

Zo is de klimaatschade aan de omzet van boeren dit jaar exemplarisch voor iets waar toezichthouders ons sinds enkele jaren voor waarschuwen: financiële risico’s door gebrekkige verduurzaming. Dat is een tweeledig gevaar. Enerzijds zullen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies schade toebrengen aan verdienmodellen. Denk aan een boer die niet langer aan zijn kredietverplichtingen kan voldoen door langdurige droogte. Anderzijds lijden financiële instellingen verliezen als ze gebrekkig anticiperen op de aanstaande verduurzamingstransitie, door te blijven investeren in technologieën die uitgefaseerd worden.

Voor uw instellingen is dit verhaal gelukkig niet nieuw. Verschillende banken, pensioenfondsen en verzekeraars experimenteren met meetmethoden om duurzaamheidsrisico’s in kaart te brengen en rapporteren hierover. Daarnaast committeert de gehele financiële sector zich aan het Klimaatakkoord, waarmee ze belooft een bijdrage te leveren aan Parijs. Ook toezichthouders zitten bepaald niet stil. Nederland loopt op dit gebied dan ook internationaal voorop. 

Er is desalniettemin geen aanleiding om achterover te leunen. De blik op wat er al gebeurt, moet niet afleiden van de visie op waar we naartoe moeten. Dat eindpunt ligt immers nog ver weg. Zo ging in 2018 80%-95% van de nieuwe energie-financieringen die uw sector aanging naar de fossiele industrie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat uw instellingen onvoldoende grondig rapporteren over hun materiële duurzaamheidsrisico’s. En hoewel het Klimaatakkoordcommitment ‘een bijdrage’ expliciteert, brengt ons dat nog niet zomaar bij de daadwerkelijke reductie in 2030 die nodig is om Parijs te halen.

Het beheersen van duurzaamheidsrisico’s is niet enkel aan de sector zelf, maar zeker ook een politieke verantwoordelijkheid. Met de politiek als hoeder van het klimaatbeleid, en als aanjager en ondersteuner voor de financiële sector. Die eerste verantwoordelijkheid is genomen met de klimaatwet en het klimaatakkoord. Die laatste verantwoordelijkheid kan nu scherper ingevuld worden. Daar doen wij voorstellen toe in onze initiatiefnota over de verduurzaming van de financiële sector, waarover we vandaag met de Tweede Kamer en het kabinet in debat gaan. Jullie zijn uitgenodigd in de toekomst het gesprek tussen sector en politiek samen verder te brengen.

Wij roepen u op uw beurt op om uw ambities en commitment sneller om te zetten in actie. Kom met concrete plannen om de CO2-impact van uw portefeuille in 2030 met 55% terug te dringen. Geef inzicht in het ‘klimaatpad’ van uw huidige portefeuille. Wacht niet tot 2022 met het publiekelijk maken van reductiedoelstellingen als dat niet nodig is. Zet waar mogelijk uw middelen in om kennis te delen en achterblijvers aan te sporen. En gebruik ons duwtje in de rug om grondiger over duurzaamheidsrisico’s te rapporteren. Alleen zo brengen we de verduurzaming van de financiële sector in de juiste versnelling.

Bart Snels (GroenLinks), Joost Sneller (D66), Eppo Bruins (ChristenUnie) & Evert-Jan Slootweg (CDA)  

 

Van Apeldoorn: gemiste kansen bij het redden van KLM

SP SP Nederland 07-07-2020 15:47

SP-senator Bastiaan van Apeldoorn is uiterst kritisch op de politieke keuzes die de regering maakt in het bestrijden van de coronacrisis, waaronder de 3,4 miljard voor KLM. 'Terwijl de huurders geen huurstop en de zorgmedewerkers geen salarisverhoging tegemoet mogen zien, reserveert dit kabinet wel miljarden aan belastinggeld voor de redding van particuliere bedrijven. Dat wat kennelijk wegens grote publieke belangen niet failliet mag gaan, hoort dus ook niet in de vrije markt thuis. Nationalisatie van KLM zou daarom uiteindelijk voor ons de meest logische weg zijn.’

