Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

33 documenten

Pas de nieuwe Wajong-wet aan

SP SP VVD Nederland 18-05-2020 08:05

Op 19 mei behandelt de Eerste Kamer de nieuwe Wajong-wet. Dit wetsvoorstel roept veel zorgen op onder mensen met een Wajong-uitkering. Invoering zonder aanpassing is onverantwoord.

Een Wajong-uitkering is een uitkering voor jonggehandicapten, jongeren die voor hun achttiende ziek zijn geworden of een beperking hebben. Sinds 2015 krijgen jonggehandicapten deze uitkering alleen nog als ze volledig "duurzaam" arbeidsongeschikt zijn.

Met de voorliggende wet – de harmonisatie van de Wajong – wil het kabinet bereiken dat werken (meer) gaat lonen. Toch zijn er veel mensen die erop achteruit gaan, bijvoorbeeld mensen met een medische urenbeperking. Zij zijn niet in staat om fulltime te werken en komen niet boven het sociaal minimum uit (de bijstand). Het kabinet vindt dat werken loont als je meer verdient dan de bijstand (70% van het wettelijk minimumloon). Een inkomen op of rond het sociaal minimum is echter veel te weinig om van te leven, zeker als je hoge zorgkosten hebt. Het zou wat ons betreft minimaal het wettelijk minimumloon moeten zijn.

Verschillende organisaties, de vakbonden FNV en CNV, Ieder(in), de Landelijke Cliëntenraad, hebben een oplossing bedacht waardoor iedereen – ook mensen met een medische urenbeperking – erop vooruit gaan en waarbij je boven het wettelijk minimumloon kunt verdienen. Staatssecretaris Tamara van Ark van de VVD wil deze oplossing vooralsnog niet overnemen. Zij stelt dat mensen in de bijstand ook geen compensatie krijgen als zij in deeltijd werken. Die vergelijking is niet fair want mensen met een medische urenbeperking 'kunnen' niet fulltime werken. Bovendien maken zij vaak hogere kosten vanwege allerlei noodzakelijke aanpassingen. Denk aan een aangepaste woning vanwege een rolstoel. Het lijkt ons dat deze mensen net als ieder ander recht hebben op een fatsoenlijk bestaan; laten we dan ook voor een fatsoenlijk inkomen zorgen.

In de wet is ook een garantieregeling opgenomen. Die houdt in dat mensen met een Wajong-uitkering hun huidige inkomen behouden, totdat zij hun baan verliezen en niet binnen twaalf maanden een nieuwe baan vinden. Daarna vallen zij terug op een lagere uitkering. Die kans wordt helaas steeds groter vanwege de coronacrisis: het vinden van een baan zal er immers niet makkelijker op worden. De "garantieregeling" geeft dus weinig garantie als je na twaalf maanden geen werk vindt.

Twee belangrijke aanpassingen en daar komt nog iets bij. Er is al veel bezuinigd op de mensen met een Wajong-uitkering. Denk aan de korting van vijf procent, zogenaamd om mensen te stimuleren aan het werk te gaan. Wajongers willen dolgraag werken, maar komen niet altijd aan de bak omdat de werkgever vooroordelen heeft of omdat er geen passend werk voorhanden is. Dan is een korting van vijf procent ronduit ongepast. De nieuwe wet leidt wederom tot onrust onder wajongers, wat hun functioneren niet ten goede komt.

Volwaardig mee kunnen doen met behulp van een volwaardige compensatie zal de overheid op termijn geld opleveren. Want langdurig op het sociaal minimum leven heeft allerlei negatieve gevolgen, zoals het maken van schulden, in een isolement geraken en mogelijk een depressie oplopen. Het Nibud heeft in opdracht van de FNV onderzocht dat mensen die net boven het wettelijk minimumloon kunnen verdienen al nauwelijks rond kunnen komen, laat staan de mensen met een Wajong-uitkering.

Wij hopen dat de Eerste Kamer kiest voor de oplossing zoals hierboven beschreven. Gebeurt dat niet, dan is het beter dit wetsvoorstel in te trekken. Laten we ongelukken voorkomen.

