Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2342 documenten

Stop islam, stop ramadan

PVV PVV Nederland 12-04-2021 14:09

Geert Wilders: ''Stop islam. Stop Ramadan Vrijheid. Geen islam.''

Geert Wilders vandaag naar de informateur

PVV PVV Nederland 09-04-2021 07:25

Geert Wilders: ‘‘Vandaag naar de informateur. Pleiten voor snelle verkiezingen en het vertrek van Rutte. Wel merkwaardige volgorde gesprekken, zou van klein naar groot gaan maar volgens mij is de PVV groter dan het CDA. Tjeenk Willink heeft zijn eigen politieke agenda.’’

Tweede Kamer kiest Vera Bergkamp tot Voorzitter

D66 D66 Nederland 08-04-2021 16:07

Als Voorzitter wil Bergkamp de positie van de Tweede Kamer versterken. Een betere informatiepositie, meer dualisme en een nog professionelere organisatie. Ook wil ze de lessen van de parlementaire commissies over de uitvoeringsorganisaties en de toeslagenaffaire oppakken. Bergkamp: “Kiezers vragen erom. Het is aan ons die oproep te beantwoorden. Onze democratie verdient het.”

In haar sollicitatiebrief schreef ze ook de verhuizing van de Tweede Kamer met enthousiasme te zullen begeleiden. Haar hele sollicitatiebrief kun je hier vinden.

Nederland is een corrupt land met een nepparlement

PVV PVV Nederland 07-04-2021 18:09

Geert Wilders: ‘‘Het was dus allemaal al van te voren bedisseld en beklonken. Bosma en Arib hadden geen schijn van kans want Rutte wil weer vriendjes worden met Kaag. Schaamteloos gesjoemel. Alles voor de macht. Nederland is een corrupt land met een nepparlement.’’

Sigrid Kaag: “Wat we nu nodig hebben is rust en een zorgvuldig proces.”

D66 D66 Nederland 06-04-2021 18:56

Vandaag heeft de Kamer gedebatteerd over de verkiezingsuitslag. We hebben gesproken over de valse start van de verkenning en het vinden van een weg vooruit. Hoe moeilijk dat ook is, dat is wel wat Nederland nu van ons verwacht.

Wat we nu nodig hebben is rust en een zorgvuldig proces. Daarom heb ik het initiatief genomen om Herman Tjeenk Willink aan te stellen als informateur. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft mijn voorstel vandaag gesteund.

Hij krijgt de opdracht bij alle fracties te verkennen op welke wijze de vorming van een kabinet kan plaatsvinden. In het bijzonder zal hij onderzoeken of, en zo ja onder welke voorwaarden, er voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat – of weer kan ontstaan – om een breed gedragen weg uit de ontstane impasse te vinden. Het verslag van dit onderzoek zal binnen drie weken worden uitgebracht aan de Tweede Kamer.

Inbreng Geert Wilders debat over de benoeming van een informateur

PVV PVV Nederland 06-04-2021 15:33

Geert Wilders: ‘‘Het benoemen van Tjeenk Willink, oud assistent van Joop den Uyl, als informateur is geen teken van het nieuwe frisse leiderschap dat we nu nodig hebben. De mottenballen vliegen je nog net niet om de oren.’’

Geert Wilders: ‘‘Als er niks verandert, als liegen en het proberen weg te werken van een gekozen volksvertegenwoordiger zonder consequenties blijft, dan zal het vertrouwen van de burger alleen maar minder worden.’’

Geert Wilders: ‘‘Dit riekt naar koehandel over de nieuwe Kamervoorzitter. En het stinkt, mevrouw Kaag!’’

Sigrid Kaag tijdens het debat over nieuwe informateur

D66 D66 Nederland 06-04-2021 14:56

Mijn fractie blijft op basis van de verkiezingsuitslag streven naar een stabiel, breed gedragen en zo progressief mogelijk kabinet waarin zoveel mogelijk Nederlanders zich kunnen herkennen. De grote opgaven van deze tijd – de aanpak van de klimaatcrisis, de kansencrisis in het onderwijs en de afbrokkeling van de rechtsstaat – dulden geen uitstel door chaos en verdeeldheid.

In de eerste verkenningsronde heb ik al gewezen op de noodzaak van een nieuwe bestuurscultuur. De afgelopen week is het belang daarvan alleen maar groter geworden.

De urgentie is hoog. De verantwoordelijkheid van het vertrouwen rust op onze schouders. Daar gaan wij serieus mee om. Dat mogen mensen van ons verwachten.

Ongekende dagen

D66 D66 Nederland 02-04-2021 19:38

Het zijn ongekende dagen in de geschiedenis van onze partij en van de Nederlandse parlementaire democratie. Twee weken geleden haalden wij voor het eerst meer dan anderhalf miljoen stemmen. Met 24 zetels gingen we de eerste fase van de verkenning met vertrouwen tegemoet.

Het vertrouwen in onze inhoudelijke agenda en in de goede afloop voor ons land is er nog steeds. Maar het vertrouwen in de leider van de VVD en tussen de partijen onderling is geschaad. Mensen moeten na de stembusgang kunnen rekenen op een degelijk en zorgvuldig proces. Dat hebben ze niet gekregen.

De verkenners van de Tweede Kamer, Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren, hebben in de eerste fase van de verkenning met de leider van de VVD gesproken over de positie van een Kamerlid van het CDA. Dat is de bron van het ontstane wantrouwen. Deze verkenners zijn daarom ondanks te goeder trouw gehandeld te hebben geheel terecht afgetreden.