Volgens van Apeldoorn is de redding van een privaat bedrijf met publiek geld alleen gerechtvaardigd als dit noodzakelijk is vanwege grote publieke belangen. ‘Dat publieke belang is voor de SP-fractie in de eerste plaats het behoud van de werkgelegenheid, het behoud van de banen van de mannen en vrouwen die KLM maken tot wat het is. Dat zijn de mensen, die vaak voor hele bescheiden salarissen, werken bij de bagageband of het onderhoud, of als steward of stewardess het bedrijf elke dag draaiende houden. Dat gedwongen ontslagen niet uitgesloten zijn, is voor de SP onaanvaardbaar.’

Verder moeten aan de overheidssteun ook strengere voorwaarden worden verbonden met betrekking tot duurzaamheid. ‘De klimaatcrisis en de noodzakelijke overgang naar een duurzame economie zijn misschien wel de grootste uitdaging van onze tijd en als de luchtvaartsector één ding niet is dan is het duurzaam. We gaan als samenleving bijna 3,5 miljard euro opzijzetten voor het redden van een bedrijf uit een van de meest vervuilende sectoren en grijpen niet die kans aan om althans de Nederlandse luchtvaarmaatschappij echt een stuk schoner te laten vliegen.’

Veel van wat er door de regering met KLM is afgesproken, bijvoorbeeld over gedwongen ontslagen, blijft geheim. Volgens van Apeldoorn een zeer slechte zaak. ‘Wij in het parlement, met ons budgetrecht, moeten het doen met een brief van zes en een half kantje. Per kantje wordt er een half miljard uitgegeven. Wat er precies is afgesproken met KLM krijgen wij niet te weten. Noch op basis van welke informatie en cijfers dit besluit tot het redden van KLM in deze vorm precies genomen is. Het, althans dat nemen wij aan, staat allemaal keurig op papier. Maar die documenten worden niet met ons gedeeld. Geheim. Hoe kunnen wij dan een goede, zorgvuldige afweging maken?’

Investeren in gemeenten is investeren in 17 miljoen Nederlanders

PvdA PvdA Nederland 27-06-2020 11:18

Door Henk Nijboer op 27 juni 2020 Delen  

In een paar maanden is de wereld compleet veranderd. Corona heeft ons allemaal geraakt. Veel mensen werden ziek, duizenden overleden, ziekenhuizen raakten overspoeld en in de oudereninstellingen voltrok zich een stil drama. Ondertussen verloren heel veel mensen hun inkomen en zekerheid. Zoals zzp’ers en mensen met een nulurencontract.

Voor hulp deden we een beroep op elkaar. Nederlanders toonden zich solidair. Ook keek iedereen ineens weer naar de overheid, want de markt bleek tot verrassing van sommigen toch niet zo goed te werken. Die constatering roept gelijk de vraag op hoe we verder moeten na corona. Gaan we door op de huidige voet van marktwerking en laten we ons straks opnieuw verrassen? Of kiezen we voor meer overheid, een overheid die verder kijkt en mens en planeet boven winst stelt?

Kiezen we voor een overheid die mens en planeet boven winst stelt?

Wij kiezen voor dat laatste, want we staan voor grote uitdagingen. Ook in Groningen. Hoewel het aantal banen in Stad de afgelopen jaren explosief is gegroeid, weet een grote groep Groningers hiervan niet te profiteren: we hebben nog altijd 10.000 mensen in de bijstand. Eén op de vijf kinderen groeit op in armoede. Corona vergroot die kloof tussen arm en rijk verder, zo blijkt uit onderzoek. Want kinderen uit arme gezinnen maken straks nog minder kans op een welvarende en gezonde toekomst.

Op het gebied van de volkshuisvesting is het niet veel beter. Mensen met een laag of middeninkomen maken weinig kans, omdat beleggers alle huizen voor hun neus wegkopen en de prijzen tot absurde hoogten opdrijven.