Noortje van Lith, student en activiste voor mensen met een beperking

Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid SP

GroenLinks roept glazenwassers van Nelis uit tot ‘Haagse Werkgever van het Jaar 2020’ | Den Haag

GroenLinks GroenLinks Den Haag 01-05-2020 00:00

Stichting Nelis en Nelis Company heeft dit jaar de titel ‘Haagse Werkgever van het Jaar’ in de wacht gesleept. De prijs is een initiatief van GroenLinks Den Haag en wordt jaarlijks uitgereikt op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Nelis biedt jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt de kans om vaardigheden op te doen én door te stromen naar vast betaald werk.   

Stichting Nelis en Nelis Company is een glazenwassersbedrijf dat Ian Smeyers vernoemde naar zijn opa, die vijftig jaar geleden de ramen zeemde aan het Noordeinde en jongeren met een moeilijke achtergrond daarbij een tweede kans bood. In de huidige vorm leert Stichting Nelis jongeren een vak en begeleid het ze door naar vast werk bij Nelis Company en collega-bedrijven. Ook krijgen de jongeren ondersteuning bij mogelijke problematiek, zoals bijvoorbeeld schulden of een detentieverleden. Ondertussen heeft Nelis 300 jongeren in 13 gemeenten aan het werk geholpen.
 
Arjen Kapteijns (fractievoorzitter GroenLinks): “Dit jaar kiezen we voor Nelis als Haagse werkgever van het jaar omdat zij jongeren met een moeilijke achtergrond een echte tweede kans geven. Ook bewijst Nelis dat het ook in de glazenwassersbranche mogelijk is ver te komen en daarbij niet snelle winst, maar juist de mensen die het werk verrichten als belangrijkste uitgangspunt te hebben. Ook zetten ze een elektrische wagen in. Hiermee vormen ze een voorbeeld  voor de rest van de schoonmaakbranche.”
 
Directeur Ian Smeyers is blij met de prijs en ziet dit als een mooie beloning voor de focus van de onderneming. “Mijn opa Nelis hielp moeilijke jongeren met zijn bedrijf op het goede pad en dat is in de meer dan 100 jaar dat we bestaan nog steeds de basis voor ons werk. Ik zie deze prijs dan ook vooral als een beloning voor het feit dat wij al jaren jongeren helpen hun eigen krachten te benutten en een eigen toekomst met een vaste baan op te bouwen.”
 
De prijs van de Haagse GroenLinks fractie wordt dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt. Vorig jaar ging de titel ‘Haagse Werkgever van het Jaar’ naar Brouwerij De Prael. Eerder mochten Happy Tosti, GreenFox Social Return en Du Nord Rijwielen de titel al dragen.

GroenLinks: Corona-compensatie voor studenten noodzaak | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Centrum 20-04-2020 00:00

Studenten die studievertraging oplopen door de corona-maatregelen, moeten hiervoor financieel gecompenseerd worden. Het extra collegegeld (HO en WO) of lesgeld (MBO) dat zij moeten betalen vanwege de vertraging, moeten zij terugbetaald krijgen. Daarnaast moet er een noodregeling komen voor studenten die inkomsten uit werk of stages mislopen. Dit stelt GroenLinks voor aan het kabinet.

Ondanks inspanningen van onderwijsinstellingen lopen veel studenten onvermijdelijk studievertraging op door de corona-maatregelen. Tentamens zijn uitgesteld tot onbekende datum, omdat ze nog niet kunnen worden afgenomen zonder risico van fraude. Ook studieprojecten en stages zijn opgeschort. Studenten lopen inkomsten mis, omdat ze hun bijbaantje zijn verloren en stagevergoedingen wegvallen. Intussen gaan hun vaste lasten gewoon door.

Rekening niet bij student GroenLinks vindt dat de rekening daarvoor niet bij de student moet liggen.

“Wij roepen het kabinet op om de student niet te vergeten en te kijken naar mogelijkheden voor specifieke maatregelen voor deze groep”, zegt Lisa Westerveld van GroenLinks.

