Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

302 documenten

Fijne Feestdagen!

VVD VVD Doetinchem 23-12-2019 06:43

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/37814/VVD Doetinchem Fijne feestdagen 2019 2020

© Marlous

Na een mooi jaar vol inhoudelijke politiek in Doetinchem wensen alle fractieleden, bestuursleden en de wethouder van de VVD Doetinchem u bijzonder fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020 toe!

Verduurzaming scholen | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 03-12-2019 00:00

GroenLinks is blij dat de raad heeft ingestemd met een krediet om schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs energieneutraal te maken.

Het gaat om drie van de vier schoolgebouwen van de nieuw op te richten scholen voor mavo/havo/vwo. Hiermee zet onze gemeente weer een stap richting het behalen van haar duurzame ambitie om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn. GroenLinks vindt het daarnaast belangrijk dat juist scholen verduurzamen en energieneutraal worden. Dit draagt enerzijds bij aan een beter binnenklimaat en een gezondere leeromgeving en anderzijds kunnen leerlingen m.b.v. een passend lesprogramma bewust gemaakt worden van duurzame energie en energiebesparing.

De fiets | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 08-11-2019 00:00

GroenLinks is van mening dat bij mobiliteit, de fiets een prominente plaats moet innemen.

Met betrekking tot de mobiliteitsgelden wordt de huidige systematiek, een jaarlijkse vaste investering van 1,1 miljoen euro, losgelaten; nieuwe mobiliteitsprojecten worden voortaan aangemeld bij de kadernota en/of de begroting. GroenLinks is van mening dat, in het kader van onze duurzaamheidsdoelstellingen en onze ambitie ten aanzien van gezondheid, de fiets een prominente plaats moet innemen bij de nieuw aan te melden mobiliteitsprojecten. In dit verband dringen wij er dan ook op aan om de deelprojecten “het autoluw maken van de binnenstad” en “kleinschalige oplossingen fietsenstallingen” uit het Aanvalsplan Binnenstad zo snel mogelijk weer op te starten.

Tegenlicht Meet Up over grote dataroof

PvdA PvdA Doetinchem 02-11-2019 21:13

Harvard-hoogleraar Shoshana Zuboff luidt de noodklok: ze schreef een monumentaal boek over hoe de grootste techbedrijven met onze data omgaan, ‘The Age of Surveillance Capitalism’. Hoe krijgen we de zeggenschap terug over onze data?

Na de uitzending van Tegenlicht op zondag 27 oktober was er vrijdagavond in het Rode Kafé te Doetinchem een Meet Up. Gasten waren Paul Tang, Europarlementariër, Helma de Boer, Privacyfunctionaris en Koen Christianen, Advocaat Intellectuele eigendom en IT-recht. Onder leiding van de moderator Hans Alberse was dit weer een zeer geslaagde Meet Up.

https://doetinchem.pvda.nl/nieuws/tegenlicht-meet-up-over-grote-dataroof/

Het bericht Tegenlicht Meet Up over grote dataroof verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Fairtrade brunch | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 02-11-2019 00:00

Om onze inwoners bewust te maken van Fairtrade en ze aan te moedigen om duurzame keuzes te maken werd vandaag een Fairtrade brunch georganiseerd in het Metzo college. Het was een groot succes met 220 deelnemers! GroenLinks ondersteunt de inzet van de werkgroep Fairtrade gemeente en was vandaag bij de brunch aanwezig.

Onze gemeente is Fairtrade gemeente. Dit betekent dat we in Doetinchem, Gaanderen en  Wehl het gebruik en verkoop van Fairtrade producten stimuleren.  Een groot aantal bedrijven, winkels, horeca en maatschappelijke organisaties gebruikt en verkoopt Fairtrade, duurzame, biologische en/of streek producten. Daarnaast voert men waar mogelijk duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in hun bedrijf door.

Financiële situatie Doetinchem is niet van vandaag

PvdA PvdA Doetinchem 21-10-2019 13:42

De financiële situatie waar Doetinchem in verkeerd is niet van vandaag of gisteren. In 2014 waarschuwde Steven Kroon het college hier al voor. Ook de jaren daarna was de PvdA een roepende in de woestijn. Nu is de situatie dusdanig uit de hand gelopen dat er wel maatregelen genomen moeten worden. Helaas wordt de rekening ons inziens bij de verkeerde mensen gelegd.

https://doetinchem.pvda.nl/nieuws/financiele-situatie-doetinchem-is-niet-van-vandaag/

Het bericht Financiële situatie Doetinchem is niet van vandaag verscheen eerst op PvdA Doetinchem.

Zondagopenstelling woonboulevard succesvol

VVD VVD Doetinchem 08-10-2019 09:27

Zondagopenstelling woonboulevard succesvol.

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/36704/VVD Doetinchem woonboulevard

De proef met de openstelling van de twee woonboulevards is meteen succesvol.

Met steun van de VVD is in mei besloten om bij proef voor één jaar de openstelling te verruimen naar 52 keer per jaar (openingstijden tussen 12.00 en 18.00 uur). 

Wij als ondernemerspartij zijn dan ook verheugd met de positieve berichten van de ondernemers en bezoekers.

Lachgas is geen lachertje.

VVD VVD Doetinchem 07-10-2019 08:57

Een mede door de VVD ondersteunde motie is aangenomen waarbij het College

wordt opgeroepen om de verkoop en het gebruik van de softdrug lachgas zoveel

mogelijk te ontmoedigen. Vooral de horeca moet er van bewust raken dat zij

deze rommel niet verkopen aan onze jeugd.

Bezuinigingen

PvdA PvdA Doetinchem 27-09-2019 20:27

Door oplopende tekorten door onder andere de jeugdzorg en het sociaal domein komt Doetinchem in 2019 negen miljoen euro tekort. Deze kosten kunnen gaan oplopen naar twaalf miljoen in 2023. Daarom gaat de onroerende zaakbelasting omhoog, wordt parkeren duurder en wordt er bezuinigd op het minimabeleid en de zorg. De PvdA maakt zich met name zorgen voor wat dit gaat betekenen voor onze inwoners. Zolang niet duidelijk is wat de keuzes betekenen voor onze inwoners, kun je geen verantwoord besluit nemen.

https://doetinchem.pvda.nl/nieuws/bezuinigingen/

Het bericht Bezuinigingen verscheen eerst op PvdA Doetinchem.