Straks zijn de bedrijven gered en de lokale overheden failliet.

Zijn dit problemen die de markt kan oplossen? Nee, anders was dit in de afgelopen jaren waarin de markt vrijwel vrij spel had wel gebeurd. Sterker, de markt is veelal de veroorzaker van deze problemen. We hebben nu juist behoefte aan minder markt en meer overheid. Dan moet het Rijk wél stoppen met het uitknijpen van gemeenten en ons in staat stellen om echt het verschil te maken. Want straks zijn de bedrijven gered en de lokale overheden failliet.

Investeer dus in die gemeenten. Niet voor de gemeenten zelf, maar voor de mensen die er wonen. Zodat we basisbanen kunnen aanbieden aan mensen die maar niet aan het werk komen. Zodat we starters en middeninkomens weer een kans geven om een huis in Groningen te bemachtigen. Zodat we wijken en dorpen kunnen vernieuwen en vergroenen. Zodat kinderen weer samen naar school kunnen en gelijke kansen krijgen. Zodat alle Groningers hun huizen kunnen verduurzamen en zo profiteren van lagere lasten. En zodat we energie steken in de zorg zelf in plaats van concurrentie in de zorg. En tot slot, zodat we wijkcentra, bibliotheken en zwembaden (ook di9e in ten Boer) open kunnen houden.

Investeer dus in die gemeenten. Voor de mensen die er wonen.

Ook de SER waarschuwt om niet weer in een kramp van bezuinigingen te schieten, maar juist te investeren in onze toekomst. Met miljarden hoopt Wopke Hoekstra 10.000 banen bij KLM te redden. Wij vinden dat hij zich met minstens zoveel inzet zijn best moet doen voor de 350 gemeenten. Want investeren in gemeenten is investeren in goede voorzieningen voor 17 miljoen mensen.

Julian Bushoff is fractievoorzitter PvdA Groningen)

Henk Nijboer (Tweede Kamerlid PvdA)

Tweede Kamerlid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

https://www.pvda.nl/nieuws/investeer-in-gemeenten/

https://www.pvda.nl/nieuws/investeer-in-gemeenten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/investeer-in-gemeenten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

GroenLinks en D66 organiseren rondetafel met BLM-beweging | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 24-06-2020 00:00

GroenLinks en D66 willen volgende week, in aanloop naar het debat over racisme, een rondetafel organiseren waarvoor ze meerdere initiatiefnemers van de Black Lives Matter beweging uitnodigen. De partijen willen in gesprek om te horen wat de overheid kan doen om institutioneel racisme tegen te gaan.

De initiatiefnemers van de Black Lives Matter-beweging hebben de afgelopen weken veel losgemaakt en een grote beweging op gang gebracht. 

GroenLinks Kamerlid Niels van den Berge: “De mensen die wij uitnodigen zijn de initiatiefnemers van de Black Lives Matter beweging. Dit zijn ook de mensen die de podia zijn opgeklommen en manifestaties hebben georganiseerd, omdat zij zich niet gezien en gehoord voelden. Wij zien ze wel en horen ze wel.” 

D66 Kamerlid Jan Paternotte: “Steeds meer mensen erkennen dat Nederlanders van kleur elke dag opnieuw met 2-0 achter moeten beginnen. Dat is on-Nederlands: juist hier zou ieder mens gelijke kansen moeten hebben. Dit is dan ook het moment om racisme aan te pakken en daarvoor de beste ideeen te verzamelen. Daarom verdient deze beweging een plek aan tafel in de Tweede Kamer.” 

GroenLinks en D66 willen over concrete oplossingen praten om institutioneel racisme een halt toe te roepen. De verhalen en uitkomsten worden meegenomen in het debat over racisme dat woensdag 1 juli plaatsvindt.