Studeren is een recht Het kabinet wil dat studenten hun studielening ophogen om de kosten te dragen. Maar extra lenen levert extra schulden en leenstress op, stelt GroenLinks. De partij  is vooral bezorgd over minder kapitaalkrachtige jongeren, die niet kunnen terugvallen op hun ouders.

“Studeren is geen gunst, maar een recht. We moeten voorkomen dat jongeren afhaken, of zich verder in de schulden moeten steken vanwege de crisis. Daarom is een degelijke compensatieregeling voor deze groep, hoognodig”, zegt GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.    

Studenten die een studievertraging hebben opgelopen door de corona-maatregelen moeten het college- of lesgeld gecompenseerd krijgen van de overheid. Daarnaast verzoekt GroenLinks het kabinet om met werkgevers afspraken te maken over het ontwikkelen van een regeling, waaruit gemiste inkomsten gecompenseerd kunnen worden.

 

GroenLinks: Corona-compensatie voor studenten noodzaak | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Delfshaven 20-04-2020 00:00

Studenten die studievertraging oplopen door de corona-maatregelen, moeten hiervoor financieel gecompenseerd worden. Het extra collegegeld (HO en WO) of lesgeld (MBO) dat zij moeten betalen vanwege de vertraging, moeten zij terugbetaald krijgen. Daarnaast moet er een noodregeling komen voor studenten die inkomsten uit werk of stages mislopen. Dit stelt GroenLinks voor aan het kabinet.

Ondanks inspanningen van onderwijsinstellingen lopen veel studenten onvermijdelijk studievertraging op door de corona-maatregelen. Tentamens zijn uitgesteld tot onbekende datum, omdat ze nog niet kunnen worden afgenomen zonder risico van fraude. Ook studieprojecten en stages zijn opgeschort. Studenten lopen inkomsten mis, omdat ze hun bijbaantje zijn verloren en stagevergoedingen wegvallen. Intussen gaan hun vaste lasten gewoon door.

Rekening niet bij student GroenLinks vindt dat de rekening daarvoor niet bij de student moet liggen.

“Wij roepen het kabinet op om de student niet te vergeten en te kijken naar mogelijkheden voor specifieke maatregelen voor deze groep”, zegt Lisa Westerveld van GroenLinks.

Studeren is een recht Het kabinet wil dat studenten hun studielening ophogen om de kosten te dragen. Maar extra lenen levert extra schulden en leenstress op, stelt GroenLinks. De partij  is vooral bezorgd over minder kapitaalkrachtige jongeren, die niet kunnen terugvallen op hun ouders.

“Studeren is geen gunst, maar een recht. We moeten voorkomen dat jongeren afhaken, of zich verder in de schulden moeten steken vanwege de crisis. Daarom is een degelijke compensatieregeling voor deze groep, hoognodig”, zegt GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.    

Studenten die een studievertraging hebben opgelopen door de corona-maatregelen moeten het college- of lesgeld gecompenseerd krijgen van de overheid. Daarnaast verzoekt GroenLinks het kabinet om met werkgevers afspraken te maken over het ontwikkelen van een regeling, waaruit gemiste inkomsten gecompenseerd kunnen worden.

 

GroenLinks: Corona-compensatie voor studenten noodzaak | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Feijenoord 20-04-2020 00:00

Studenten die studievertraging oplopen door de corona-maatregelen, moeten hiervoor financieel gecompenseerd worden. Het extra collegegeld (HO en WO) of lesgeld (MBO) dat zij moeten betalen vanwege de vertraging, moeten zij terugbetaald krijgen. Daarnaast moet er een noodregeling komen voor studenten die inkomsten uit werk of stages mislopen. Dit stelt GroenLinks voor aan het kabinet.

Ondanks inspanningen van onderwijsinstellingen lopen veel studenten onvermijdelijk studievertraging op door de corona-maatregelen. Tentamens zijn uitgesteld tot onbekende datum, omdat ze nog niet kunnen worden afgenomen zonder risico van fraude. Ook studieprojecten en stages zijn opgeschort. Studenten lopen inkomsten mis, omdat ze hun bijbaantje zijn verloren en stagevergoedingen wegvallen. Intussen gaan hun vaste lasten gewoon door.

Rekening niet bij student GroenLinks vindt dat de rekening daarvoor niet bij de student moet liggen.