Boeren en vissers niet nóg verder aan de EU uitleveren

SGP SGP Nederland 24-06-2020 00:00

Lees hier de spreektekst van Kamerlid Roelof Bisschop bij het algemeen overleg in voorbereiding op de Europese Landbouw- en Visserijraad.

De SGP is niet te spreken over de gepresenteerde Farm-to-Fork- en de Biodiversiteitsstrategie. Vergaande doelstellingen, terwijl handelingsperspectief voor boeren ontbreekt. Ik maak me grote zorgen over de gretigheid van de Europese Commissie. Laten we het roer niet verder uit handen geven! De eerste reactie van de minister in Brussel was helaas redelijk positief. Beseft ze wel welke impact een halvering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of een verdubbeling van de Natura 2000 problematiek kan hebben? Wil de minister zich de komende tijd veel kritischer opstellen?

Ik hoor graag hoe de Nationale Strategische Plannen zich gaan verhouden tot de Farm-to-Fork strategie. De strategie is een mededeling en dus niet amendeerbaar. Wordt voorkomen dat de Commissie haar eigen doelen gaat gebruik als toetssteen voor de beoordeling van strategische plannen?

Derogatie Goed dat de derogatie weer binnengehaald is. Wel met een paar graten in de keel. Hoe wil Brussel waterverontreiniging tegengaan door derogatie in combinatie met het bovengronds uitrijden van mest onmogelijk te maken? En door te verbieden dat mest niet op warme dagen overdag uitgereden mag worden? Wat in de lucht vliegt, kan toch niet in het water terecht komen? Trouwens, de Nitraatrichtlijn rept met geen woord over de luchtkwaliteit. Waar haalt de Europese Commissie die bevoegdheid vandaan? Asterix en Obelix zouden zeggen: rare jongens die Europeanen!

GewasbeschermingDe Europese Commissie geeft in een evaluatie van gewasbeschermingsrichtlijnen aan dat lidstaten allerlei nationale vereisten bovenop de zonale toelating moeten schrappen. En ook dat de mogelijkheid om het gebruik van toegelaten middelen uit te breiden naar kleine toepassingen beter benut kan worden. Gaat de minister hier werk van maken?

KalverhouderijWe hebben eerder aandacht gevraagd voor de problemen in de kalverhouderij, onder meer bij vrije kalverhouders, als gevolg van de Corona-crisis. Ziet de minister nog mogelijkheden voor een opslagregeling op Europees niveau, of is dat inmiddels een uitgemaakte zaak?

Financiering landbouwinvesteringenEen financieel adviseur van de Europese Commissie, Fi-compass, heeft enkele knelpunten bij de financiering van Nederlandse landbouwbedrijven blootgelegd. Er liggen twee aanbevelingen met het oog op financiering van innovatieve projecten en lange termijn investeringen in verduurzaming waar banken hun vingers niet aan willen branden. Wil de minister hier met een welwillende blik naar kijken en voor de begrotingsbehandeling een reactie op dit rapport naar de Kamer sturen?

VisserijWat betreft visserij en vangstmogelijkheden wil ik de minister vragen in te zetten op ruimte voor de sector om méér dan 10% van onbenutte quota mee te nemen naar volgend jaar.Het geeft de broodnodige speelruimte.

De Brexit zou zomaar af kunnen steven op een no-deal scenario met grote risico’s voor onze visserij. Er was een stilligvergoeding klaargelegd, maar die is inmiddels gebruikt voor het opvangen van de gevolgen van de Corona-crisis. Blijft de minister zich inzetten voor een vangnet?

De Europese Commissie constateert dat de aanlandplicht slecht werkbaar en handhaafbaar is. Dat was te verwachten. Ik ben blij dat de minister inzet op het ontwikkelen van een alternatief voor de aanlandplicht. Hoe gaat zij dit aanvliegen?

Het is krom dat Brussel enerzijds moppert over het te weinig terugdringen van ongewenste bijvangsten, terwijl zij anderzijds zelf een streep heeft gezet door de pulskor. Gaat de minister deze frustratie kenbaar maken? Er ligt inmiddels een mooi ICES rapport. Goed dat de minister hier tijdens de komende Raad mee wil wapperen. Wat is komend halfjaar haar strategie om anderen mee te krijgen?

SP-Kamerleden laten zich niet temmen

SP SP Nederland 17-06-2020 11:21

Als Renske Leijten zich niet had vastgebeten in de Belastingdienst, dan waren de misstanden bij de toeslagen nooit aan het licht gekomen. De problemen als gevolg van de gaswinning in Groningen, cijfers over slachtoffers van een luchtaanval in Irak, informatie over de aankoop van aandelen KLM, het gerommel met granuliet-certificaten, het achterhouden van cijfers over het klimaatakkoord, het manipuleren van kritische gegevens over de Omgevingswet, leugens over de uitlevering van Poch aan Argentinië, het beïnvloeden van onderzoek naar de dood van Mitch Henriquez en het weglaten van informatie in een onderzoek naar kinderporno. Het is maar een kleine greep uit de grote stroom aan misstanden die alleen al dit jaar door de Tweede Kamer boven tafel zijn gehaald – en waarbij SP’ers voorop liepen.

In de Tweede Kamer zou te veel sprake zijn van een ‘afrekencultuur’, schrijft de Raad van State deze week in een advies. Kamerleden zouden hun boekje te buiten gaan in de manier waarop ze ministers ter verantwoording roepen. En de Kamerleden zouden minder achter ‘incidenten’ moeten aanhollen, meent dit adviesorgaan van de regering. Volgens de Raad van State zouden Kamerleden meer begrip moeten hebben voor de ministers, omdat het geven van informatie soms moeilijk kan zijn. Ook zijn veel overheidstaken uitbesteed (zoals het UWV) of geliberaliseerd (waaronder de NS) en in die gevallen zouden Kamerleden de ministers niet meer verantwoordelijk kunnen houden voor fraude en misstanden. Een opmerkelijk advies, waar niemand om heeft gevraagd. Maar dat de Kamer wel monddood maakt.

Het werk van een Kamerlid zou je kunnen vergelijken met het controleren van een wandtapijt. Je kunt niet alle draadjes inspecteren, daarvoor is het veel te groot. Je moet op zoek gaan naar losse eindjes en kijken waar de fouten zitten. Kamerleden controleren grote ministeries en overheidsorganisaties. Dat kan alleen als we op zoek gaan naar misstanden. Die staan nooit in de brieven die we krijgen van de ministers, daar moeten we zélf naar op zoek. Door zélf onderzoek te doen. Door te spreken met betrokkenen op de werkvloer, open te staan voor klokkenluiders en samen te werken met onderzoeksjournalisten. En daarna vragen te stellen en nóg meer vragen te stellen en vragen te blíjven stellen. Nét zo lang aan de losse eindjes trekken tot duidelijk wordt waar de fouten zitten en deze ook worden opgelost.

GroenLinks wil bail-in voor KLM: ‘Financiële partners KLM moeten ook meebetalen’ | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 05-05-2020 00:00

GroenLinks gaat morgen tijdens het debat over de miljardensteun aan KLM voorstellen om een zogenaamde bail-in een harde voorwaarde te maken voor staatssteun.

Dat betekent dat niet alleen de overheid, maar ook aandeelhouders, banken, oliehandelaren en leasemaatschappijen meebetalen aan het overeind houden van KLM.

GroenLinks Kamerlid Bart Snels: ‘Marktpartijen maken enorme winsten in goede tijden, maar moeten ook meebetalen aan de verliezen in slechte tijden. Als het kabinet dit niet als scherpe inzet maakt dan is het cashen voor de markt en lappen voor de burger’.

Marktpartijen nemen doelbewust financiële risico’s door te investeren in en te lenen aan KLM. Dat betekent dat ook zij aansprakelijk zijn voor de enorme verliezen als resultaat van Corona. Daarnaast heeft KLM miljardenverplichtingen aan leasemaatschappijen voor vliegtuigen en aan oliehandelaren.