“Wij roepen het kabinet op om de student niet te vergeten en te kijken naar mogelijkheden voor specifieke maatregelen voor deze groep”, zegt Lisa Westerveld van GroenLinks.

Studeren is een recht Het kabinet wil dat studenten hun studielening ophogen om de kosten te dragen. Maar extra lenen levert extra schulden en leenstress op, stelt GroenLinks. De partij  is vooral bezorgd over minder kapitaalkrachtige jongeren, die niet kunnen terugvallen op hun ouders.

“Studeren is geen gunst, maar een recht. We moeten voorkomen dat jongeren afhaken, of zich verder in de schulden moeten steken vanwege de crisis. Daarom is een degelijke compensatieregeling voor deze groep, hoognodig”, zegt GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.    

Studenten die een studievertraging hebben opgelopen door de corona-maatregelen moeten het college- of lesgeld gecompenseerd krijgen van de overheid. Daarnaast verzoekt GroenLinks het kabinet om met werkgevers afspraken te maken over het ontwikkelen van een regeling, waaruit gemiste inkomsten gecompenseerd kunnen worden.

 

GroenLinks: Corona-compensatie voor studenten noodzaak | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Charlois 20-04-2020 00:00

Studenten die studievertraging oplopen door de corona-maatregelen, moeten hiervoor financieel gecompenseerd worden. Het extra collegegeld (HO en WO) of lesgeld (MBO) dat zij moeten betalen vanwege de vertraging, moeten zij terugbetaald krijgen. Daarnaast moet er een noodregeling komen voor studenten die inkomsten uit werk of stages mislopen. Dit stelt GroenLinks voor aan het kabinet.

Ondanks inspanningen van onderwijsinstellingen lopen veel studenten onvermijdelijk studievertraging op door de corona-maatregelen. Tentamens zijn uitgesteld tot onbekende datum, omdat ze nog niet kunnen worden afgenomen zonder risico van fraude. Ook studieprojecten en stages zijn opgeschort. Studenten lopen inkomsten mis, omdat ze hun bijbaantje zijn verloren en stagevergoedingen wegvallen. Intussen gaan hun vaste lasten gewoon door.

Rekening niet bij student GroenLinks vindt dat de rekening daarvoor niet bij de student moet liggen.

“Wij roepen het kabinet op om de student niet te vergeten en te kijken naar mogelijkheden voor specifieke maatregelen voor deze groep”, zegt Lisa Westerveld van GroenLinks.

Studeren is een recht Het kabinet wil dat studenten hun studielening ophogen om de kosten te dragen. Maar extra lenen levert extra schulden en leenstress op, stelt GroenLinks. De partij  is vooral bezorgd over minder kapitaalkrachtige jongeren, die niet kunnen terugvallen op hun ouders.

“Studeren is geen gunst, maar een recht. We moeten voorkomen dat jongeren afhaken, of zich verder in de schulden moeten steken vanwege de crisis. Daarom is een degelijke compensatieregeling voor deze groep, hoognodig”, zegt GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.    

Studenten die een studievertraging hebben opgelopen door de corona-maatregelen moeten het college- of lesgeld gecompenseerd krijgen van de overheid. Daarnaast verzoekt GroenLinks het kabinet om met werkgevers afspraken te maken over het ontwikkelen van een regeling, waaruit gemiste inkomsten gecompenseerd kunnen worden.

 

GroenLinks: Corona-compensatie voor studenten noodzaak | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek 20-04-2020 00:00

Studenten die studievertraging oplopen door de corona-maatregelen, moeten hiervoor financieel gecompenseerd worden. Het extra collegegeld (HO en WO) of lesgeld (MBO) dat zij moeten betalen vanwege de vertraging, moeten zij terugbetaald krijgen. Daarnaast moet er een noodregeling komen voor studenten die inkomsten uit werk of stages mislopen. Dit stelt GroenLinks voor aan het kabinet.