Omdat KLM geen wisselende prijzen wil betalen voor kerosine leggen zij de prijs voor een langere tijd vast bij oliehandelaren. De luchtvaartmaatschappij moet dus blijven betalen voor kerosine terwijl het overgrote deel van de vliegtuigen aan de grond staat. Uit onderzoek van Follow The Money blijkt daarnaast dat leasemaatschappijen zich bijna altijd in Ierland vestigen om zo belasting te ontwijken.

Snels: ‘Oliehandelaren en leasemaatschappijen maken miljardenwinsten door deze crisis en wentelen het verlies af op de portemonnee van de overheid waar ze bovendien door slimme belastingconstructies nauwelijks aan bijdragen.’

 

 

Hebben we geleerd van de bankencrisis?

PvdA PvdA Nederland 14-04-2020 15:32

Door Lodewijk Asscher op 14 april 2020 Delen  

KLM verliest nu 25 miljoen per dag. Wat gaat dit betekenen voor de 32.000 mensen die er werken? En voor al die mensen die in hun baan indirect afhankelijk zijn van KLM, Schiphol of het reizen in het algemeen?

Verbindingen met de wereld en heel erg veel banen voor heel veel mensen. Dat is de reden dat Nederland en Frankrijk nu over een steunpakket praten. Heel belangrijk, maar laten we wel heel scherp zijn in onze voorwaarden voor we bedrijven met miljarden steunen.

Laten we heel scherp zijn in onze voorwaarden voor we bedrijven met miljarden steunen

Toen in 2008 met de bankencrisis het bonusfestijn in een klap voorbij was, kon de samenleving het zich niet veroorloven de banken failliet te laten gaan. ‘Too big to fail.’ Want in tegenstelling tot wat de fetisjisten van de markt altijd beweerden bleken banken geen gewone bedrijven te zijn. De belastingbetaler draaide op voor de rekening.

Twaalf jaar later bevinden we ons opnieuw in een situatie waarbij we met staatssteun bedrijven overeind moeten houden. Verschil is dat deze crisis de bedrijven niet te verwijten is. Toch is de vraag: wat zijn de lessen van de bankencrisis?

Wat zijn de lessen van de bankencrisis?

Drie voorwaarden voor bedrijvensteun:

Als het noodzakelijk is een bedrijf te redden, dan is dat vanwege de mensen die er werken.

Vorige week heb ik er bij de regering op aangedrongen deze lessen ook toe te passen op KLM. In 2008 werden we overvallen, nu is er geen excuus meer. Als het noodzakelijk is een bedrijf te redden, dan is dat vanwege de mensen die er werken. En voor de samenleving als geheel die baat heeft bij het bedrijf. Die belangen moeten voorop staan. Nu in deze acute noodsituatie, en ook straks als de crisis voorbij is.

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/hebben-we-geleerd-van-de-bankencrisis/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/hebben-we-geleerd-van-de-bankencrisis/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Internationale georganiseerde solidariteit is nu echt nodig

SP SP Nederland 07-04-2020 07:32

In crisistijd is internationale solidariteit nodig. Simpelweg omdat dit de meest beschaafde uitweg is. Door samen te werken kunnen we de gezondheid van mensen beter beschermen en onze werkgelegenheid en productiecapaciteit zoveel mogelijk in tact houden. Het is een aanfluiting om nu ruzie te maken binnen de Europese Unie en het economische verschil tussen noordelijke en zuidelijke lidstaten arrogant uit te vergroten. We moeten aanpakken en samenwerken in de bestrijding van het coronavirus. Dit moeten we doen uit respect voor alle mensen die nu in de frontlinie van onze publieke dienstverlening staan. We zijn het de frontsoldaten schatplichtig.

Laten we voorop stellen dat de discussie over de eurozone gevoerd moet worden. Want het is een feit dat noordelijke eurolanden economisch meer profiteren dan de zuidelijke landen. In de vorige crisis ging het de EU enkel om het redden van de financiële sector. Zo moeten we het dus niet doen bij deze crisis. Het moet gaan om de bestaanszekerheid van mensen, over werk en een fatsoenlijk inkomen. Maar het pleidooi dat enkel solidariteit binnen de eurozone mogelijk is door het gezamenlijk aangaan van schulden, is wél onterecht. Het hebben van een staatsschuld is namelijk tot nu toe altijd een nationale bevoegdheid geweest. De EU heeft geen Europese belastingen voor individuen en heeft ook geen staatsschuld. Er zijn vele manieren om financieel getroffen landen te steunen, zonder dat de euro verder wordt verdiept door het aangaan van een gezamenlijke Europese staatsschuld. Verdere verdieping vraagt om een democratisch debat, omdat het gaat over enorme overdracht van soevereiniteit naar Europees niveau. En dat democratisch debat kan in crisistijd niet goed gevoerd worden.

Ook wereldwijd is internationale georganiseerde solidariteit nu echt nodig.

Georganiseerde solidariteit is in Nederland, maar ook in Europa en de wereld het antwoord op deze crisis. Regeringen en parlementen dragen nu overal de verantwoordelijkheid om te doen wat nu nodig is. Internationale georganiseerde solidariteit biedt ook hier een uitweg. Daarom moet de Nederlandse regering nu snel eerlijke afspraken maken met alle andere lidstaten van de Europese Unie om de zwaarst getroffen landen onmiddellijk de steun te geven die zij nu nodig hebben. Een goede afweging is vanzelfsprekend noodzakelijk - maar niks doen is voor ons geen optie. We mogen de zwaarst getroffen landen nu niet aan hun lot overlaten. Onze regering moet niet langer op de rem gaan staan maar aan creatieve en effectieve oplossingen bijdragen.

Ook wereldwijd is internationale georganiseerde solidariteit nu echt nodig. Dat vereist grote steunbedragen en onorthodoxe maatregelen. Stel een solidariteitsheffing in op flitskapitaal en zet die opbrengst in om de coronacrisis te bestrijden. Zowel binnen als buiten Europa. Zorg dat grote bedrijven die bulken van de winsten en zelfs dividend willen uitkeren aan aandeelhouders een gigantische solidariteitsheffing krijgen. Ook een belasting op financiële activiteiten, om de financiële sector mee te laten betalen, ligt voor de hand Als we nu samen de strijd aangaan om wereldwijd mensenlevens te sparen, de gezondheid te beschermen, en de samenlevingen in tact te houden, dan zullen we daar per saldo allemaal beter van worden. Bestaande internationale structuren, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, moeten nu allen gericht worden op het zo snel en goed mogelijk te boven komen van deze ongekende internationale crisis.

De oproep van secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties om een moratorium voor alle gewapende conflicten af te kondigen, verdient alle steun, ook van de Nederlandse regering en de Europese Unie. In conflictgebieden ontbreekt immers een functionerende overheid waardoor het corona-virus volkomen vrij zijn gang kan gaan.

Deze crisis legt overal ter wereld vele mankementen in de organisatie van onze maatschappijen en economieën bloot. Laten we afspreken dat hetgeen we nu zien, straks niet vergeten maar zullen gebruiken om duurzame maatschappelijke verbeteringen te bewerkstelligen, om zodoende een komende crisis beter het hoofd te kunnen bieden. In Nederland, in Europa en in de wereld.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Groningen vangt dubbele klappen

SP SP Nederland 23-03-2020 15:38

De coronacrisis maakt op een zeer pijnlijke wijze duidelijk wat er echt toe doet in onze samenleving. Waar we op terugvallen als al er zoveel zekerheid wegvalt. Onze zorg, cruciale beroepen, een zeker en goed inkomen, een veilig thuis en een overheid die weet hoe te handelen. En dat dus ook doet. Terwijl deze crisis zijn eigen ongekende dynamiek en verdriet toont, vallen deze weken heel veel Groningers extra zwaar. Omdat ze nog midden in die andere levensverwoestende crisis zitten. Wij moeten zoveel mogelijk thuisblijven, maar ons huis voelt vaak nog onveiliger dan onze wereld buiten. Daarom mijn oproep: stap af van de politieke gewoonte om weg te kijken van Groningen, zie om naar de stapeling van onze ellende en handel ernaar. Want als nu niet, wanneer dan wel?