Ondanks inspanningen van onderwijsinstellingen lopen veel studenten onvermijdelijk studievertraging op door de corona-maatregelen. Tentamens zijn uitgesteld tot onbekende datum, omdat ze nog niet kunnen worden afgenomen zonder risico van fraude. Ook studieprojecten en stages zijn opgeschort. Studenten lopen inkomsten mis, omdat ze hun bijbaantje zijn verloren en stagevergoedingen wegvallen. Intussen gaan hun vaste lasten gewoon door.

Rekening niet bij student GroenLinks vindt dat de rekening daarvoor niet bij de student moet liggen.

“Wij roepen het kabinet op om de student niet te vergeten en te kijken naar mogelijkheden voor specifieke maatregelen voor deze groep”, zegt Lisa Westerveld van GroenLinks.

Studeren is een recht Het kabinet wil dat studenten hun studielening ophogen om de kosten te dragen. Maar extra lenen levert extra schulden en leenstress op, stelt GroenLinks. De partij  is vooral bezorgd over minder kapitaalkrachtige jongeren, die niet kunnen terugvallen op hun ouders.

“Studeren is geen gunst, maar een recht. We moeten voorkomen dat jongeren afhaken, of zich verder in de schulden moeten steken vanwege de crisis. Daarom is een degelijke compensatieregeling voor deze groep, hoognodig”, zegt GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.    

Studenten die een studievertraging hebben opgelopen door de corona-maatregelen moeten het college- of lesgeld gecompenseerd krijgen van de overheid. Daarnaast verzoekt GroenLinks het kabinet om met werkgevers afspraken te maken over het ontwikkelen van een regeling, waaruit gemiste inkomsten gecompenseerd kunnen worden.

 

GroenLinks: Corona-compensatie voor studenten noodzaak | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Hoogvliet 20-04-2020 00:00

Studenten die studievertraging oplopen door de corona-maatregelen, moeten hiervoor financieel gecompenseerd worden. Het extra collegegeld (HO en WO) of lesgeld (MBO) dat zij moeten betalen vanwege de vertraging, moeten zij terugbetaald krijgen. Daarnaast moet er een noodregeling komen voor studenten die inkomsten uit werk of stages mislopen. Dit stelt GroenLinks voor aan het kabinet.

Ondanks inspanningen van onderwijsinstellingen lopen veel studenten onvermijdelijk studievertraging op door de corona-maatregelen. Tentamens zijn uitgesteld tot onbekende datum, omdat ze nog niet kunnen worden afgenomen zonder risico van fraude. Ook studieprojecten en stages zijn opgeschort. Studenten lopen inkomsten mis, omdat ze hun bijbaantje zijn verloren en stagevergoedingen wegvallen. Intussen gaan hun vaste lasten gewoon door.

Rekening niet bij student GroenLinks vindt dat de rekening daarvoor niet bij de student moet liggen.

“Wij roepen het kabinet op om de student niet te vergeten en te kijken naar mogelijkheden voor specifieke maatregelen voor deze groep”, zegt Lisa Westerveld van GroenLinks.

Studeren is een recht Het kabinet wil dat studenten hun studielening ophogen om de kosten te dragen. Maar extra lenen levert extra schulden en leenstress op, stelt GroenLinks. De partij  is vooral bezorgd over minder kapitaalkrachtige jongeren, die niet kunnen terugvallen op hun ouders.

“Studeren is geen gunst, maar een recht. We moeten voorkomen dat jongeren afhaken, of zich verder in de schulden moeten steken vanwege de crisis. Daarom is een degelijke compensatieregeling voor deze groep, hoognodig”, zegt GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.    

Studenten die een studievertraging hebben opgelopen door de corona-maatregelen moeten het college- of lesgeld gecompenseerd krijgen van de overheid. Daarnaast verzoekt GroenLinks het kabinet om met werkgevers afspraken te maken over het ontwikkelen van een regeling, waaruit gemiste inkomsten gecompenseerd kunnen worden.

 

GroenLinks: Corona-compensatie voor studenten noodzaak | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Overschie 20-04-2020 00:00

Studenten die studievertraging oplopen door de corona-maatregelen, moeten hiervoor financieel gecompenseerd worden. Het extra collegegeld (HO en WO) of lesgeld (MBO) dat zij moeten betalen vanwege de vertraging, moeten zij terugbetaald krijgen. Daarnaast moet er een noodregeling komen voor studenten die inkomsten uit werk of stages mislopen. Dit stelt GroenLinks voor aan het kabinet.

Ondanks inspanningen van onderwijsinstellingen lopen veel studenten onvermijdelijk studievertraging op door de corona-maatregelen. Tentamens zijn uitgesteld tot onbekende datum, omdat ze nog niet kunnen worden afgenomen zonder risico van fraude. Ook studieprojecten en stages zijn opgeschort. Studenten lopen inkomsten mis, omdat ze hun bijbaantje zijn verloren en stagevergoedingen wegvallen. Intussen gaan hun vaste lasten gewoon door.

Rekening niet bij student GroenLinks vindt dat de rekening daarvoor niet bij de student moet liggen.

“Wij roepen het kabinet op om de student niet te vergeten en te kijken naar mogelijkheden voor specifieke maatregelen voor deze groep”, zegt Lisa Westerveld van GroenLinks.

Studeren is een recht Het kabinet wil dat studenten hun studielening ophogen om de kosten te dragen. Maar extra lenen levert extra schulden en leenstress op, stelt GroenLinks. De partij  is vooral bezorgd over minder kapitaalkrachtige jongeren, die niet kunnen terugvallen op hun ouders.

“Studeren is geen gunst, maar een recht. We moeten voorkomen dat jongeren afhaken, of zich verder in de schulden moeten steken vanwege de crisis. Daarom is een degelijke compensatieregeling voor deze groep, hoognodig”, zegt GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.    

Studenten die een studievertraging hebben opgelopen door de corona-maatregelen moeten het college- of lesgeld gecompenseerd krijgen van de overheid. Daarnaast verzoekt GroenLinks het kabinet om met werkgevers afspraken te maken over het ontwikkelen van een regeling, waaruit gemiste inkomsten gecompenseerd kunnen worden.

 

GroenLinks: Corona-compensatie voor studenten noodzaak | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Noord 20-04-2020 00:00

Studenten die studievertraging oplopen door de corona-maatregelen, moeten hiervoor financieel gecompenseerd worden. Het extra collegegeld (HO en WO) of lesgeld (MBO) dat zij moeten betalen vanwege de vertraging, moeten zij terugbetaald krijgen. Daarnaast moet er een noodregeling komen voor studenten die inkomsten uit werk of stages mislopen. Dit stelt GroenLinks voor aan het kabinet.

Ondanks inspanningen van onderwijsinstellingen lopen veel studenten onvermijdelijk studievertraging op door de corona-maatregelen. Tentamens zijn uitgesteld tot onbekende datum, omdat ze nog niet kunnen worden afgenomen zonder risico van fraude. Ook studieprojecten en stages zijn opgeschort. Studenten lopen inkomsten mis, omdat ze hun bijbaantje zijn verloren en stagevergoedingen wegvallen. Intussen gaan hun vaste lasten gewoon door.

Rekening niet bij student GroenLinks vindt dat de rekening daarvoor niet bij de student moet liggen.

“Wij roepen het kabinet op om de student niet te vergeten en te kijken naar mogelijkheden voor specifieke maatregelen voor deze groep”, zegt Lisa Westerveld van GroenLinks.

Studeren is een recht Het kabinet wil dat studenten hun studielening ophogen om de kosten te dragen. Maar extra lenen levert extra schulden en leenstress op, stelt GroenLinks. De partij  is vooral bezorgd over minder kapitaalkrachtige jongeren, die niet kunnen terugvallen op hun ouders.

“Studeren is geen gunst, maar een recht. We moeten voorkomen dat jongeren afhaken, of zich verder in de schulden moeten steken vanwege de crisis. Daarom is een degelijke compensatieregeling voor deze groep, hoognodig”, zegt GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.    

Studenten die een studievertraging hebben opgelopen door de corona-maatregelen moeten het college- of lesgeld gecompenseerd krijgen van de overheid. Daarnaast verzoekt GroenLinks het kabinet om met werkgevers afspraken te maken over het ontwikkelen van een regeling, waaruit gemiste inkomsten gecompenseerd kunnen worden.