Op dezelfde dag dat iedereen van de overheid een noodbericht via NL-alert ontving met de oproep afstand te houden en thuis te blijven beefde de aarde in Groningen. Drie keer zelfs. De overheid doet een oproep om zoveel mogelijk veilig thuis te blijven. Maar datzelfde huis is door toedoen van diezelfde overheid voor veel mensen helemaal geen veilig thuis. De angst krijgt in het eigen huis permanente voeding, terwijl de deuken in het vertrouwen inmiddels ontelbaar zijn. De al jaren, door de overheid, beloofde versterking van onveilige huizen verloopt dramatisch. Slechts duizend onveilige woningen zijn versterkt, 26.000 staan nog op de wachtlijst. Vanwege de coronacrisis zijn nu veel werkzaamheden stil komen te liggen. Herstel van huizen, vertrouwen en geloofwaardigheid lijkt verder weg dan ooit.

Coronacrisis en Groningencrisis gelijktijdig bevechten

Na drie jaar in de Tweede Kamer weet ik dat veel politici vooral bezig zijn met de waan van de dag. Met de koppen in de krant, met opiniepeilingen, met een gevat quootje op het journaal. Ondertussen struikelen we van crisis naar crisis. Deze crisistijd toont aan dat het geouwehoer op de politieke vierkante meter niet langer volstaat. Dat niet het belang van enkelen, maar de waarde van wat weerloos is belangrijker is dan ooit. Met pijn in ons hart moeten we constateren hoe verwaarloosd dat de afgelopen decennia is geweest. Van het uitkleden van onze zorg en het uitknijpen van onze zorghelden tot de flexibilisering van de arbeidsmarkt dat zoveel harde werkers juist nu naar de financieel afgrond brengt. En daar bovenop in Groningen een ongekende aanval op de zekerheid en veiligheid van gemeenschappen en gezinnen. Het is niet te verkroppen dat de overheid sinds de aardbeving van Huizinge 36 miljard verdiende aan het Groninger gas, er 12 keer zoveel van Groningen naar Den Haag ging als andersom en beloftes om onveilige en beschadigde huizen te versterken en repareren keer op keer werden gebroken. Kom hier nu niet aanzetten met politieke dooddoeners als ‘samen de crisis door’ als je geen concrete daden meebrengt.

Tijdens de bankencrisis in 2008 werden de banken gered met ongekende bedragen. Nu is het moment om alles wat er voor de samenleving echt toe doet te redden. Voor de zorg, voor andere cruciale beroepen, voor een zeker en goed inkomen, een betrouwbare overheid en een voor Groningers veilig thuis. ‘Huisvesting is de frontlinie tegen corona geworden. Thuis was zelden meer een situatie van leven en dood’, stelde de speciaal gezant van de VN voor huisvesting Leilani Farha vorige week. Als veilige huizen onze redding zijn in tijden van corona, dan kunnen we deze crisis en wat daarna komt enkel bevechten als we zorgen voor veilige huizen voor allen en overal. Groningen mag hierdoor niet opnieuw vergeten worden maar moet -net als alles wat nu van waarde blijkt- bovenaan de politieke en maatschappelijke prioriteitenlijst komen. Nu de politiek ineens in staat blijkt pijlsnel miljarden te kunnen vrijmaken moeten we zorgen dat ze dat ook voor Groningen doet. Dit is geen smeekbede maar een harde eis vanuit ons verwaarloosde wingewest. We hebben al veel te veel klappen moeten opvangen.